Skip to content

Į pagalbą šeimoms – atvejo vadybininkai

Lina RAGINYTĖ

Pagalba šeimai, patiriančiai sunkumų, yra mūsų valstybės prioritetinė sritis. Jau nuo šios liepos Ignalinos savivaldybėje (kaip ir visoje šalyje) teikti žmonėms paslaugas pradėjo ATVEJO VADYBININKAI. Ketiname išsiaiškinti, ar tai – visiška naujovė, ar tai – kažkas seno, pervadinto įmantriu pavadinimu, todėl kalbėjomės su rajono savivaldybės teritorijoje dirbančiomis ir paslaugas teikiančiomis atvejo vadybininkėmis Rita Derviniene ir Neringa Baltuškiene. Abi moterys  – ne nauji žmonės Ignalinoje, jos socialinį darbą mūsų rajone dirbusios ne vienerius metus specialistės. 

Abstrakčiai

Siekiant geriau pasirūpinti vaikus auginančiomis šeimomis, ir įdarbinti atvejo vadybininkai, tačiau jie dirba ir komandoje su visu būriu specialistų. Nuo šiol pirmiausia medikai, o su jais ir visa bendruomenė raginama daugiau dėmesio skirti nėščių moterų emocinei būklei. Pastebėjus, kad viena ar kita būsima mama susiduria su sunkumais, dera ir privalu pranešti apie tai socialiniams darbuotojams. Tokią moterį bus bandoma įtraukti į savitarpio pagalbos grupę, su ja dirbs specialistai, kurių tikslas – padėti jai išvengti galimų problemų, pavyzdžiui, auginant kūdikį. Taip pat siekiama, kad pedagogai, medikai, kaimynai ir pažįstami, pamatę, tarkime, dažnokai liūdintį, neadekvačiai besielgiantį vaiką, socialinius darbuotojus taip pat informuotų apie tai. Šie tada vyks į šeimas ir aiškinsis, kas kamuoja atžalą, o gal ir visą šeimą, bei mėgins tokiai šeimai pagelbėti.

Atvejo vadybininkai surenka žinias apie pedagogų ir gydytojų ar slaugytojų pastebėtas vaikų problemas ir organizuoja šeimoms, kuriose jie auga, reikiamą pagalbą. 

Kad padėtume vadinamosioms probleminėms šeimoms, visų pirma turime keisti požiūrį į jas. Esą „nereikia badyti joms akių jų pačių bėdomis“, nes tai šeimas stumia į dar didesnį bejėgiškumą. Reikėtų ieškoti teigiamų savybių ir taip jas motyvuoti. Atvejo vadybininkai – tarpininkai tarp medikų, pedagogų ir socialinių darbuotojų. Šie specialistai rūpinasi vaikų gerove.

Situacija Ignalinoje

Nors abi specialistės dirba savo veiklos srityse, tačiau bendrą statistiką rajone fiksuoja kartu. „Tai nėra visiškai tikslūs duomenys, nes jie nuolat kinta, tačiau apytiksliai mūsų rajone yra apie 90 šeimų, kurioms reikalinga pagalba ir 198 jose augantys vaikai. Mūsų pagalba šeimai nėra kažkoks vienetinis atvejis. Dažniausia tai – tęstinumą turintys susitikimai. Per tris darbo mėnesius reali pagalba teikta 27 kartus. Stebuklai neįvyksta per vieną dieną ir vieno pokalbio metu. Tačiau ir mes, ir mūsų kuruojamos šeimos džiaugiamės ir mažais žingsneliais. Iš tikrųjų labai padeda aktyviai į procesą įsijungę seniūnai, kurie palaiko glaudų ryšį, padeda transportu. Dirbant su mūsų šeimomis, džiugina tai, kad beviltiškų šeimų pas mus nėra. Kiekvienoje atrandame stipriąsias jų puses, bandome sutelkti jų motyvaciją, palaikome morališkai, padedame ieškoti ir kitokios pagalbos, kurios jiems tuo metu trūksta. Kai tiesiogiai nebendraujame su šeima, ieškome bendrų sąlyčio taškų ir sprendimų su kitais specialistais, renkame būtiną informaciją, ieškome galimų pagalbos būdų kitose institucijose. Nepaliekame šeimų aklavietėse“, – sakė atvejo vadybininkės. 

R. Dervinienė pristatė ir Socialinių paslaugų centro bei Ilgių bendruomenės kartu jau vykdomą projektą „Kompleksinės paslaugos šeimai Ignalinos rajone“. „Vykdydami projektą, penktadieniais organizuojame  seminarus, mokymus šeimoms, kurioms reikia vienokios ar kitokios pagalbos, patarimo, ar tiesiog problemos sprendimo. Seminarų metu šeimos galės gauti joms reikalingą psichologinę pagalbą, šeimos įgūdžių ugdymo ir sociokultūrines, vaikų priežiūros paslaugas, vyks įvairūs mokymai, teikiamo individualios bei grupinės konsultacijos. Spalio – lapkričio mėnesiais Socialinių paslaugų centre (Ligoninės g. 13) organizuojamų mokymų šeimoms grafikas pridedamas. Mokymai nemokami (paslaugas šeimai finansuoja Europos Socialinis fondas). Daugiau informacijos tel. 8 603 53840“, – pasakojo R. Dervinienė. 

Kuo svarbus atvejo vadybininko darbas? 

„Atvejo vadybininko pareigybė – viena iš vaiko teisių apsaugos sistemos pertvarkos naujovių, siekiant stiprinti pagalbą šeimoms ir vaikams bei labiau orientuojantis į prevenciją, plečiant bendruomenines paslaugas. Atvejo vadybininkai yra specialistai, kurie sutelkia pačią šeimą ir visus reikalingus specialistus dėl sunkios situacijos šeimoje. Taip užtikrinama prevencinė ir visapusiška pagalba. Atvejo vadybininkas yra socialinis darbuotojas, koordinuojantis atvejo vadybos procesą. Atvejo vadyba – tai atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas ir teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus. Atvejo vadybos tikslas yra rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai ir vaikui tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti vaiko ir šeimos problemas, bet ir sudarytų sąlygas šeimai ir vaikui pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko saugumą, jo interesus, ir tik išnaudojus visas galimybes padėti šeimai ir vaikui, šiai pagalbai nepavykus kreiptis į teismą leidimo paimti vaiką iš šeimos ir jam nustatyti globą (rūpybą)“, – aiškina R. Dervinienė ir N. Baltuškienė. 

Autorės nuotr. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here