Skip to content

Garbingas apdovanojimas mūsų krašto šviesuolei

MI informacija

Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Jonas Vytautas Žukas apdovanojo Ignalinos krašto šviesuolę, nusipelniusią mokytoją bei didelę Lietuvos patriotę Birutę ŽEMAITIENĘ, už paminklo, skirto Lietuvos kariuomenės atkūrimo šimtmečiui, pernai pastatymą savo lėšomis Naujajame Daugėliškyje – Lietuvos kariuomenės medaliu kariams ir civiliams ,,100 metų atkurtai Lietuvos kariuomenei“. Medalis Birutei Žemaitienei įteiktas kovo 12 d. Krašto apsaugos ministerijoje, Baltojoje salėje, minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną.

Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento atstovas mjr. Donatas Mazurkevičius 2018 m. lapkričio 25 d., sekmadienį, kartu su KASP Didžiosios Kovos apygardos rinktinės karių būriu, KOP OESKV atstovu, VSAT Ignalinos rinktinės atstovu, Ignalinos savivaldybės vicemeru, vietos seniūnu bei dideliu būriu vietos gyventojų ir mokyklos atstovų dalyvavo Naujajame Daugėliškyje. vykusiame renginyje, skirtame paminėti Lietuvos kariuomenės atkūrimo šimtmetį. Šio krašto bendruomenė yra labai patriotiška, nes jau visą šimtmetį vietos žmonėms teko kovoti už savo Laisvę, jiems teko išgyventi Pirmojo pasaulinio karo negandas, kovoti su bolševikais ir Armija Krajova, po to patirti Antrojo pasaulinio karo baisumus bei kovoti už Tautos Nepriklausomybę partizaniniame kare po karo, o atkūrus Lietuvos valstybingumą 1990 m. vėl tapti Europos Sąjungos sienos gynėjais.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Naujojo Daugėliškio bažnyčioje, po šv. Mišių vietos mokiniai pagiedojo giesmių, pasveikindami Lietuvos karius Lietuvos kariuomenės dienos proga, o Kariuomenės atstovas mjr. D. Mazurkevičius pasveikino vietos bendruomenę ir jai padėkojo už bendrystę ir paramą Lietuvos kariuomenei. Vėliau iškilminga eisena nuėjo prie paminklo, skirto Lietuvos kariuomenės šimtmečiui bei trims labai įžymiems šio krašto piliečiams Abaravičiams – karininkui, šauliui ir kunigui. Šio paminklo iniciatorė ir mecenatė – garbaus amžiaus (88-erių metų) vietos gyventoja Birutė Raginytė-Žemaitienė, paskyrusi šiam paminklui 8000 eurų ir begalę asmeninio laiko. Bet, pasak jos, jai yra didžiausia laimė padėkoti Lietuvos kariuomenei ir ją garsinti.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje