Skip to content

STT: savivaldybės įmonėms būtina siekti skaidrumo

MI informacija

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) Panevėžio valdybos korupcijos prevencijos pareigūnai atliko korupcijos rizikos analizę Ignalinos rajono savivaldybės (Savivaldybė) kontroliuojamų įmonių „Ignalinos autobusų parkas“, „Ignalinos butų ūkis“, „Ignalinos vanduo“, „Ignalinos šilumos tinklai“, „Kompata“, „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ valdymo srityje.

Atliekant analizę buvo nustatyta, kad neužtikrinama vieša ir skaidri Savivaldybės įmonių vadovų atranka, nes įmonių direktoriai į pareigas buvo skiriami be konkursų. Be to, kai kuriose Savivaldybės įmonėse nebuvo vykdyta vadovų rotacija, kaip tai numatyta įstatyme. Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimas, įsigaliojęs 2018 m. sausio 1 d., nustatė bendrovių vadovų kadencijas. Tačiau UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“, UAB „Ignalinos vanduo“, UAB „Ignalinos butų ūkis“ vadovai, kurie į pareigas buvo išrinkti neterminuotai ir dirbo daugiau negu 10 metų, nebuvo atšaukti iš pareigų nuo 2019 m. sausio 2 d., kaip numatė įstatymas. Šių įmonių vadovų neterminuotos darbo sutartys buvo pakeistos į terminuotas prieš pat įstatymo įsigaliojimą.

Atliekant korupcijos rizikos analizę išsiaiškinta, kad „Ignalinos autobusų parkas“ ir savivaldybės įmonė „Kompata“, neatlikusios jokių viešųjų pirkimų procedūrų, įsigijo kuro. STT, siekdama įvertinti šių įmonių pirkimus, pagal kompetenciją kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, kuri informavo, kad analizuoja esamą situaciją bei sprendžia dėl sisteminio savivaldybių kontroliuojamų ūkio subjektų tikrinimo.

STT korupcijos prevencijos pareigūnai įvardijo ir kitus rizikos veiksnius Savivaldybės ir įmonių veikloje: dažnai įmonių valdybų nariai yra asmenys, atsakingi už įmonių veiklos priežiūrą bei kontrolę, valdybų nariai susiję tarnybinio pavaldumo ryšiais, nesilaikoma įstatymų reikalavimų deklaruojant privačius interesus, nenusišalinama priimant sprendimus, kurie sukelia interesų konfliktą. Taip pat buvo nustatyta, kad Savivaldybei perkant socialinį būstą nebuvo užtikrinamas racionalus Savivaldybės biudžeto lėšų naudojimas, nes nebuvo atsižvelgta į nebaigtus vykdyti įsipareigojimus pagal daugiabučio namo renovacijos kreditavimo sutartis.

Ignalinos savivaldybės įmonėms buvo pasiūlyta korupcijos riziką mažinančių priemonių ir įmonės per 3 mėnesius nuo korupcijos rizikos analizės išvados gavimo Specialiųjų tyrimų tarnybai turės pateikti informaciją apie nurodytų rekomendacijų įgyvendinimą. Pažymėtina tai, kad jau korupcijos rizikos analizės atlikimo metu Savivaldybė ir jos įmonės ėmėsi priemonių nustatytiems rizikos veiksniams pašalinti: įmonių vadovai, valdybų nariai patikslino, papildė privačių interesų deklaracijas, planuojama patvirtinti Savivaldybės kontroliuojamų bendrovių vadovų atrankos aprašą ir kt.

STT korupcijos prevencijos pareigūnai šiais metais atliko keturias, 2018 m. – 22 korupcijos rizikos analizes.

Personalo ir vadovų atranka https://www.primumesse.lt/tiesiogine-vadovu-paieska-atranka-executive-search/

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here