Skip to content

Narkotikų kontrolės komisijai vadovaus… anksčiau teistas asmuo

Jonas BALTAKIS

Praėjusį ketvirtadienį vyko rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame priimti 29 sprendimai. Dauguma jų formalūs, tad paminėsiu tik tuos, apie kurių priėmimo peripetijas neparašys savivaldybės socialdemokratams pataikaujanti (ne už ačiū, tikriausiai) žiniasklaida, nes tų sprendimų priėmimui prieštaravo opozicija.

Nors socdemai prieš rinkimus visaip tikino, kad jie rems mokyklas ir vaikus, šiame posėdyje pamiršo pažadus ir moksleivių, lankančių muzikos mokyklą ir Ignalinos kultūros ir sporto centro būrelius, tėvams padidino mokesčius už šių įstaigų teikiamas paslaugas. Opozicija tikino, kad tėvai ir taip remia renginius, savo transportu vaikus veža į renginius kituose rajonuose, o kur dar įvairiausios rinkliavos, tačiau sprendimai didinti mokesčius buvo priimti. Vien tik valdančiosios daugumos balsais, opozicija sprendimų nepalaikė.

Svarstant šiuos klausimus išlindo dar vienas gėdingas dalykas. Kai šie klausimai buvo svarstomi komitetuose, visi penki Savivaldos ir teisėsaugos komiteto nariai balsavo prieš mokesčių didinimą ir tai užrašė posėdžio protokole. Tačiau tarybos posėdyje valdantiesiems priklausantys Vygantas Dilys, Aušra Čeponienė (mokytoja) ir Alfonsas Gasparavičius jau balsavo už mokesčių didinimą. Manau, prieš posėdį, kaip teisingai balsuoti, savo kabinete „įtikino“ meras.

Svarstant klausimą „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“, opozicija siūlė daugumai verslo liudijimų registracijos mokesčius sumažinti iki simbolinio 1 euro, nes imančių verslo liudijimus skaičius iš metų į metus nesikeičia, o kai kurių veiklų (tarkime, batų taisymo) Ignalinoje jau visai nėra. Gal ir todėl, kad batsiuviui verslo liudijimas kainuoja 145 eurus. Į opozicijos siūlymą neatsižvelgta ir verslo liudijimų įkainiai palikti tie patys. 

Valdantieji akibrokštą iškrėtė, tvirtinant Narkotikų kontrolės rajono komisijos sudėtį. Joje – 11 narių, atstovaujančių įvairias rajono įstaigas ir tarnybas. O šios komisijos pirmininku patvirtino kažkada pagal narkotinį straipsnį teistą asmenį. Opozicija šio sprendimo nepalaikė. 

Taryba išklausė savivaldybei pavaldžių UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“, Ignalinos šilumos tinklų, UAB „Ignalinos autobusų parkas“, UAB Ignalinos butų ūkis, UAB „Ignalinos vanduo“, Ignalinos rajono poliklinikos ir Visuomenės sveikatos biuro veiklos ataskaitas. Opozicija balsavo už visų šių įmonių ataskaitų patvirtinimą, tačiau valdantieji trijų ataskaitų (Ignalinos vandens, Butų ūkio ir Šilumos tinklų) nepatvirtino. Nors meras tikino, kad ataskaitų atmetimas nereiškia, kad bus atleisti šių įmonių vadovai, tačiau, manau, kad jie papildys bedarbių procentą (Ignalinos vandens vadovas jau atleistas). Antra vertus, minėtų įmonių veiklos ataskaitose – visų šių įmonių darbuotojų dažnai sunkaus darbo rezultatas. Tad ataskaitų atmetimas – mažų mažiausiai parodyta socialdemokratų nepagarba tiems žmonėms.

Didžiasalio komunalinių paslaugų ataskaita patvirtinta, direktorius Arvydas Keturka net pagirtas, tačiau šioje įmonėje taip pat bręsta nemalonus darbuotojų atleidimo klausimas. Štai ištrauka iš A. Keturkos ataskaitos: „Norint sumažinti nuostolius, būtina katilinių modernizacija. Senus nusidėvėjusius katilus būtina pakeisti granulėmis kūrenamais katilais, kurie nereikalauja nuolatinės priežiūros ir dirba automatiniu režimu. Tokiu atveju visas keturias katilines spėtų aptarnauti vienas darbuotojas, kuris dabar aptarnauja Naujojo Daugėliškio automatizuotą katilinę, tiekiančią šilumą Naujojo Daugėliškio mokyklai-daugiafunkciam centrui, Didžiasalio vaikų globos ir socialinės paramos šeimai centro Naujojo Daugėliškio padaliniui ir vienam daugiabučiam namui. Atsisakius 8 darbuotojų paslaugų (jeigu būtu modernizuotos katilinės), bendrovė per šildymo sezoną sutaupytų 30–40 tūkst. Eur. Nepakeitus situacijos, bendrovei kiekvienais metais reikėtų kompensuoti nuostolius iš savivaldybės biudžeto. Būtina apsispręsti, ar palikti darbo vietas ir jas dotuoti, ar skirti vienkartinę 35 000 Eur subsidiją katilinių modernizavimui.“

Taryboje taip pat patvirtintas rajono savivaldybės 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys ir 2018 m. savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys. Priimtas sprendimas imti iki 150,43 tūkst. eurų ilgalaikę paskolą projektui Dysnos k., Didžiasalio sen. (bibliotekos renovacijai), pritarta  Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos modernizavimui ir skirta 16 390 Eur patalpoms modernizuoti. Nuspręsta skirti lėšų papildomam sąlyginiam klasių skaičiui išlaikyti 2019–2020 mokslo metais. Leista UAB „Ignalinos aerodromas“ naudoti rajono savivaldybės herbo atvaizdą reklamos tikslais, įpareigojant užtikrinti, kad savivaldybės simboliui nebus parodyta nepagarba. Priimti kiti sprendimai.

7 komantarai (-ų)

  1. Savivaldybės tinklapy rašoma, kad pati muzikos mokykla prašė didinti įkainius (kas man atrodo neįtikėtina) tai išeina, kad mokyklos vienas iš uždavinių yra kuo daugiau surinkti pinigų iš tėvų, o man atrodo, kad mokykla turėtų kap tik siekti, kad kuo daugiau vaikų galėtų lankyti šįą mokyklą. Čia kažkoks kuriozas.

  2. Jei rimtai tai aš esu pakraupęs nuo Jūsų Jonai Baltaki. Kiek galima pilti purvo? Susitaikykite pagaliau su pralaimėjimu. Kiek galima skaityti Jūsų pilamą purvą? Viską darote ir rašote, kad tik naujoji valdžia atrodytų bloga. Kodėl gi pvz. patys pernai, užpernai ir t.t. nepadarėte verslo liudijimų po 1€? Kodėl tokie siūlymai atsiranda tik dabar? Nustekenote rajoną per tiek metų, duokite pagaliau jį atstatyti.

  3. Nu jo būtų labai gerai, kad iš šis laikraštis rašytų panegirikas. Tikiuosi, kad jo nuščiaups ir sužinosime kitokią nuomonę ir informaciją, kurią būtų geriau, kad nesužinotume. Nustokim krupčioti – kaip sakė prezidentė.

  4. Pono Jono elgesys kaip pas tikrą lietuvį, kai šika į kaimyno daržą tada jaučiasi nuostabiai, jei to nepadarys sąžinė užgrauš, toks jau jo būdas ir nieko čia nepakeisi. Palaukit kai jam sparnus pradės karpyti o tada tai pažiūrėsim, o ta diena artėja…

  5. Nukvakes piktas diedas dergiantis visus kas ne pagal valstiečius. Perdauk sau leidžiantis bjaurus tipas.

  6. nematau tame nieko gero…

  7. Kariauja su vėjo malūnais…


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here