Skip to content

Naujos tarybos kadencijos pradžia: namų darbai neatlikti

Lina RAGINYTĖ

Praėjusį penktadienį pirmajame rajono savivaldybės devintosios kadencijos tarybos posėdyje buvo priimtos tarybos narių priesaikos. Taip pat pasveikintas naujasis meras Justas Rasikas, kurį į šventę atlydėjo žmona su dukra. Tą pačią dieną slaptu balsavimu išrinktas mero pavaduotojas, kurio rinkimai ir parodė naujosios tarybos „pasimetimą“. Posėdžio metu paskirtas laikinasis savivaldybės administracijos direktorius. 

Iškilmingą posėdžio pirmąją dalį vedė rajono savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkas Artūras Česliokas. Jis pristatė posėdžio vedimo tvarką bei atvykusius svečius: Vyriausybės atstovę apskrityje Kristiną Nakutytę ir rajono garbės pilietį, Kovo 11-osios signatarą Česlovą Juršėną.

Pirmiausia tarybos nariai abėcėlės tvarka buvo kviečiami prisiekti. Kiekvienas prisiekiantis dešinę ranką laikė ant Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir skaitė kiekvienam atskirai (su vardu ir pavarde) parengtą priesaikos tekstą. Tarybos nario priesaikos tekstas: „Aš, (vardas, pavardė), prisiekiu gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų, pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesus. Tepadeda man Dievas.“

Pirmasis abėcėlės tvarka prisiekė Jonas Baltakis, toliau Vykintas Brukštus, Edita Brukštuvienė, Vilius Cibulskas, Vygantas Dilys, Enrikas Doviakovskis, Alfonsas Gasparavičius, Vytautas Gimžauskas, Vidas Kreivėnas, Marijona Lukaševičienė, Jolita Neciunskienė, Svetlana Panavienė, Laimutis Ragaišis, Juozas Rokas, Vytautas Sakalauskas, Olegas Sosunovas, Henrikas Šiaudinis, Nijolė Trinkūnienė, Ona Zaleckienė, Manfredas Žymantas, Justas Rasikas (meras prisiekia paskutinis).

Šią tarybą sudaro 9 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai, 7 – Lietuvos socialdemokratų, 2 Darbo partijos, 2 Koalicijos „Petys į petį vardan Ignalinos krašto!“ nariai ir 1 Partijos Tvarka ir teisingumas narys. 

Tarybos nariams prisiekus, rinkimų komisijos pirmininkas pirmininkavimą posėdžiui perdavė savivaldybės merui J. Rasikui. Jam buvo uždėtos mero regalijos, įteiktos gėlės. J. Rasikas  pirmiausia padėkojo rinkimų komisijos pirmininkui A. Česliokui už atsakingai atliktas pareigas, išspręstus trukdžius ir suvaldytą situaciją rinkimų metu.

Vyriausybės atstovė K. Nakutytė naujajai tarybai linkėjo darnaus darbo, gerų sprendimų  ir sutarimo. Garbės svečias Č. Juršėnas kvietė visus tarybos narius kartu sutartinai dirbti Ignalinos kraštui ir jo žmonės. „Tam tikras etapas baigėsi, prasideda naujas, atsakingas. Noriu palinkėti ir vieniems, ir kitiems sėkmingo ir sąžiningo darbo, kalbėti ir daryti tai, kas reikalinga Ignalinai, kuri mums visiems yra labai brangi. Taip pat naudodamasis proga noriu padėkoti ankstesnei vadovybei ir merui H. Šiaudiniui už ilgametį darbą Ignalinos ir Lietuvos labui…“, – sakė Č. Juršėnas.

Antroje posėdžio dalyje, kuriai pirmininkavo meras J. Rasikas, o sekretoriavo Laimutė Sidorenkienė, buvo priimti sprendimai dėl rajono savivaldybės administracijos direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo atleidimo iš pareigų. Laikinai eiti savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas pavesta  Donatui Mačiui. 

Kitas sprendimas, atskleidęs naujosios tarybos „naujumą“, vicemero rinkimai. Iš visų taryboje esančių partijų atstovų sudaryta laikinoji balsų skaičiavimo komisija ir patvirtintas savivaldybės mero pavaduotojo skyrimo slapto balsavimo biuletenio pavyzdys. Meras J. Rasikas į vicemero pareigas pasiūlė tarybos narį Manfredą Žymantą, kuris trumpai prisistatė. M. Žymantas sakė turįs gydytojo išsilavinimą, buvęs Seimo nariu, Panevėžio teritorinės ligonių kasos stebėtojų tarybos pirmininku, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriumi, todėl manąs turintis užtektinai kompetencijos eiti siūlomas užimti pareigas. Vicemeras kuruotų sveikatos apsaugos, švietimo ir socialinės apsaugos sritis.

Po slapto balsavimo, balsų skaičiavimo komisijos pirmininkas V. Cibulskas paskelbė rezultatus. Iš dvidešimt vieno balsavusio tarybos nario, 12 balsavo už, 9 – prieš. M. Žymantas šias pareigas turėtų pradėti eiti nuo balandžio 30 d. Tačiau čia ir prasiskleidė nematomi šydai. Galima numanyti, kad tie 9 balsai prieš konkretaus žmogaus į vicemero postą paskyrimą žinojo, kodėl būtent taip balsuosią. Norint žmogui pradėti eiti vicemero pareigas, reikalinga speciali pažyma iš STT (Specialiųjų tyrimų tarnybos). Kaip žinia, tokia pažyma oficialiai gaunama per mėnesį ir ilgiau. Tad suprantama, jog naujasis vicemeras negalės eiti paskirtų pareigų, nepateikęs šios pažymos. Kai kam pritrūko žinių ir patirties, kad tai žinotų. Trumpai tariant, pirmajam posėdžiui nepasirengta iki galo – namų darbai neatlikti. 

Labai norėčiau pakartoti iškart po rinkimų spaudoje išsakytas savo mintis, kurios šįkart sutapo su gerbiamo Č. Juršėno palinkėjimu. Iki pirmojo posėdžio nespėjome pajusti susikalbėjimo, todėl pasikartosiu. 

Tada rašiau: „Mano, eilinio žmogaus, supratimu, žengti pirmą žingsnį vardan to kilnaus visų tikslo turėtų naujasis meras Justas Rasikas ir pakviesti visus dirbti išvien. Kažkas turi patirties, kažkas naujų idėjų, o dar kažkas jaunatviško veržlumo. Naujoji Taryba partiniu požiūriu – labai spalvinga, bet išanalizavus savybes, turėtų būti kaip niekada produktyvi. 

Ar tikrai niekas nemelavo ir visi pasirengę dirbti „vardan Ignalinos“? Ar nugalės šaltas protas ir išmintis, ar ambicijos? Pagyvensime – pamatysime!“. 

Autorės nuotr. 

1 komentaras

  1. Autore, suprantate, ką pezat???


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here