Skip to content

Apie 2019 m. brandos egzaminų rezultatus

Gražina MACKONIENĖ (Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja)

100 balų įvertinimą valstybinių brandos egzaminų sesijoje gavo net 8 mokiniai

Šią savaitę rajono gimnazijose teikiami brandos atestatai abiturientams. Gaunančiųjų brandos atestatus Ignalinoje turime 66, Didžiasalyje – 18, Vidiškėse – 14, Dūkšte – 10. Taigi iš viso 108 mūsų rajono abiturientams brandos atestatai atveria kelius naujoms galimybėms. 

Pagal 2019 m. brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą mokinys brandos atestatui gauti privalėjo išlaikyti lietuvių kalbos ir literatūros (valstybinį arba mokyklinį) brandos egzaminą ir dar vieno pasirinkto dalyko (valstybinį arba mokyklinį) brandos egzaminą, taip pat turėti visų mokomųjų dalykų teigiamus metinius įvertinimus.

Šiais metais rajone brandos egzaminų sesijoje dalyvavo 111 kandidatų (rajono gimnazijų abiturientai ir buvę mokiniai), t. y. 17 kandidatų mažiau nei 2018 m.

Aukščiausius valstybinių brandos egzaminų rezultatus – 100 balų įvertinimą – valstybinių brandos egzaminų sesijoje gavo net 8 mokiniai: 4 iš Ignalinos gimnazijos ir 4 iš Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos. Kaip jau buvo minėta, daugiausia aukščiausių įvertinimų – net 5 – gauta per rusų kalbos valstybinį brandos egzaminą, 2 – anglų kalbos ir 1 – informacinių technologijų. Mokiniai, pelnę aukščiausius įvertinimus valstybinių brandos egzaminų metu ir juos mokę mokytojai apdovanoti rajono savivaldybės mero padėkos raštais. Taigi šio garbingo apdovanojimo nusipelnė Ignalinos gimnazijos abiturientai Adas Čirikas ir Justinas Skarinkevičius (100 balų įvertinimas iš užsienio (anglų) kalbos VBE), Aleksandr Bender (100 balų įvertinimas iš užsienio (rusų) kalbos VBE), Gytis Bečalis (100 balų įvertinimas iš informacinių technologijų VBE); Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos abiturientai Deividas Bukelskis, Edgaras Kibickis, Emilija Rakštelytė ir Daniilas Senkevičius (100 balų įvertinimai iš užsienio (rusų) kalbos VBE). Už nuoširdų darbą ir puikų parengimą valstybiniams brandos egzaminams padėkota šių mokinių mokytojoms: Dovilei Rakštelienei, Ignalinos gimnazijos užsienio (anglų) kalbos mokytojai metodininkei, Svetlanai Dunec, Ignalinos gimnazijos užsienio (rusų) kalbos mokytojai metodininkei, Danguolei Meldžiūnaitei, Ignalinos gimnazijos informacinių technologijų mokytojai metodininkei, ir Valentinai Ciunel, Ignalinos r. Didžiasalio „Ryto“ gimnazijos užsienio (rusų) kalbos mokytojai metodininkei. Aukščiausiu įvertinimu – 100 balų – buvo įvertinti   2016 m. – 9, 2017 m. – 4, 2018 m. – 1 valstybinių brandos egzaminų  pasiekimai. Per pastaruosius metus daugiausiai 100 balų įvertinimų abiturientai gavo per užsienio kalbų – anglų ir rusų – valstybinius brandos egzaminus.

Šiais metais privalomąjį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą Ignalinos rajone laikė 111 kandidatų, iš jų 85 buvo pasirinkę valstybinį, o 26 – mokyklinį šio egzamino tipą. Valstybinį sėkmingai išlaikė 75 kandidatai. Nepasisekė 10 kandidatų, kurie neišlaikė šio egzamino, tačiau jie turėjo galimybę pakartotinės brandos egzaminų sesijos metu laikyti mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. Šalies mastu lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino neišlaikė daugiau kaip 9 proc. laikiusiųjų.

Mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą laikė 26 abiturientai,  tačiau 3 gavo neigiamus įvertinimus. Pakartotinėje brandos egzaminų sesijoje perlaikydami mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros dalyvavo iš viso 13 mokinių ir, deja, 2 iš jų gavo neigiamus įvertinimus. 

Iš pasirinktųjų egzaminų šiais metais rajone populiariausias buvo matematikos valstybinis brandos egzaminas, kurį laikė 91 kandidatas (praėjusiais metais taip pat buvo 91). Vienas darbas įvertintas balais nuo 86 iki 99, o nepasisekė išlaikyti šio egzamino 22 rajono abiturientams (pernai nepasisekė 20). Tai pats nesėkmingiausiai išlaikytas valstybinis brandos egzaminas, beje, šalyje šio egzamino rezultatai irgi nėra džiuginantys – 18 procentų neišlaikiusių.

Antrasis pagal pasirinkimo populiarumą buvo užsienio kalbos (anglų) valstybinis brandos egzaminas, kurį laikė 85 kandidatai. Du darbai įvertinti 100 balų, 18 darbų – 86–99 balais. Šį ir kitus užsienio kalbų – rusų (buvo pasirinkę 31) bei vokiečių (buvo pasirinkę 3) – egzaminus rajone išlaikė visi kandidatai. Ypač puikūs rusų kalbos rezultatai – net 5 darbai įvertinti šimtukais, dar 6 darbai įvertinti balais nuo 86 iki 99.

Visi kandidatai sėkmingai išlaikė ir istorijos (laikė 54), fizikos (laikė 7), chemijos (laikė 4), informacinių technologijų (laikė 13 kandidatų, 1 darbas įvertintas 100 balų; 1 darbas įvertintas balais nuo 86 iki 99) valstybinius brandos egzaminus. Biologijos valstybinį brandos egzaminą sėkmingai išlaikė 40 iš 41 (3 darbai įvertinti balais nuo 86 iki 99), o geografijos – 35 kandidatai iš 39 laikiusiųjų.

Taigi 2019 m. valstybinių brandos egzaminų sesijoje iš viso buvo laikoma 453 egzaminai, iš jų 416 išlaikyti sėkmingai ir tai sudaro 92 proc. visų laikytų egzaminų (35 proc. įvertinti 16 –35 balais; 57 proc. įvertinti 36 –100 balų). Lyginant su ankstesniais metais šis rodiklis šiek tiek aukštesnis: 2017 m. buvo 90 proc. (59 proc. įvertinti 36 –100 balų); 2018 m. – 89 proc. (53  proc. įvertinti 36 –100 balų). 

Dar ugdymo proceso metu dvyliktokai galėjo laikyti menų ir technologijų mokyklinius brandos egzaminus. Mūsų rajone 10 abiturientų išlaikė technologijų mokyklinį brandos egzaminą ir 6 abiturientai menų mokyklinį brandos egzaminą. Brandos darbo, kuris prilyginamas mokykliniam brandos egzaminui, nepasirinko rengti nei vienas rajono abiturientas.  

Ignalinos rajono savivaldybės vadovai sveikindami abiturientus, gaunančius brandos atestatus, palinkėjo jiems ne tik atkakliai siekti savo tikslų, bet ir nepamiršti gimtojo krašto ir padovanojo kiekvienam iš jų nuotraukų albumą „Ignalina dangaus takais“, kviečiantį pažvelgti į gražiausias mūsų rajono vietas iš paukščio skrydžio. Tikime, kad ir mūsų rajono abiturientų laukiantis tolimesnis kelias bus įdomus bei prasmingas, o mes visuomet lauksime jų sugrįžtančių į Ignaliną.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here