Skip to content

Šv. Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia

Nijolė GLUCHOVIENĖ ir Indrė GRUODIENĖ

Naujajame Daugėliškyje vyko Oninių šventė „Šv. Ona – duonos ir vasaros gėrybių ponia“, skirta N. Daugėliškio Šv. Joakimo ir Šv. Onos parapijos bažnyčios 130-osioms metinėms. Besišypsanti saulė daugėliškiečius  ir svečius sukvietė į tradicinę vasaros šventę – Onines. Ir susirinko kaimynai, giminės, draugai, atsinešdami bičiulystės jausmą, gerą nuotaiką, meilę gimtajam kraštui.

Šv. Mišios Šv. Joakimo ir Šv. Onos parapijos bažnyčioje prasidėjo vyskupo sutikimu, bažnyčios jubiliejinę šventę pagerbė ir Mišiose dalyvavo Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis. Po šv. Mišių tradicinė Oninų šventė vyko N. Daugėliškio kaimo seklyčios kiemelyje. Renginio vedantieji Aldona Rudakienė ir Artūras Čeliokas visus pakvietė tylos minute pagerbti a. a ilgametę kultūros darbuotoją Aldoną Jankauskienę. 

Vyskupą Darių Trijonį lydėjo mūsų parapijos klebonas Bernardas Augaitis, LR Seimo narys Vytautas Rastenis, rajono savivaldybės tarybos narės Marijona Lukaševičienė ir Onutė Zaleckienė, mokyklos-daugiafunkcinio centro direktorė Rima Cibulskienė, vaikų globos namų vadovė Jolita Vaiciukevičienė, Daugėliškio krašto šviesuolė, Lietuvos patriotė Birutė Žemaitienė. 

Šiltus sveikinimus Onutėms ir daugėliškiečiams skyrė dalyvavusieji šventėje svečiai. M. Lukaševičienė, sveikindama visus svečius ir susirinkusius šventės dalyvius, Jo Ekselencijai vyskupui Dariui Trijoniui įteikė Šiūlėnų bendruomenė narės Aldonos Kurkiancienės iškeptą naminę ruginę duoną, o už tradicijų puoselėjimą ir švenčių organizavimą IKSC N. Daugėliškio padalinio organizatorei Nijolei Gluchovienei – padėką.

Lietuvių tautosakoje ši diena simboliškai žymi rugiapjūtės pabaigtuves ir yra viena svarbiausių vasaros švenčių, o Onos vardas – vienas populiariausių moteriškų vardų Lietuvoje. Kaimo darbų rate tai jau rugiapjūtės pabaigtuvės. Po jų „dienelės trumpyn – darbeliai mažyn“. Nešant šventą duonelę ant mūsų bendro stalo, Aldona Rudakienė skaitė eiles apie duonelę. 

O Onučių šįkart buvo net aštuonios! Joms buvo įteikti medaliai, kuriuos sukūrė Ignalinos kultūros ir sporto centro keramikos būrelio vadovė Jolita Bužinskienė, Daugėliškio krašto bendruomenės dovanoti proginiai maišeliai, kuriuose kvepėjo Justinos Rukienės iškeptos ruginės duonos riekelės. O gražias gėlių puokštes Onutėms dovanojo floristė Birutė Rimšelienė. 

Šventės organizatoriai: Naujojo Daugėliškio seniūnija, IKSC N. Daugėliškio padalinys ir Daugėliškio krašto bendruomenė dėkojo šventės rėmėjams ir visiems prisidėjusiems prie šventės organizavimo. 

Dėkojame rėmėjams: ūkininkams Onutei ir Egidijui Šiaudiniams, Algirdui ir Stasiui Cicėnams, kurių dėka įmonė „ARMYDAY“ išvirė nuostabų žvėrienos troškinį. Dėkojome šventės įgarsinimu pasirūpinusiam Evaldui Gailiešiui. Taip pat dėkojame Rimantui Medeišiui, Birutei Juozapaitienei, Nijolei Ibelhauptienei, Irenai Teteriukovaitei – už pagalbą ruošiant gausų ir skalsų vaišių stalą. N. Daugėliškio vaikų globos namų vaikams ir jų vadovei Jolitai Vaiciukevičienei – prisidėjusiai prie šventės rengimo, Juliai Paukštienei – už nuostabią skiautinių parodą. 

Susirinkusius nuo saulės karščio „atgaivino“ šaunūs, nuotaikinga muzika ir šokio ritmu kviečiantys kolektyvai: Švenčionių kultūros centro liaudiška kapela „Kaimynai“ (vad. Rimantas Ankėnas) su pasakore Renata Sliesoraityte ir Zarasų kultūros centro senjorų šokių kolektyvas „Ąžuolinis“ (vad. Jovita Mikutavičienė).

Šventės metu norintys galėjo girnomis grūdų susimalti, čia pat iš rugių pėdų sudėtą gubą apžiūrėti, medinių bei megztų suvenyrų įsigyti. Mugės prekeiviai viliojo žolelėmis, keramikos ir kitais gaminiais, o Paliesiaus dvaras – ne tik bandelėmis ir duona, bet ir kvietimu apsilankyti ten vykstančiuose koncertuose.

Puikaus oro, linksmų emocijų vedini daugėliškėnai neskubėjo skirstytis. Dar drauge pabuvome prie bendro vaišių stalo: tepėme sviestą ant duonos ir žadėjome vėl susitikti po metų tradicinėje Oninių šventėje.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje