Skip to content

Žmogus – kaip skuduras kojoms nusivalyti

Arminė NORKĖ (Mažulonys)

Į Briuselį susirinkę transporto ministrai nusprendė, kad jiems nusilengvinti ant daugumos Europos Sąjungos gyventojų nuomonės, ir nutarė, kad kaip sukiojome laikrodžių rodykles du kartus per metus, taip ir sukiosime. Dar mažiausiai trejus metus, iki 2021-ųjų. Ir tada ponai dar surinks nuomones ir spręs, sukioti ar nesukioti.

Dėl to laikrodžių sukiojimo dar būtų galima nepergyventi, svarbesnių dalykų yra. Bet tai nuostabiai gerai atspindi Briuselio biurokratų požiūrį į žmones. Maža ko tie žmonės nori, ponams biurokratams reikėtų visokius tvarkaraščius pertvarkyti. O tai jau darbas, o biurokratai visais laikais dirbti nenorėjo

Ir tai dar parodo, kaip mes, Lietuva. esame priklausomi nuo visokio mėšlo užgaidų. Dėl visko, dėl mažiausių smulkmenų, reikia kreiptis į Briuselį, teisingiau, lenktis Briuseliui. O iš ten bet kuriuo momentu gali riktelėti: kaip nusprendėme, taip ir darykite. Viskas. Mes apsvarstysime, nutarsime, jei ne šiame, tai kitame dešimtmetyje. 

Išskyrus, žinoma, kai kalba eina apie kokius iškrypėlius ar nusikaltėlius – dėl jų teisių gynimo sprendimai priimami labai greitai.     

O jeigu bandai pasakyti, kad rėkavimai iš Briuselio niekuo nesiskiria nuo ankstesnių rėkavimų iš Kremliaus, tave apkaltina, kad tarnauji Kremliui. Ir tada supranti, kad šioks toks skirtumas vis dėlto yra: Kremlius lietuvius veždavo į Sibirą, o Briuselis niekur lietuvių netremia. Matyt, prastesnės vietos, negu Lietuva, nėra.

O mūsų valdžiai Briuselis labai patinka. Visoms valdžioms, ir dabartinei, ir buvusioms, ir greičiausiai būsimoms. Vis tie pinigai, jau nebe pinigėliai. Iš Briuselio teka milijardai, o valdžia juos skirsto. Valdžiai labai patinka juos skirstyti. 

Kiek ten prie valdžioje esančių vyrų ir moterų rankų skirstomų pinigų prilimpa? Ogi nė euro. Jie prie tų vyrų ir moterų sutuoktinių vaikų. brolių ir seserų ir šiaip „švogerių“ rankų limpa. 

Sakysit, kiek ES remiamų projektų įgyvendinta – o kiek „otkatų“ už gerus užsakymus sumokėta?

Briuselio pinigai – viena. O kur dar visokių teisių gynimo organizacijos, ypač iš Skandinavijos kraštų, lietuviams sumoka, kad tik banditai Lietuvoje gerai gyventų? Nevyriausybinių organizacijų Lietuvoje – apie 100, nemaža dalis jų iš vienos pusės – tikri UABai, iš kitos – skandinavų pinigais nesitenkina, dar ir iš valstybės kišenės traukia.

O jeigu tai netiesa, jeigu valstybė visokių nevyriausybinių įstaigų nešelpia, tai kodėl tada jos, dirbdamos už svetimus pinigus, nurodinėja Lietuvai, kaip ji turi elgtis?

O kaip už vaikų teises kovojama? Kaunas pasižymėjo – tiesiog gatvėje vaikus iš tėvų atiminėjo. Visa tai buvo nufilmuota. Paskui paaiškėjo, kad į tą filmuotą medžiagą pateko ir socialinė darbuotoja, iš šalies stebinti visa tai, o šalia jos – būsima tų vaikų globėja, vos abi neapsikabinusios.

Pasirodo, globėjai, laukdami, kada jiems nuo tėvų atplėštą vaiką atveš, vien už laukimą 400 eurų gauna. Vaikų teisių gynėjai aiškina, kad už priimtą vaiką ne tiek jau daug primokama. Spręskite patys: už vieno vaiko globą moka, su visais vaiko pinigais ir kitais priedais, tūkstantį ir keliolika eurų „į rankas“. Ar šitiek gaudami, neįrodinėsite, kad priverstinis vaikų paėmimas iš namų – faktiškai jų luošinimas – yra blogai?

Beje, o kiek jūs už savo vaikutį iš valstybės gaunate? Mažiau? Tai gal su kaimynu susitarkite: jis neva paims jūsų vaikutį globoti, o pinigus pasidalinsite… Tiesa, Ignalinoje apie tokias nesąmones negirdėjau.

Štai kokios mintys kilo po žinios, kad Briuselis į žmonių nuomonę dar kartą kojas nusivalė. Turi teisę: niekas mūsų jėga į tą sąjungą netempė, patys įsiprašėme. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here