Skip to content

Budintis globotojas. Kas tai?

MI informacija

Nuo 2014 m. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva vykdoma Institucinės globos pertvarka – perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas, kurio tikslas – užtikrinti saugią aplinką ir sąlygas kiekvienam (ir neįgaliam) vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimose ar šeimynose.

Šeima – didžiausia vertybė žmogaus gyvenime. Šeima – tai artimieji žmones, kurie dovanoja šilumą, padeda sunkiose situacijose, tai  mažas mūsų pasaulis, kuriame visi draugiški, pažįstami ir brangūs. Šeima – tai močiutės pasakos ir skanus pyragai, tai tėvų rūpestis ir dėmesys, čia esi reikalingas ir mylimas. Didžiausia tėvų globos netekusių vaikų svajonė – turėti laimingą šeimą. 

Paėmus vaiką iš jam nesaugios aplinkos biologinėje šeimoje, geriausia, kad jis iš karto patektų į šeimą, galinčią patenkinti visus vaiko poreikius bei interesus. Dažniausiai tai būna vaiko giminaičiai ar kiti jam emociškai artimi žmonės, galintys pasirūpinti juo. Būna ir liūdnų atvejų, kai išskyrus globos instituciją, nėra kam pasirūpinti vaiku. Tokiais atvejais didelė paspirtis yra budintys globotojai, kurie, nebūdami susiję su vaiku giminystės ryšiais, yra praėję GIMK (Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa) mokymus ir žino, kaip suteikti vaikui emocinį ir fizinį saugumą. Taip vaikas patiria mažesnį stresą, kol jo šeimai bus suteikta pagalba ir bus saugu sugrįžti į namus.

Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centras kviečia leistis į prasmingą kelionę – tapti budinčiu globotoju.

Kas gi yra budintis globotojas? Budintis globotojas – tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą. Tai veikla pagal individualios veiklos pažymėjimą. 

Budintis globotojas vienu metu gali prižiūrėti kelis, bet ne daugiau kaip 3 vaikus. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai suderinta su Globos centru ir budinčiu globotoju. Jei norinčiojo būti budinčiu globotu šeimoje jau auga vaikų, tuomet bendras galimas maksimalus vaikų skaičius – 5.

Tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje konkrečiai įvardijama, kiek vaikų, kokio amžiaus ir kokių poreikių vaiką(-us) budintis globotojas įsipareigoja prižiūrėti.

Budintis globotojas, vykdantis vaiko priežiūrą, gali vaiką globoti kriziniais atvejais (iki 3 mėn.), kai jį reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje, o įprastai globoja iki 12 mėn., kol baigsis vaiko laikinoji globa ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams, ar jam bus nustatyta nuolatinė globa.

Svarbu akcentuoti, kad budintis globotojas savo darbe nepaliekamas vienas – jam teikiama pagalba, konsultacijos.

Budintiems globotojams Globos centras taip pat organizuoja laikino atokvėpio paslaugas. Jos teikiamos budinčio globotojo ir Globos centro susitarimu. Laikino atokvėpio paslaugos trukmė – iki 30 kalendorinių dienų per metus, išskyrus nenumatytus atvejus (pvz., budinčio globotojo ligos atveju).

Atlygis budinčiam globotojui mokamas Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu net ir tais atvejais, kai Globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko.

Globos centras, teikiantis paslaugas budintiems globotojams, perveda jiems vaiko globos (rūpybos) išmokas, mokamas Išmokų vaikams įstatymo nustatyta tvarka, skirtą tikslinę slaugos (priežiūros) kompensaciją, mokamą pagal Tikslinių kompensacijų įstatymą, šalpos pensiją ar kitas išmokas.

Budinčio globotojo veikla yra  itin svarbi ir prasminga.

Jeigu jus sudomino budinčio globotojo veikla turite:

būti 21–65 metų amžiaus;

turėti vidurinį išsilavinimą;

baigti GIMK (Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa) mokymus (mokymai nemokomi).

Kreiptis į Ignalinos rajono savivaldybė Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyriaus vyr. specialistę Nijolę Šiaudinienę  tel. (8 386) 52909, el. paštas nijole.siaudiniene@ignalina.ltarba į Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centrą Pupienos g. 4, Didžiasalis, Ignalinos r. sav., tel. (8 386) 59200, mob. 8 675 01112, el. p.gimk.didziasalis@gmail.com

Budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.

Parengta pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informaciją.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje