Skip to content

Vandentvarkos projektai gerina gyvenimo kokybę miestuose ir kaimuose

Lietuva – viena iš nedaugelio Europos, o ir pasaulio šalių, kurių gyventojai geria tik požeminį vandenį. Taip yra pirmiausia todėl, kad mūsų šalyje gausu požeminio vandens išteklių. Ypač geros kokybės vandeniu turėtų džiaugtis ignaliniečiai. Tikrai ne visi Lietuvos miestai gali tokiu pasigirti. Tą skirtumą geriausia  pajunti kur nors išvykęs. Kaip sako UAB „Ignalinos vanduo“ direktorius Valentas Šimonis, Ignalinos vanduo jei ne pats geriausias, tai tikrai vienas iš pačių geriausių Lietuvoje, todėl jį gerti galima drąsiai. Ignalina gali pasigirti ir gerai tvarkomu vandentvarkos ūkiu. Ir mieste, ir daugelyje gyvenviečių pastaruoju metu įgyvendinami svarbūs projektai: įrengiamos naujos ar rekonstruojamos vandens teikimo ir nuotekų sistemos, statomi vandens gerinimo, nuotekų valymo įrenginiai, įrengiami nauji gręžiniai. Kaip juokauja direktorius V. Šimonis, „padaryta tikrai daug, po žeme užkasti kokie 4 milijonai eurų, o parodyti ir neturi ko…“. Ir tikrai, daugelis darbų nematomi, tačiau labai reikalingi ir gerinantys gyvenimo kokybę. Užbaigus visus darbus Ignalinos mieste bus pasiektas puikus rodiklis – 98 proc. prisijungusiųjų prie vandentiekio ir nuotekų tinklų. Kiek prastesnė mažesnis procentas  yra rajone – apie 76 proc.  

UAB „Ignalinos vanduo“ projektai

Pasinaudojus 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšomis UAB „Ignalinos vanduo“ įgyvendina net 8 projektus, kurių bendra vertė 1 392 800 Eur. Paramos dalis sudaro  daugiau 789 tūkst. Eur., Ignalinos rajono savivaldybė prisideda 603 791 Eur biudžeto lėšų. Projektų finansavimo sutartis buvo pasirašyta 2016 metais, o visi numatyti darbai bus baigti iki 2019 m. gruodžio mėnesį. Europos Sąjungos ir rajono savivaldybės investicijos prisidės prie gyventojų gyvenimo kokybės gerinimo, sveikatos bei aplinkos išsaugojimo. Net 1298 Dūkšto ir Vidiškių gyventojams bus užtikrintas saugos ir kokybės reikalavimus atitinkamas geriamas vanduo. 342 Ignalinos, N. Daugėliškio, Kaniūkų, Rimšės, Dūkšto gyventojai naudos kokybišką geriamąjį vandenį, 334 Ignalinos, Dūkšto, Kaniūkų, N. Daugėliškio gyventojai gaus nuotekų tvarkymo paslaugas.

Informacija apie projektus

Kai kurie darbai jau padaryti. Dūkšto mieste ir Vidiškių kaime pastatyti vandens kokybės gerinimo įrenginiai. Darbus atliko UAB „Eigesa“, bendra jų vertė daugiau nei 545 tūkst. eurų. (Projektai „Vandens gerinimo įrenginių statyba Vidiškių kaime“ ir „Vandens gerinimo įrenginių statyba Dūkšto mieste“). Numatyti vandentiekio ir nuotekų tinklų įrengimo darbai baigti ir Rimšėje bei Mielagėnuose (projektai „Vandens teikimo tinklų rekonstravimas Rimšės miestelyje“ ir „Nuotekų valymo įrenginių statyba Mielagėnų miestelyje“). Šiuo metu vyksta rengiamasi darbams Ignalinos mieste. Įrengiami nuotekų tinklai Ryto, Medžiotojų, Žaliojoje gatvėse ir Geležinkelio akligatvyje. Rekonstruoti vandens tiekimo tinklai M. Petrausko, Aukštaičių, P. Cvirkos ir Atgimimo gatvių gyventojams bei rekonstruoti nuotekų tinklai Aukštaičių ir Ežero g. gyventojams (projektas „Nuotekų tinklų Ryto, Medžiotojų, Žaliosios gatvėse, Geležinkelio akl. Ignalinos mieste statyba“, rangovas UAB „Gensera“, vertė 142 tūkst. eurų; projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tinklų rekonstravimas Ignalinos mieste“, rangovas UAB „KRS“, vertė 313 tūkst. eurų.). Statomi nuotekų tinklai ir atliekama vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Dūkšto mieste ir Kaniūkų kaime. Darbus atlieka UAB „Meleksas“, jų vertė 429 tūkst. eurų (projektas „Nuotekų tinklų statyba bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija Dūkšto mieste ir Kaniūkų kaime). Rugsėjo 25 d. vyks statybos darbų N. Daugėliškio kaime pirkimo konkursas (projektas „Vandentiekio tinklų statyba bei vandentiekio ir nuotekų tinklų rekonstrukcija N. Daugėliškio kaime“, vertė 238,5 tūkst. eurų).

Savivaldybės administracijos projektai

Dar kelis svarbius projektus įgyvendina Ignalinos rajono savivaldybės administracija. Darbai apima keliolika rajono gyvenviečių. Ceikinėlių, Rubelninkų, Linkmenų, Dūkštelių, Bėčiūnų, Mikalavo, Gilūtų, Dietkauščiznos, Erzvėto, Meikštų ir Grybėnų kaimuose statomos ar rekonstruojamos vandens tiekimo sistemos. Pasirinktos rekonstruoti atkarpos, kuriose fiksuojamas didžiausias avarijų ir vandens nuostolių skaičius. O nauji tinklai įrengiami ten, kur gyventojai neturėjo centralizuoto geriamojo vandens tiekimo, nors jis ir numatytas geriamojo vandens specialiajame plane. Palūšės, Mažėnų, Šiūlėnų ir Navikų kaimuose statomi geležies šalinimo iš geriamojo vandens įrenginiai. Dietkauščiznos ir Ceikinėlių kaime  įrengiamas naujas vandens gręžinys. Šie projektai finansuojami pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai paramos lėšomis, Valstybės biudžeto lėšomis (80 proc.) ir 20 proc. lėšų prisideda savivaldybė iš savo biudžeto. 

Informacija apie projektus

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Ceikinėlių, Rubelninkų, Linkmenų ir Dūkštelių kaimuose“. Ceikinėlių kaime bus įrengtas vandens gręžinys ir apie  660 m. vandentiekio tinklų, taip pat atlikta vandentiekio tinklų rekonstrukcija Rubelninkų k. (ilgis apie 270 m), vandentiekio tinklų rekonstrukcija Dūkštelių kaime (ilgis apie 370 m.) ir įrengti nauji vandentiekio tinklai Linkmenų kaime (ilgis apie 540 m.). Siekiama prie tinklų prijungti tą dalį kaimo, kuri gauna didelį geležies kiekį turintį vandenį. Darbai bus baigti iki 2019 m. rudens. Visų objektų rangovas – UAB „Meleksas“.  Projekto vertė – 231 426,25 Eur, iš jų ES ir VB (valstybės biudžeto) lėšos – 185 141,00 Eur, likusi dalis – savivaldybės biudžeto lėšos.

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Bėčiūnų, Mikalavo ir Gilūtų kaimuose“. Minėtuose kaimuose bus tvarkomi vandentiekio tinklai. Mikalavo kaime statomi nauji vandentiekio tinklai (apie 280 m.), Bėčiūnų kaime esamų tinklų rekonstrukcija (apie 2 km), Gilūtų kaime rekonstrukcija (apie 200 m). Rangovas Bėčiūnuose – UAB „Artva“, kituose kaimuose – UAB „Meleksas“. Projekto vertė – 137 262,50 Eur, iš jų ES ir VB lėšos – 109 810,00 Eur, likusi dalis savivaldybės biudžeto. 

Projektas „Geriamojo vandens tiekimo sistemų statyba ir rekonstravimas Ignalinos rajono Tverečiaus, Navikų, Dietkauščiznos, Erzvėto, Meikštų ir Grybėnų kaimuose“ (Projekto pavadinime esančiuose Tverečiaus ir Navikų kaimuose darbai nebus daromi, nes projekto vertinimo metu buvo atmesti dėl to, kad neatitiko sąlygų). Dietkauščiznos kaime bus įrengtas naujas vandens gręžinys vietoje susidėvėjusio, taip pat atlikta vandentiekio tinklų rekonstrukcija Erzvėto kaime (ilgis apie 270 m), vandentiekio tinklų rekonstrukcija Meikštų kaime (ilgis apie 740 m.) ir įrengti nauji vandentiekio tinklai Grybėnų kaime (ilgis apie 220 m.). Darbai iki 2019 m. rudens. Visų objektų rangovas – UAB „Meleksas“. Projekto vertė – 151 125,00 Eur, iš jų ES ir VB lėšos – 120 900,00 Eur, likusi dalis savivaldybės biudžeto.

Projektas „Geležies pašalinimo iš geriamojo vandens sistemų įrengimas Ignalinos rajono Palūšės, Mažėnų, Šiūlėnų ir Navikų kaimuose“. Minėtuose kaimuose bus įrengiami geležies pašalinimo iš geriamojo vandens įrenginiai šalia vandens gręžinių. Buvo pasirinkta daryti būtent šiose vietose, nes pagal atliktų tyrimų duomenis, šiose gyvenvietėse buvo didžiausias leistino geležies kiekio viršijimas vandenyje. Darbai bus atlikti šiais metais. Visų objektų rangovas – UAB „Eigesa“. Projekto vertė – 196 704 Eur, iš jų ES ir VB lėšos – 157 363,00 Eur.

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje