Skip to content

Žemės ūkio ministras susitiko su rajono ūkininkais

Lina KOVALEVSKIENĖ (www.ignalina.lt)

Mero Henriko Šiaudinio kvietimu, Ignalinoje lankėsi ir su rajono ūkininkais susitiko žemės ūkio ministras Giedrius Surplys. Kartu su juo atvyko Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Erikas Bėrontas, Valstybės žemės fondo direktorius Jonas Balčiūnas, Žemės ūkio rūmų vadovas Sigitas Dimaitis, taip pat ministerijos padalinių vadovai, ministro patarėjai.  Buvo aptartos ūkininkams svarbios naujienos, atsakyta į jų klausimus.

Ministras G. Surplys ūkininkus vadino rimčiausiais investuotojais ir džiaugėsi jų pasiekimais, visiems linkėjo gražių švenčių ir gerų ateinančių metų. Kalbėta apie šių metų išmokas, naujas paramos priemones, ypač jauniems ūkininkams, taip pat ministerijos pastangas vis labiau supaprastinti paramos gavimo tvarką, kad ūkininkai kuo mažiau būtų atitraukiami nuo pagrindinio jų darbo.

Kaip minėta, Nacionalinė mokėjimo agentūra iki metų pabaigos ūkininkams bus išmokėjusi daugiau kaip 470 mln. eurų paramos už šiais metais deklaruotus plotus, taip pat  išmokėta ir valstybės parama nukentėjusiems dėl liūčių. Ministras priminė, kad šiemet kaip niekad sparčiai mokėti tiesioginių išmokų avansai, taip pat pirmą kartą mokėti avansai pagal KPP priemonę „Išmokos už vietoves, kuriose yra esama gamtinių ir kitokių specifinių kliūčių“. Iki metų pabaigos ūkininkaujantys nederlingose žemėse bus gavę per 42,6 mln. Eur, ekologinių ūkių valdytojai – 9,7 mln. Eur, dalyvaujantys priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklose – 3,6 mln. Eur, o ūkininkaujantys NATURA 2000 teritorijose pareiškėjai – daugiau kaip 2,5 mln. Eur paramos.

Ministras akcentavo, kad ypač daug paraiškų sulaukta pradėjus vykdyti naują priemonę „Verslo pradžia kaime“. Ateityje daug dėmesio bus skiriama melioracijos darbams. Vyriausybė užsibrėžė tikslą per 10 metų atnaujinti visą melioracijos sistemą.

Nuo 2019 m. sausio 1-osios padidinama Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos srities „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusios su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu, teikiamos paramos dalis ir sumažinamas draudimo nuostolio slenkstis.

Balandžio mėnesį ūkininkai bus kviečiami teikti paraiškas žemės ūkio technikai įsigyti. Vietos veiklos grupei po 2018 m. liepos 1 d. pateiktos paraiškos bus administruojamos ne Nacionalinės mokėjimo agentūros, o pačios VVG, taip siekiama pagreitinti paraiškų vertinimo laiką ir paramos gavimą, kuris labai užtrukdavo.  Vėliau žemės ūkio ministras ir Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius su rajono vietos veiklos grupės administracija aptarė Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo eigą ir sąlygų pareiškėjams pagerinimo galimybes.

Švenčių proga  ministras pasveikino ir padėkas įteikė aktyviausiems ir pažangiausiems ūkininkams. Ignalinos rajono savivaldybės teikimu už aktyvią veiklą, bendruomenių rėmimą, bendradarbiavimą su vietos seniūnijomis ministerijos padėkos įteiktos Liudvikui Luneckui iš Naujojo Daugėliškio, Zenonui Rubinui iš Dūkšto, Valdui Kamarauskui iš Zuikų kaimo. Žemės ūkio rūmų teikimu apdovanoti sėkmingi ūkininkai Jonas Kairys, Lukas Braziulis, Birutė Čeponienė ir Kaniūkų žemės ūkio bendrovės vadovas Petras Tajauskas.

Ignalinos rajono savivaldybės meras H. Šiaudinis ministrui ir jį lydintiems asmenims dėkojo už Ignalinos kraštui parodytą dėmesį, įteikė savivaldybės dovanas. Lietuvos ūkininkų sąjungos  Ignalinos rajono skyriaus pirmininkė M. Lukaševičienė ministrui Giedriui Surpliui ir NMA direktoriui Erikui Bėrontui nuo rajono ūkininkų, kaip skalsos ir darnos simbolį, dovanojo po ruginės duonos kepalą.

Autorės nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here