Skip to content

Šiūlėnuose apsikabino dvi apvalios datos – 310-ties metų ir 10-mečio

Dabar geru ženklu laikomas noras giliau žvelgti į savo kaimo šaknis, istoriją, todėl kaimai vis dažniau ir švenčia įkūrimo metines, jubiliejus. Savąją šaknį apčiuopė ir Šiūlėnai, kuriems, pasak istorinių šaltinių, šiemet 310 metų, kai kaimas pirmąkart paminėtas istoriniuose dokumentuose. O dar ir vietos bendruomenei šiemet pirmoji apvali sukaktis pasibeldė – suėjo 10 metų. Tad šiūlėniškiai ir sukvietė visus iš šių apylinkių kilusius, į savo dvigubą šventę. Kadangi esu beveik šiūlėniškis (už puskilometrio, Laurinčiukiškėje, kažkada gyveno gausi Baltakių šeima, kurioje buvo 12 vaikų, o vienas iš jų – mano tėvelis), tad teko važiuoti. Vedė ir atsiminimai. Tai buvo prieš 55-erius metus, bet aiškiai menu, tarsi tai būtų buvę vakar, kaip su tėvu dviračiu bruku dardėdavom pas diedukus

Stogastulpis

Kad minėtos metinės neišnyktų be pėdsako, jas nutarta įamžinti ąžuoliniame stogastulpyje. Šiūlėnams tai padaryti bepigu, nes turi savo tautodailininką, gyvenantį gretimuose Prociūnuose, Teofilį Patiejūną. Jis paminklą nudrožė gražų, grakštų ir didelį. Jame išdrožta ir Šiūlėnų praeitis: vėjo malūnas, kažkada garsinęs šį kaimą, čia ir susimąstęs buvęs ne mažiau garsus kaimo kalvis Aleksandras Talijūnas. Atidengiant stogastulpį, Šiūlėnų kaimo bendruomenės pirmininkė  Marijona Lukaševičienė papasakojo, kaip gimė idėja jį pastatyti, priminė apie Šiūlėnų kaimo veiklas, amatus ir žmones. Koplytstulpį atidengė (nuvyniojo trispalvę juostelę) rajono meras Henrikas Šiaudinis ir dalyvavęs Seimo narys Gintautas Kindurys. Paminklą pašventino N. Daugėliškio parapijos klebonas Bernardas Augaitis. Atidengus stogastulpį, buvo sugiedotas valstybės himnas.

Žmonės

Be jau minėtų žmonių, Šiūlėnai didžiuojasi ir savo kraštiečiu, fiziku, mokslų daktaru Valentu Gaideliu, ir dabar kaime gyvenančiais žmonėmis. Vyriausia šiūlėniškė yra Zosė Gaidelienė, pradėjusi 99-uosius. Tad, Dievas duos, kaimas turės ir šimtametę. Ponia Zosė garsėjo kaip kaimo siuvėja. Siuvo  vyriškus ir moteriškus drabužius, o sulaukusi 90-ties, dar siuvinėjo staltieses, servetėles, drabužius, patalynę. Savo amato išmokė anūkę. Vienintelis gyventojas, gimęs, augęs, sukūręs šeimą ir tebegyvenantis tėvų namuose Šiūlėnuose – Edmundas Misiūnas. Jo žmona – ilgametė mokytoja Irena Misiūnienė.

Šiūlėnų kaimo istoriją trumpai pristatė bibliotekininkė Vanda Lazareva, šio šimtmečio prisiminimais dalinosi Melanija Bukauskienė, savo kūrybos eilėraščių skaitė Viršupio kaimo gyventoja Leonora Malinauskienė. Salėje veikė senų nuotraukų paroda, bylojanti apie Šiūlėnų žmonių gyvenimą kolūkiniais laikais. Tylos minute pagerbti jau išėję kaimo žmonės.

Bendruomenėje yra daug aktyvių ir kūrybingų žmonių, todėl jos 10-mečio proga buvo apdovanotas visas jų būrys. Už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje ir puoselėjamas kaimo tradicijas, apdovanoti: Janina Gluchovienė, Magda Švolka, Rimantė Jasiukianecienė, Gintautas Čepulis, Valentina Bukauskienė, Melanija Bukauskienė, Ona Besusparienė, Aldona ir Antanas Kurkiancai, Jonas Lukaševičius, Antanina Baltakienė, Teresė Švolka, Aleksandras Šterceras, Natalija Krinickienė, Stasė Malinauskienė, Vanda Lazareva, Julijonas Zigmantas, Aldona Čepulienė ir Gražina Sukova.

Svečių sveikinimai

Su bendruomenės dešimtmečiu savus pasveikino pirmininkė M. Lukaševičienė. „Visą tą laiką dirbome, mokėmės, organizavom šventes ir renginius, keliavome, dalyvavome įvairiuose rajono ir respublikos renginiuose, bendradarbiavome su kitomis bendruomenėmis, kūrėme, vėlėme, pykomės ir taikėmės. Išnaudojome visas galimybes, kurios tik pasitaikė, išsaugojome ir dar 1974 m. pastatytus kultūros namus, iki šiol juos laikome gyvais, atvirais visiems bendruomenės nariams ir svečiams. Juose gyvename kartu su  biblioteka ir medicinos punktu“, – sakė pirmininkė.

Rajono meras H. Šiaudinis džiaugėsi gražia Šiūlėnų kaimo švente, sumania kaimo įamžinimo idėja. Jis įteikė dovanų koplytstulpio autoriui T. Patiejūnui, taip pat bendruomenės pirmininkei M. Lukaševičienei.

Seimo narys G. Kindurys, sveikindamas kaimo bendruomenę, sakė: „Džiaugiuosiu jūsų pasiekimais, kurie liudija, kad esate draugiški, padedate vieni kitiems. Jūsų stiprybė – žmogiška šiluma, gerumas, meilė savo kraštui, bendruomeniškumas, aktyvumas“. Savo padėkos raštus Seimo narys įteikė A. Kurkianecienei ir L. Malinauskienei.

Sveikinimus ir linkėjimus bendruomenei nuo Europos Parlamento nario Bronio Ropės perdavė jo padėjėja Deimantė Malikėnaitė. Šiūlėniškius taip pat šiltai sveikino N. Daugėliškio seniūnas Juozas Paukštė, Ignalinos kredito unijos valdybos pirmininkė Violeta  Čeponienė, Gilūtų bendruomenės atstovė Zita Raketienė, Rubelninkų bendruomenės  narys  Zigmantas  Kajėnas ir šių eilučių autorius, kiti svečiai. Šie taip pat neliko be dovanų, visiems įteikta po kepalėlį kaimiškos duonos ir jubiliejinį medalį.

Pramogos

Po visų kalbų, sveikinimų ir gausybės linkėjimų, šventės dalyvių laukė smagus šventinis koncertas. Trankių šokių šiūlėniškiams atvežė Ignalinos Č. Kudabos progimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Dringelė“ (vad. Nijolė Žygienė), nuotaikingų šlagerių ir rimtų dainų pynę dovanojo moterų vokalinis ansamblis „Vėtrungė  (vad. Valentina Sinkevič). O po koncerto, nuo plojimų užtirpusiomis rankomis, dar reikėjo laikyti stalo įrankius prie vaišėmis nukrautų stalų, vietos prie kurių užteko ir saviems, ir svečiams.

xxx

Šventės rengėjai už paramą renginiui dėkoja rajono savivaldybei, Ignalinos kultūros ir sporto centrui, bendruomenės nariams, informaciniams rėmėjams.

Menu, dar prieš kokius penkiolika metų kaimai snaudė, šventės buvo retos, visi tūnojo savo namuose šalia buvusio didžiausio draugo televizoriaus. Tuomet niurnėta, kad kaimas paliktas likimo valiai, žmonės netelkiami draugėn, mažai bendrų švenčių. Kūrėsi ir stiprėjo bendruomenės. Dabar kartais sakoma, kad esą renginių jau per daug. Manau, kad tai prasta mintis. Reikia ar nereikia tokių švenčių, savo apsilankymu parodo žmonės. Jeigu jie ateina, reiškia renginių reikia. Varu juk neatvarysi. Štai iš Šiūlėnuose įstrigo kun. Bernardo žodžiai, pasakyti tik įėjus į salę: „Sako, kaimai tušti, tai iš kur čia tiek žmonių prisirinko…“ Vargu, ar reikia čia dar ką pridurti.

Autoriaus nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje