Skip to content

Meno mėgėjų koncertas ir mero dovana

Lina KOVALEVSKIENĖ (www.ignalina.lt)

Ignalinos kultūros ir sporto centras pakvietė ignaliniečius į meno mėgėjų kolektyvų koncertą „Rudens alėjomis“.  Muzika, daina ir šokis šiame centre subūrė nemažai žmonių, kurie savo laisvu laiku, padedami šaunių vadovų, mokosi, kuria, dovanoja šventę. Kultūros ir sporto centre yra 20 tokių kolektyvų. Rudens žiedais ir lapais išpuoštoje scenoje pasirodė keturi: šokių kolektyvas „Gaja“ (vad. Elena Skripkauskienė), liaudiškos muzikos kapela „Ringė“ (vad. Frančeska Skačkauskienė), ansamblis „Iš širdies“ (vad. Loreta Kuksėnienė) ir Moterų linijinių šokių kolektyvas (vad. Neringa Kirkilienė). Jie ne tik koncertavo, bet ir žiūrovus kvietė tapti šių ar kitų kolektyvų nariais. 

Kaip sakė daina koncertą pradėjęs ir jį vedęs Marius Vilčinskas, „norime, kad jums ruduo būtų linksmesnis, šviesesnis ir gyvybingesnis“. Kolektyvai pasakojo savo veiklos istorijas, priminė svarbiausias keliones, apdovanojimus, dalijosi nuotraukose užfiksuotais įspūdžiais. Šokėjai kvietė kartu šokti, dainininkai – dainuoti. Koncerto kulminacija tapo linksma „Gajos“ polkutė, kurią kartu šoko ir keletas ignaliniečių. Žinoma, visų žvilgsniai krypo į šauniai besisukančius savivaldybės merą, vicemerą ir kultūros ir sporto centro direktorių… Elena Skripkauskienė gyrė šokėjus ir geriausio šokėjo prizą įteikė vicemerui Laimučiui Ragaišiui.  Po koncerto meras Henrikas Šiaudinis dėkojo meno mėgėjų kolektyvams ir jų vadovams už darbą,  aukojamą laiką, už šimtmečio vasarą  ir puikų Ignalinos krašto atstovavimą. Kolektyvų nariams meras dovanojo kvietimus į šiandien vyksiantį Irenos ir Žilvino Žvagulių jubiliejinį koncertą „Visko per mažai“. 

Ansamblis „Iš širdies“ aktyviai dalyvauja įvairiuose konkursuose. Ukmergėje vykusiame vokalinių kolektyvų festivalyje-konkurse „Šventosios gaida“ užėmė II vietą. Respublikiniame vokalinių ansamblių festivalyje-konkurse „Kur aukštas klevas“ III vietą. Prieš dvejus metus už profesionaliosios muzikos sklaidą, aktyvią 10 metų koncertinę veiklą ir Ignalinos krašto reprezentavimą ansambliui skirta Ignalinos rajono savivaldybės įsteigta Miko ir Kipro Petrauskų premija. 

Tautinių šokių grupė „Gaja“ gyvuoja jau 13 metų ir propaguoja savo krašto bei kitų Lietuvos regionų liaudies šokius, ratelius ir muziką. Kolektyvo tikslas – saugoti ir puoselėti liaudies kultūrą, perduoti ją ateities kartoms. „Gaja“ dažnai koncertuoja savo miesto, krašto ir Lietuvos žiūrovams, dalyvauja įvairiose respublikiniuose ir tarptautiniuose festivaliuose, konkursuose, edukacinėse programose, Pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventėse. Savo šokius kolektyvas pristatė Latvijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Italijoje, Norvegijoje, Makedonijoje ir Kroatijoje. Kolektyvo aktyvi koncertinė veikla, puiki choreografija, dėmesys liaudies kultūrai ir reprezentatyvumas taip pat įvertinti Miko ir Kipro Petrauskų premija. 

Liaudiškos muzikos kapela „Ringė“ susibūrė prieš 8-erius metus. Per tą laiką ne kartą keitėsi kolektyvo sudėtis, tačiau pagrindinis branduolys išliko. Kapela dažnai koncertuoja tradicinėse rajono šventėse, festivaliuose, kapelų varžytuvėse. Ji mielai kviečiama ir į kitų Lietuvos miestų ir kaimų šventes. Kapelų varžytuvėse Ignalinos muzikantai visada pastebimi, laimi prizines vietas  arba parsiveža žiūrovų simpatijų prizus. Jiems teko koncertuoti Baltarusijoje, Čekijoje, Makedonijoje. Šią vasarą, liepos 4 d., „Ringė“ kartu su geriausiomis Lietuvos kapelomis grojo Šimtmečio dainų šventės Ansamblių dienos koncerte. 

Moterų linijinių šokių kolektyvas gyvuoja 4-erius metus. Kasmet dalyvauja Palangoje vykstančiame  festivalyje „Sportas visiems“, kuriam reikia parengti 14–15 šokių programą. Pasirodo miesto šventėse, kalėdiniuose renginiuose. Šiemet kolektyvas aplankė Švediją, kelionės metu jo pasirodymas buvo įtrauktas ir į kruizinio laivo programą. Šokėjos kuria ir puoselėja tradicijas: sveikina jubiliatus, rengia savo kalėdinius vakarėlius, per Žolines renkasi vienos iš šokėjų sodyboje pakartoti jau išmoktą programą.

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here