Skip to content

Trumpa Ignalinos policijos istorija

MI informacija

Ignalinos policijos istorija prasidėjo 1857–1862 m., tiesiant Sankt Peterburgo geležinkelį. Tada prie stoties buvo pastatyta policijos būstinė, kur budėjo policininkas – caro žandaras. Išliko jo nuotrauka, bet neišliko pavardė. 1866 m. prie stoties gyveno 85 žmonės. 

1919–1939 m. lenkų okupacijos metais buvo įsikūrusi lenkų karinė įgula, kuri atliko ir policijos funkcijas. Tuomet dabartinis Ignalinos r. buvo perskirtas demarkacine linija (laikinąja siena), kuri skyrė Lietuvą ir Lenkiją. Ignalina, Dūkštas, Daugėliškis, Mielagėnai, Tverečius, dalis Linkmenų priklausė Lenkijai, o į vakarus – Antalksnė, Ginučiai priklausė Lietuvai.

Nuo 1924 m. buvo leidžiamas dvisavaitinis leidinys „Policija“. Iš pradžių laikraštis, paskui žurnalas, kad ir nespalvotas, bet įdomiai iliustruotas. Jis irgi papasakoja nemažai. Ir ne tik apie policiją, bet ir apie gyvenimą apskritai. Buvo rašoma „Neturi būti tarp policijos tarnautojų nė vieno, neskaitančio savo gyvenimo laikraščio „Policija“.

Populiariausia susisiekimo priemonė buvo dviračiai ir arkliai, vienas kitas motociklas. XX a. pabaigoje atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, policijos pareigūnai važinėjo nenaujais rusiškais automobiliais, retais atvejais – vakarietiškais, gautais kaip labdara. Standartiškai policijos automobiliai buvo balti, su juodomis juostomis ir užrašu „Policija“. Apie 1997 -uosius vietoj juodų juostų atsirado žalios. Šiais metais Ignalinos policijai paskirti du nauji automobiliai, tarsi policijos komisariatas ant ratų.

1950 m. įkurtas Ignalinos r. Policija (milicija) atliko visas būdingas rajono centrui funkcijas. Tuo metu, 1950–1952 m., Ignalinos milicijai vadovavo Vasilijus Melnikovas. Nuo 1962 iki 1963 m. Ignalinos policijai vadovavo: Sergejus Pučinskis, nuo 1963–1971 m. – Vytautas Rumba, 1971–1977 m. – Juozas Šaltenis.

1975 m. buvo  pradėtas ir 1977 m. baigtas statyti dabartinis policijos pastatas Ignalinoje. Pirmasis vadovas šiame pastate buvo Juozas Šaltenis.

Nuo 1977 m. gegužės 17 d. iki 1983 m. birželio 1 d. Ignalinos vidaus reikalų (milicijos) skyriui vadovavo Kazimieras Medzeliauskas. Jis gimė 1937 m. sausio 5 d. Pakruojo r. 1962 m. baigė  Charkovo karo mokyklą, po dvylikos metų – aukštąją milicijos mokyklą. Vidaus reikalų sistemoje pradėjo dirbti nuo 1960 m. vasario 10 d. Dirbo Pakruojo, Plungės, Šiaulių, Ukmergės vidaus reikalų (milicijos) skyriuose. Turėjo milicijos papulkininkio laipsnį. Nuo 1983 m. atleistas iš vidaus reikalų sistemos į užtarnautą pensiją. Šiuo metu gyvena Ignalinos r., Gubavos k..

Nuo 1983 birželio 24 d. iki 1992 m. lapkričio 18 d. Ignalinos vidaus reikalų (milicijos) skyriui vadovavo

Algimantas Šidlauskas. Gimė 1948 m. gruodžio 15 d. Kėdainių r. 1969 m. baigė Kauno milicijos mokyklą. Po devynių metų – aukštąją milicijos mokyklą. Nuo 1967 m. spalio 1 d. pradėjo dirbti Vidaus reikalų sistemoje ir dirbo Kėdainių (milicijos) skyriuje. Tuometiniai vadovai dažniausiai turėjo papulkininkio laipsnį, tačiau A. Šidlauskas turėjo milicijos pulkininko laipsnį. Atkūrus nepriklausomybę, įkurta Lietuvos policija. Reorganizavus miliciją į policiją, komisaras A. Šidlauskas ir toliau vadovavo, bet jau Ignalinos r. policijos komisariatui. Tuomet vienas iš pirmųjų žingsnių reorganizuojant miliciją į policiją buvo naujų norminių dokumentų, pirmiausia Policijos įstatymo projekto rengimas ir priėmimas, naujos uniforminės atributikos kūrimas. Tik 1990 m. birželį pradėta ant milicijos uniformų segti lietuviškus skiriamuosius ženklus. Į senas uniformas buvo siuvamos sagos su Vyčiu, atsirado nauja kokarda ant kepurių ir įsiuvai švarko apykaklės šonuose, pakeista ne tik tarnybinė uniforma, skiriamieji ženklai, bet ir laipsniai, padaugėjo pareigybių. Tuo pat metu perdažyta (juodai ir baltai, su Lietuvos policijos herbu ant durelių) daugelis policijos automobilių. Patvirtinta nauja policijos emblema. Įsimintina tai, jog A. Šidlauskas pirmasis apsivilko naująją policijos uniformą. 1992 m. jis išėjo į pensiją. Šiuo metu gyvena Ignalinoje.

Nuo 1992 m. lapkričio 18 d. iki 2008 m. spalio 1 d. rajono policijos komisariatui vadovavo Artūras Kacevičius. Jis gimė 1961 m. kovo 7 d. Kaune. 1984 m. mokėsi Vilniaus inžineriniame statybos institute, įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. 2002 m. baigė VU teisę. Nuo 1981 m. sausio 12 d. pradėjo dirbti vidaus reikalų sistemoje. Po penkių metų – rajono vidaus reikalų (milicijos) skyriaus valstybinės automobilių inspekcijos viršininku. 1991 m. birželio 8 d. buvo paskirtas rajono policijos komisariato Kelių policijos vyresniuoju inspektoriumi. Nuo 1992 m. vadovavo rajono policijos komisariatui. 2008 m. spalio 1 d. išėjo į pensiją.

Nuo 2009 m. sausio 9 d. rajono policijos komisariatui pradėjo vadovauti Dainius Šidlauskas. Jis gimė 1973 m. Kėdainiuose. 1991 m. įstojo į Policijos akademiją. Tarnavo Vilniuje viešosios policijos rinktinėje „Vytis“, metus – transporto policijos Dūkšto punkte, vėliau dirbo Ignalinos kriminalinės policijos poskyrio vyr. inspektoriumi. 1998 m. birželį paskirtas Ignalinos kriminalinės policijos komisaru inspektoriumi. 1999 m. sausio 1 d. paskirtas rajono policijos komisariato kriminalinės policijos komisaru inspektoriumi komisaro pavaduotoju, nuo 2003 m. gruodžio 8 d. tapo rajono policijos komisariato viršininko pavaduotoju. Nuo 2009 m. sausio 9 d. vadovauja komisariatui. Jo vadovavimo metu įvyko daug permainų.

Ignalinos policija turi ir savas tradicijas, kurios tęsiamos dešimtmečiais. Pavasarį, policijos vyrų bendruomenė tradiciškai bet išradingai sveikina moteris su Tarptautine Moters diena. Pamanysite, kad moterų mažuma, klydote – jų komisariate net 18. Vos prasidėjus vasarai, pareigūnai kartu su šeimomis vyksta į Vidaus reikalų ministerijos ir  Tarptautinės policijos asociacijos Lietuvos skyriaus organizuojamus sąskrydžius. Tai galimybė ne tik praplėsti akiratį, bet ir tuo pačiu susitikti kolegas, bei bendrakursius.

Rudeniop,  spalio 2-ąją – profesinę Angelų sargų, Policijos dieną ignaliniečiai mini taip pat laikydamiesi gilių tradicijų. Minėjimą pradeda Ginučių kaimo kapinėse lankydami ir tylos minute pagerbdami žuvusiojo Tirkšlių (Mažeikių r.) policijos nuovados viršininko Vinco Žilėno kapą, vėliau už Angelus Sargus Ignalinos bažnyčioje aukojamos šv. Mišios, o oficialaus renginio metu prisimenami buvę ir esami pareigūnai, apdovanojami nusipelnę.

2004 m. lapkričio 4 d. buvo įkurta Ignalinos rajono policijos asociacija. Pirmuoju pirmininku buvo išrinktas Stasys Juknevičius. Nuo 2011 m. asociacijos nariams vadovauja Jūratė Pernavienė. Asociacija vienija 44 policijos pareigūnus ir yra prisijungusi prie Tarptautinės policijos asociacijos. Šūkis – Servo per Amikeco(Tarnaukime draugaudami). Tuo vadovaudamiesi ir siekiame pagrindinio tikslo – rūpintis pareigūnų ir jų šeimos narių laisvalaikiu.

2014 m. rugsėjo 11 d. pradėjo veikti ir Lietuvos policijos veteranų asociacija, kuri nuo 2017 m. įsikūrė policijos komisariato patalpose. Tai savanoriška, demokratiška ir nepriklausoma organizacija, jau 4 metus vienijanti 26 policijos veteranus. Kolektyvui vadovauja Vitalijus Koženkovas. Pagrindinė visų narių misija – vienyti policijos veteranus bei veteranų organizacijas, ginti jų šeimos narių teises gaunant teisėtą įvertinimą už tarnybą, bei orų ir pilnavertį tolimesnį gyvenimą. 

Nuotraukos J. Baltakio ir iš RPK archyvo

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here