Skip to content

Rajono ūkininkai smagiai atsisveikino su praėjusius metais

Šiūlėnų kultūros namuose surengtas šventinis ataskaitinis Lietuvos ūkininkų sąjungos (LŪS) Ignalinos skyriaus renginys. Tai tradicinė šventė, kurioje apžvelgiama ūkininkų sąjungos veikla, džiaugiamasi metų darbais, laimėjimais, dėkojama rėmėjams ir aktyviems LŪS nariams. Renginyje dalyvavo Europos parlamento narys Bronis Ropė, Seimo narys Gintautas Kindurys, savivaldybės meras Henrikas Šiaudinis, Konsultavimo tarnybos, Vietos veiklos grupės, įvairių žemės ūkio įmonių, draudimo įstaigų  atstovai, kiti svečiai. Rajono ūkininkams ir aktyviai skyriaus vadovei Marijonai Lukaševičienei linkėta sėkmingų ir derlingų metų, dėkota už prasmingus darbus, aktyvumą, visuomeninę veiklą. Po susirinkimo visi kviesti pasilinksminti ir pasivaišinti. 

„Jūsų organizacija tikrai stipri, aktyvi, turi palaikymą ir puikių rėmėjų, moka bendradarbiauti, bendrauti bei atsakingai ginti ūkininkų interesus.“, – sveikindamas ūkininkus ir sąjungos vadovus kalbėjo meras Henrikas Šiaudinis. Savivaldybės vadovas pasidžiaugė, kad daugelis ūkių sugebėjo pasinaudoti ES parama, apsirūpino šiuolaikine technika, rajone labai mažai beliko nedirbamos žemės, žemė tapo didele vertybe, o žemdirbio darbas yra gerbiamas. Stiprūs ūkininkai yra kaimo gyventojų darbdaviai ir pagalbininkai. Pastebėta, kad Ignalinos rajone yra daugiau nei 40 tūkst. ha žemės ūkio naudmenų, apie 20 tūkst. ha javų laukų. Tai gerokai daugiau nei aplinkiniuose rajonuose. Meras ūkininkams linkėjo daugiau dėmesio skirti žemės ūkio produkcijos perdirbimui, gyvulininkystės plėtrai, ypač skatina tuo užsiimti jaunus ūkininkus. 

Ataskaitinį pranešimą apie LŪS Ignalinos skyriaus veiklą pristačiusi M. Lukaševičienė sakė, kad 2018-ieji metai rajono ūkininkams buvo lengvesni nei 2017-ieji. Tiesa, išgyventas sausros laikmetis, tačiau jo pasekmes sušvelnino skirta ES parama. „Esame aktyvi visuomeninė organizacija, mūsų balsas tikrai girdimas. Šiandien turime 103 asocijuotus narius, kuriuos skatiname domėtis naujienomis ir naujovėmis, nuolat tobulėti ir būti atsakingiems…“, – sakė M. Lukaševičienė. Ji džiaugėsi stiprėjančiais ūkiais, jaunais ūkininkais, kurių vis daugėja.  

Buvo akcentuotos ūkininkų pastangos siekti didesnių ES išmokų. 2018 m. gruodžio 13 d. Estijos, Latvijos ir Lietuvos žemdirbiai protestavo prie Europos Tarybos prieš nesąžiningą tiesioginių išmokų skyrimą. Proteste dalyvavo ir mūsų rajono atstovai. Buvo parengta peticija ir surinkta 52 tūkst. parašų, kurie įteikti Europos parlamento nariui B. Ropei. 

Kalbėta apie ekologinių ūkių vystymą, naująjį mažiau palankių vietovių žemėlapį, pasėlių draudimą. Aptarti per metus kelti probleminiai klausimai, prisiminta 25-oji konkurso „Metų ūkis“ šventė. Pasveikinta Kaune vykusiame apdovanojimų renginyje nedalyvavusi konkurso antrosios vietos laimėtoja Valerija Aleknienė.  Aptarusi metų darbus ir naujienas, pirmininkė dėkojo aktyviausiems LŪS nariams, puikiems ūkininkams ir pagalbininkams. Džiaugtasi  gražiu bendradarbiavimu su Savivaldybe, Žemės ūkio skyriumi, Konsultavimo tarnyba, kitomis ūkininkais besirūpinančiomis institucijomis. Ūkininkams linkėta tvirtybės, sėkmės,  didesnio aktyvumo bei didesnės bendrystės.

Ūkininkams gerų metų linkėjo Europos parlamento narys B. Ropė, priminęs, kad jis dirba žemės ūkio ir kaimo plėtros komitete, kuriame anksčiau nebuvo girdimas Baltijos šalių balsas. Pagrindinis europarlamentaro tikslas – pasiekti, kad Lietuvos žemės ūkis būtų konkurencingas Europoje. Dideliu pasiekimu įvardintas faktas, kad ūkininkų peticija dėl išmokų didinimo Europos komisijoje buvo jau du kartus svarstyta. Padėkas už pažangų ūkininkavimą B. Ropė įteikė ūkininkams Arianai Palenčienei ir Vladimirui Bezrodnui. 

Seimo narys  G. Kindurys džiaugėsi gražia ūkininkų tradicija visiems kartu pradėti naujus metus, linkėjo palankaus oro, pelningų ir derlingų metų, sveikatos ir asmeninės sėkmės. Seimo narys apdovanojo atsakingai ūkininkaujančius Alvydą Raketį, Rimą Grikinį, Nerijų Januškevičių, Kęstutį Basijoką.  

Savo klientams gerų metų linkėjo Ignalinos kredito unijos vadovė Violeta Čeponienė. Ji sakė, kad augant ūkiams, stiprėja ir unija. Dabar Ignalinos kredito unija veiklą plečia Zarasų, Švenčionių, Utenos rajonuose. Tai puikus pavyzdys, kaip vietos gyventojų, ūkininkų pinigai atneša naudą savam kraštui ir jį puikiai pristato. V. Čeponienė pasakojo ir apie verslininkų rėmimą, suteikiamą pasitikėjimą, kuris vėliau duoda gražių rezultatų. 

Skyriaus vadovus ir ūkininkus taip pat sveikino N. Daugėliškio seniūnas Juozas Paukštė, Ignalinos vietos veiklos grupės kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo vadovė Ligita Smagurauskienė, savivaldybės tarybos narė, verslininkė ir šventės rėmėja Edita Brukštuvienė, Bitininkų draugijos „Austėja“ pirmininkas, savivaldybės tarybos narys Vytautas Gimžauskas. 

Gražių padėkos žodžių išsakė ir šventę parėmę ūkininkams paslaugas teikiančių įmonių (uždarųjų akcinių bendrovių „Šoklys“, „Markevičius ir Ko“, „Žemtiekimas“, „Baltic technika“, „Litagra“, „Linas agro“, „Dotnuva Baltic“, „Dojus agro“), taip pat draudimo įstaigų „Ergo“, „VH Lietuva“ vadovai ir atstovai. Visi svečiai atvyko su dovanomis, padėkomis ūkininkų sąjungai ir aktyviausiems ūkininkams, geriausiems klientams. 

M. Lukaševičienė svečiams ir LŪS nariams dėkojo už prasmingą draugystę, dėmesį ir  paramą, visiems buvo išdalinti naminės duonos kepalėliai, rėmėjų suvenyrai. Nebuvo užmirštas nė vienas. Atskirai pagerbtos aktyviausios moterys ūkininkės, ūkininkų žmonos, kurių sumanumas, darbštumas ir meilė prisideda prie ūkio klestėjimo. Pasveikinti ir patys mažiausi, kuriems priklauso kaimo ateitis. 

Atminimui svečiai ir rėmėjai pakviesti nusifotografuoti. Vėliau renginio dalyviai bendravo  ir  vaišinosi šventinėje vakaronėje.  Ūkininkus linksmino muzikantai iš Švenčionių. Net Kalėdų senelis su didžiausiu dovanų maišu šventėn užsuko. Visi gavo po dovanėlę. Tuo pasirūpino pagrindinė renginio rėmėja – Ignalinos kredito unija. Šaunios šeimininkės į šventę atsinešė namie keptų pyragų, spurgų, tortų. Ūkininkai tikrai smagiai atsisveikino su praėjusiais metais ir vienas kitą apdovanojo gražiomis šių metų viltimis.

Autorės nuotr. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje