Skip to content

Kur kreiptis, jei ūkininkas be įspėjimo nupurškė lauką ir žuvo bitės

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro inf.

Kokių reikalavimų šioje situacijoje turi laikytis žemdirbiai? Kokie yra reikalavimai ūkininkams, purškiantiems savo pasėlius, jei greta yra bitynas? Ūkininkai apie planuojamus purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais arba ketinantys sėti rapsus, kurių sėklos apdorotos augalų apsaugos produktais su tiametoksamu ar klotianidinu, privalo apie tai informuoti greta laukų esančius bičių laikytojus. Pranešti būtina, jei registruoto bityno bičių laikymo vieta yra iki 2,5 km atstumu nuo lauko (žemės ploto). Be to, žemės naudotojai ar ūkininkai, planuojantys purkšti žydinčius augalus, privalo apie tai pranešti ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas. Pranešimą gali užpildyti kiekvienas žemės naudotojas ar ūkininkas, turintis galimybę elektroninės bankininkystės priemonėmis prisijungti prie VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS). Šią prievolę įvykdyti gali padėti ir seniūnijų darbuotojai, atsakingi už pasėlių deklaravimą. 

Pranešime apie planuojamą purškimą arba sėją PPIS sistemoje nurodoma: fizinio arba juridinio asmens kontaktinis telefono numeris, planuojamo purškimo data, laika (pradžia ir pabaiga), vieta (savivaldybė, seniūnija, vietovė), purškiamų augalų pavadinimas, augalų apsaugos produkto pavadinimas – planuojamos rapsų sėjos, naudojant sėklas, apdorotas augalų apsaugos produktais su tiametoksamu ar klotianidinu, data, laika (pradžia ir pabaiga), vieta (savivaldybė, seniūnija, vietovė), augalų apsaugos produkto, kuriuo apdorota sėkla, pavadinimas. 

Gavęs pranešimą apie planuojamą purškimą ar sėją, ŽŪIKVC nedelsdamas (ne vėliau kaip per 2 val.) suformuoja ir išsiunčia mobiliuoju telefonu SMS ir (ar) elektroniniu paštu pranešimą bičių laikytojams, kurie laiko bites 2,5 km atstumu nuo purškiamo žemės sklypo ar kito ploto ribos arba žemės sklypo ar kito ploto, kuriame bus sėjama rapsų sėkla, apdorota augalų apsaugos produktais, ribos. Be to, ŽŪIKVC interneto svetainės www.vic.lt skiltyje „Žemėlapiai“ viešai skelbiama informacija apie visus planuojamus žydinčių augalų purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais augalų apsaugos produktais ir rapsų sėklos, apdorotos augalų apsaugos produktais, kurių sudėtyje yra tiametoksamo ar klotianidino, sėją.

Ar daug skundų ir paklausimų VMVT sulaukia iš bitininkų, dėl purškimų, kurie pakenkė bitėms, nes nebuvo laikomasi nustatytos tvarkos? Kiekvienais metais VMVT sulaukia skundų, tačiau jų nėra daug. Tie bitininkai, kurie savo bites vežioja prie medingųjų augalų, bendrauja su ūkininkais, žino informavimo sistemą ir moka ja naudotis. Paprastai nukenčia smulkesni ir garbingesnio amžiaus bitininkai, kurių sodybos ir bitynų vietos ribojasi su purškiamais ūkininkų laukais. Todėl pasitaiko atvejų, kad neužsiimantys intensyvia bitininkyste ir nevežiojantys savo bičių bitininkai nežino, kad turėtų pasidomėti viešai skelbiama informacija apie numatomus purškimus greta jų bityno ir pasirūpinti apsaugoti bites nuo kenksmingo pesticidų poveikio. 

Norėdami laiku gauti informaciją apie 2,5 km atstumu nuo bitynų vykdomus žydinčių augalų purškimus augalų apsaugos produktais, bitininkai turi: užregistruoti savo bitynus ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registre, prieš tris dienas ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registre pažymėti būsimą bičių šeimų perkėlimo vietą ar naujų bičių avilių pastatymo vietą, gavę tikslią informaciją apie 2,5 km atstumu nuo bitynų planuojamus purkšti laukus, patys imtis priemonių, padedančių apsaugoti bites nuo kenksmingo augalų apsaugos produktų poveikio. 

Kur reiktų kreiptis bitininkams, jei pastebima, kad ūkininkai purškia laukus nesilaikydami nustatytų reikalavimų? Pastebėjus augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų pažeidimus, galinčius turėti įtakos bičių apsinuodijimui ar žuvimui, reikia nedelsiant: surinkti ir užfiksuoti kuo daugiau informacijos apie įtarimą pažeidimą, užrašyti tikslų augalų apsaugos produktų panaudojimo (purškimo ar kt.) laiką, vietą, jei yra galimybė – purkštuvo ar kitos įrangos modelį, pažeidimą fiksuoti foto ar video priemonėmis. Ši informacija gali padėti atsakingų institucijų inspektoriams tirti su bičių žuvimu susijusius įvykius, pranešti Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (VATŽŪM) regioniniam skyriui ar VMVT teritoriniam padaliniui pagal bityno buvimo vietą. Taip pat rekomenduojama apie pažeidimus informuoti savivaldybių seniūnijų žemės ūkio specialistus. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje