Skip to content

Daugėliškio krašto bendruomenės posūkiai

Lina RAGINYTĖ

Kiekvienas žingsnis gyvenime žengiamas ne šiaip sau. Pinasi likimai tam, kad kažkas kažko išmoktų, kažką sužinotų ir suvoktų. Visi mes mokomės vieni iš kitų. Jei aukštesniosios jėgos negali žmonėms padėti susikalbėti einant vienam link kito atvira širdimi, randa kitus kelius, pasitelkdamos išmintį, gudrumą, įžvalgą ir patirtį. Rezultatas anksčiau ar vėliau bus toks, koks turi būti… 

Apie posūkius Daugėliškio krašte pasakoja Daugėliškio krašto bendruomenės pirmininkė Indrė GRUODIENĖ.

Informacinis stendas

„Daugėliškio kraštas turi gilias istorines šaknis ir kultūros tradicijas. Čia savo pėdsaką palikę garsieji Goštautai ir Pliateriai. Istoriniuose šaltiniuose teigiama, kad daugelį amžių tai galėjo būti dabartinio Ignalinos krašto politinis, karinis, administracinis, prekybos ir kultūros centras.

Naujojo Daugėliškio Šv. Joakimo ir šv. Onos bažnyčia šiemet mini 130 metų jubiliejų. Todėl Daugėliškio krašto bendruomenė ėmėsi iniciatyvos įprasminti Daugėliškio krašto ir N. Daugėliškio miestelio istoriją, įrengiant informacinį stendą, kad vietos bendruomenė, svečiai ar turistai susipažintų su pagrindiniais miestelio kūrimosi istoriniais momentais, kultūros tradicijomis.

Bendruomenė teikė paraišką rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų projektų konkursui ir laimėjo 800 Eur paramą stendo gaminimo, medžiagos rinkimo, maketavimo darbams. Šiuo metu stendas jau pastatytas miestelio centre, šalia bažnyčios.

Jame vaizduojamas N. Daugėliškio seniūnijos ribų žemėlapis, dominuojančių laukinių ir naminių gyvūnų bei augalų rūšių pasiskirstymas, piliakalniai, kitos lankytinos vietos. Kadangi Daugėliškio kraštas turtingas Dievo namais, todėl siūlome aplankyti „Maldos namų kelią“ – veikiančias ir išnykusias bažnyčias, koplyčias, sentikių cerkvę, buvusias sinagogų vietas. Atskiru žemėlapio fragmentu ir istoriniais faktais pateikiamas Senasis Daugėliškis – istorinis Daugėliškio krašto centras. Stendas iliustruotas Daugėliškio krašto gamtos vaizdų, bažnyčių bei kultūros tradicijų nuotraukomis. Istoriniai ir kiti svarbūs faktai pateikti lietuvių ir anglų kalbomis. Šalia vaizdinės stendo dalies įrengtas įstiklintas langelis skirtas bažnyčios, kaimo seklyčios, bibliotekos ir bendruomenės informacijai viešinti.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu Daugėliškio krašto bendruomenė turėjo didelį uždavinį – surinkti/atrinkti reikiamą istorinę, kraštotyrinę medžiagą, nuotraukas informaciniam stendui. Esame dėkingi Šv. Joakimo ir šv. Onos parapijos klebonui Bernardui Augaičiui už visokeriopą pagalbą konsultuojant bei įrengiant stendą. Už istorinės bei kraštotyrinės medžiagos suteikimą, rinkimą/atrinkimą, paruošimą, sutikrinimą ir patarimus esame dėkingi kraštotyrininkei Onai Česliokienei, kraštietei Birutei Raginytei-Žemaitienei, S. Daugėliškio kraštotyrininkei Irenai Žilėnienei, bibliotekininkei Zojai Boguško, kraštiečiui geneologui Sauliui Čepuliui, žurnalistui Domui Šniukui ir N.Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro moksleiviams. Kai kurie skelbiami faktai panaudoti remiantis įvairiais rašytiniais, interneto šaltiniais bei žmonių liudijimais.

Dėkojame talkininkams, pastačiusiems stendą: ūkininkams Algiui ir Stasiui Cicėnams bei jų atžaloms ir Juozui Patėjūnui“, – sako I. Gruodienė, pati su Nijole Kamarauskiene ir kitais nariais užvirusios šį katilą ir daugiau nei pusę metų sisteminusios visą medžiagą. 

Trys progos gražiam suėjimui

Šiemet Petrinės buvo ypatingos: Mišios už Petrus ir Povilus, R. Matkevičiaus knygelės „Naujojo Daugėliškio parapijos kronika“ pristatymas bei kun. Algimanto Keinos pagerbimas.

„Nors Petrų ir Povilų Daugėliškio krašte negausėja, tačiau N. Daugėliškio Šv. Joakimo ir šv. Onos bažnyčia turi gilias Petrinių atlaidų šventimo tradicijas. Šiemet jas paįvairino R. Matkevičius, pristatydamas neseniai išleistą knygelę „Naujojo Daugėliškio parapijos kronika“ bei šventinės iškilmės bažnyčios šventoriuje, šalia kraštiečio A. Keinos paminklo.

20 metų kunigavusį Valkininkų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje dvasininką, savo apsilankymu pagerbė parapijiečiai, kuriuos, mūsų krašto patriotės, šviesuolės Birutės Raginytės-Žemaitienės kvietimu, atlydėjo „Lietuvai pagrąžinti draugijos“ pirmininkas Juozas Dingelis ir profesorius Alfonsas Vaišvilas. Prisiminimais apie kunigą taip pat dalinosi giminės ir pažįstami. 

Po iškilmių visi šventoriuje vaišinosi skaniu plovu, kurį parūpino Onutės ir Egidijaus Šiaudinių šeima. Daugėliškio krašto bendruomenė kvietė paragauti naminių užkandžių.

Po šventės valkininkiečiai apsilankė Daugėliškio krašto bendruomenės namuose, pasidalino įspūdžiais ir pakvietė atsakomojo vizito į Valkininkus. „Toliau kurkime pradėtą gražią Daugėliškio ir Valkininkų parapijų bendruomenių draugystę, nes Valkininkų bažnyčios šventoriuje amžinai ilsisi daugėliškietis, taip pat didis patriotas, kun. Nikodemas Abaravičius“, – kviesdamas apsilankyti Valkininkuose kalbėjo J. Dingelis“, – prisimena I. Gruodienė.

Netradicinės mindauginės 

N. Daugėliškis kartu su viso pasaulio lietuviais giedojo Tautišką giesmę. „Prasmingai ir linksmai paminėjome Valstybės dieną: pasveikinome 80-ojo jubiliejaus proga išskirtinę miestelio geradarę Valeriją Artimavičienę, klausėmės tarmiškų ir ilgesio tėvynei pilnų Rimos Ulevičiūtės eilių ir sukome smagius ratelius, skambant lietuviškai dainoms, kurias atliko Vitalijus Laptevas iš Švenčionėlių. Šildėmės ne tik šokiais, bet ir žolelių arbata“, – pasakoja bendruomenės pirmininkė. 

Renginį organizavo N. Daugėlškio kaimo seklyčia ir Daugėliškio krašto bendruomenė.

Daugėliškio krašto bendruomenės nuotr. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here