Skip to content

„Esame gundomi užmiršti tėvų kančias“

Būtų gražu, baigiant prisiminimus apie Šventojo Tėvo vizitą Lietuvoje, apie ką nors lengvesnio pakalbėti. Na, sakysim, kaip popiežius Kaune atsisveikindamas su tikinčiaisiais palinkėjo: „Skanių pietų!“ Bet ir tai šiais laikais nėra sveikintina: Lietuvoje valgyti reikia ne skaniai, o sveikai. Bet tegul nepliurpia man visokie sveikuoliai, kad sveika gali būti skanu, nes nieko nėra skaniau už ant žarijų keptą (!) riebų (!) mėsos gabalą. Nebent du gabalai.

Bet svarbiau tai, kad didžiausią įspūdį Lietuvoje popiežiui paliko apsilankymas Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje. Ne kur nors kitur, o būtent toje vietoje, kur buvo kankinami ir žudomi Lietuvos gyventojai, neišskiriant jų tautybės.

Popiežiaus atvykimo dienos rytą per Lietuvos radiją kalbėjusi Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė Faina Kukliansky išsakė viltį, kad popiežius apsilankys Paneriuose „ir pasmerks tuos, kurie žudė“.

Norėti neuždrausta. Kiekvienam savi marškiniai arčiau kūno. 

Popiežiaus vizito išvakarėse staiga pasirodė „įrodymų“, kad kovotojas už Lietuvos laisvę Jonas Noreika – generolas Vėtra – žudė žydus. Įvairaus plauko veikėjai, tarp jų ir pora „žymių“ žurnalistų, pareikalavo nukabinti generolo Vėtros atminimo lenteles ir pasmerkti – be įrodymų, žinoma, neįsigilinę į suklastotus kaltinimus.

Lietuvos žydai irgi prisijungė prie to choro. Pareikalavo istorinio teisingumo ir atsirašymų.

O pavasarį akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius Vigilijus Sadauskas, pasiūlęs premiją žmogui, kuris parašys darbą, „publikaciją apie žydų tautybės asmenis, kurie žudė žmones, prisidėjo prie trėmimų ir kankinimų ir t. t.“, buvo apkaltintas antisemitizmu (svarstymą Seime inicijavo liberalė Aušrinė Armonaitė) ir pašalintas iš pareigų.

Lietuviai žydšaudžiai gali būti, visą lietuvių tautą žydšaudžių tauta pavadinti galima, o žydų lietuvšaudžių – ne.

Todėl lietuviai atsiprašinėja žydų. O kaip dėl Nachmano Dušanskio, buvusio saugumiečio, dalyvavusio ir vadovavusio Lietuvos gyventojų žudynėse? Izraelis priglaudė šį iš Lietuvos sprukusį nusikaltėlį. Atsiprašė? Nesulauksite. Ypač po to, kai pats Seimas nusprendė, kad išskirti žydų tarp kitų budelių negalima. Negalima ir minėti, kokį procentą žydai sudarė represinėse struktūrose. Kiek lietuvių buvo – galima, dar ir įrašant tuos, kurie ten nebuvo. Tik apie juos. 

Iš darbo manęs už tokį klausimą išmesti jau nebegali, pensijos – na, gal neatims. 

Bet kai dabar, klausydamasis Lietuvos radijo, nuolat girdėsiu tik apie vienos pusės atmintinas dienas, apie tai vienai pusei atidengtas atminimo lentas, ir daug rečiau apie renginius, skirtus lietuvių partizanams, tremtiniams, kankiniams… Ne, tokie renginiai vyksta, rajonų spauda apie juos praneša, bet jie per menki, kad Vilnius į juos atkreiptų dėmesį. Vilniui į kitą vietą lįsti be muilo norisi.

Taigi, dabar, klausydamasis propagandos iš Vilniaus, prisiminsiu Lietuvoje pasakytus popiežiaus žodžius: „Esame gundomi užmiršti tėvų kančias“. Ar tai ne priekaištas – gal net ne valdžiai, ar tai ne raginimas mylėti savo šalį?   

O radijai ir televizijos ir toliau kalbės apie ėdalą, apie žinomus žmones – penktą vyrą susiradusias šliundras ar už kasų bendraklasę pirmokę tampiusį seksualinį priekabiautoją. 

Iš tikrųjų, kam čia apie nelinksmus dalykus. Geriau prisiminkime, kad – o, siaube! – popiežius vakare išgeria vyno taurę. Jis nežino, kad geriantys vyną nesulaukia senatvės, ir gyvena sau. Įsivaizduokite, kad popiežius gyvena Lietuvoje ir vakare nueina vyno nusipirkti… 

Bet ką čia įsivaizduoti, juk ir taip žinome, kad tie, kurie gali. stengiasi išvažiuoti iš Lietuvos. O likusiems belieka patarti gerti 60 proc. vandenį. Ypač rekomenduojama nebegalintiems gerti gryno vandens. Gėrimas lengvai geriamas, skatina apetitą ir kelia nuotaiką. Sudėtis: 60 proc. vandens, 40 proc. konservanto (spirito). Į sveikatą!

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje