Skip to content

Ką vaikai galės daryti po pamokų

Danguolė VAITKEVIČIENĖ

Neformalusis vaikų švietimas rajone vyksta bendrojo ugdymo mokyklose. Neformaliojo vaikų švietimo programos vykdomos tos mokyklos mokiniams ir yra nemokamas.Programos nurodomos mokyklų ugdymo planuose, kuriuos galima rasti mokyklų interneto svetainėse. Mokiniai programas renkasi mokslo metų pradžioje. Papildomą informaciją teikia bendrojo ugdymo mokykla, kuriose mokosi vaikas.

Neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose.Šiose įstaigose ugdymas organizuojamas pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir pagal formalųjį švietimą papildančias neformaliojo vaikų švietimo programas. Ugdymas yra mokamas (dalis vaikų nuo mokesčio gali būti atleidžiami). Mokesčio dydis yra nustatytas rajono savivaldybės tarybos sprendimais. Informaciją teikia Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklair Ignalinos kultūros ir sporto centras.

Kitų neformaliojo vaikų švietimo teikėjų vykdomos programos.Tęsiamas projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-000, finansuojamo Europos Sąjungos finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšomis, vykdymas. Vaikui projekto lėšomis finansuojama viena pasirinkta programa. Mokesčio dydį nustato teikėjas,  mokestis  mažinamas projekto lėšų suma. Informaciją teikia neformaliojo vaikų švietimo teikėjai:

Švietimo teikėjas Programos pavadinimas Švietimo teikėjo kontaktai
Andrejus Matvejevas „Jaunojo pasieniečio būrelis“ Tel. 8 600 13145
Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija „Jaunieji reindžeriai – pirmieji
gamtos saugotojai“
„Gamta – kūrybinio įkvėpimo šaltinis“
Tel.: 8 386 53135,8 659 62851
Edita Račinskienė „Šiuolaikinis šokis“ Tel. 8 687 45936
Franciška Skačkauskienė „Liaudiškos muzikos propagavimas“ Tel. 8 600 06076
Ignalinos sporto klubas „Vikingas“ „Ignalinos rajono jaunimo užimtumas ir jaunųjų sportininkų ugdymas“ Tel. 8 627 19151
Ignalinos viešoji biblioteka „Mįsliukas“ Tel. 8 386 53158
Jolita Bužinskienė „Keramikos būrelis“ Tel. 8 626 71027
Jūratė Čibirienė „Pagrok su draugu“ Tel. 8 615 34768
Lietuvos šaulių sąjunga „Ignalinos krašto jaunųjų šaulių ugdymo programa“ Tel. 8 614 73788
Neringa Kirkilienė „Sportiniai šokiai“ Tel. 8 616 27673
Nijolė Žygienė „Tautinio šokio ugdymo programa“ Tel. 8 650 36741
Vida Ksenzovienė „Solinio ir ansamblinio dainavimo
programa“
Tel. 8 614 16428

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje