Skip to content

Rajono savivaldybės Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcijos informacija

Henrikas ŠIAUDINIS

Po rugsėjo 5 d. Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdžio sulaukiame skambučių ir tiesioginių gyventojų paklausimų dėl savivaldybės tarybos narių Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) frakcijos 8 narių nedalyvavimo tarybos posėdyje, balsuojant už tris tarybos sprendimų projektus. Tai „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 11 d. sprendimo Nr. T-149 „Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos šilumos tinklų 2018 metų veiklos ataskaitai“ pripažinimo netekus galios ir nepritarimo uždarosios akcinės bendrovės Ignalinos šilumos tinklų 2018 metų veiklos ataskaitai“ bei kitų dviejų analogiškų sprendimų projektų dėl UAB „Ignalinos vanduo“ bei UAB Ignalinos butų ūkio. 

Mūsų klausia, kodėl prireikė tokio tarybos sprendimo. Prireikė todėl, kad liepos 11 d. tarybos posėdyje tarybos narių daugumai balsavus „prieš“ sprendimų projektus, kuriuose buvo siūloma „pritarti minėtų bendrovių veiklos ataskaitoms“ šie sprendimai liko nepriimti. Alternatyva balsuoti dėl nepritarimo ataskaitoms nebuvo pateikta. Vadovaujantis Teisėkūros pagrindų įstatymu meras gali pasirašyti tik priimtus tarybos sprendimus ir jų taisyti negali, išskyrus po teisės akto priėmimo pastebėtas rašybos ir gramatines klaidas, nekeičiančias teisės akto turinio ir prasmės. Tačiau savivaldybės meras nepriimtuose tarybos sprendimuose sąvoką „pritarti“ dėl kurios buvo balsuota, pakeitė į sąvoką „nepritarti“ ir tokius tarybos sprendimus pasirašė, todėl pažeidė įstatymo nuostatas. Vyriausybės atstovų įstaiga pasiūlė neteisėtus tarybos sprendimus panaikinti. Pažymėtina, kad Vyriausybės atstovų įstaigos raštas tarybai nebuvo pateiktas.

Savivaldybės vadovas, tikriausiai, suprato padaręs klaidą ir nutarė įgyvendinti Vyriausybės atstovo siūlymą, todėl rugsėjo 5 d. tarybos posėdyje buvo svarstoma dėl neteisėtų tarybos sprendimų panaikinimo ir dėl nepritarimo minėtų bendrovių 2018 m. veiklos ataskaitoms. Atsakingi savivaldybės specialistai parengė tris tarybos sprendimų projektus, kurių sprendžiamosiose dalyse įrašyta: „1. Pripažinti netekusiu galios Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 11 d. sprendimą Nr. T-149 ,,Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos šilumos tinklai“ 2018 metų veiklos ataskaitai“; 2. Nepritarti uždarosios akcinės bendrovės „Ignalinos šilumos tinklai“ 2018 metų veiklos ataskaitai (pridedama)“ (analogiški ir kiti du sprendimų projektai ir dėl kitų paminėtų bendrovių). Tarybos komitetuose bei tarybos posėdžio metu LVŽSfrakcija siūlė atskiru tarybos sprendimu panaikinti neteisėtus tarybos sprendimus ir atskirais tarybos sprendimais spręsti dėl nepritarimo minėtų bendrovių ataskaitoms. 

Visi tarybos LVŽS frakcijos nariai būtų balsavę už tai, kad būtų panaikinti neteisėtai mero pasirašyti tarybos sprendimai, tačiau dėl nepritarimo bendrovių ataskaitoms, kai kurie frakcijos nariai turėjo kitokių nuomonių ir gal būt sprendimų projektams būtų nepritarę. Tačiau sprendimų projektai sukonstruoti taip, kad balsuojant „už“ kartu būtų nepritarta bendrovių veiklos ataskaitoms (nors tarybos nario nuomonė yra priešinga) ir panaikinti neteisėti sprendimai, o balsuojant „prieš“ – nepritarta neteisėtai pasirašytų sprendimų panaikinimui ir vėl nepriimtas sprendimas dėl ataskaitų (tai visiškai nelogiška). Esant tokiam sprendimo projekto turiniui tarybos narys neturi galimybių pasinaudoti laisvo balsavimo teise, o spendimas pažeistų Teisėkūros pagrindų principą, „kad teisės aktuose nustatytas teisinis reguliavimas turi būti logiškas, nuoseklus, glaustas, suprantamas, tikslus, aiškus ir nedviprasmiškas“. Todėl LVŽS frakcijai nepavykus susitarti su tarybos pozicijos nariais, kad būtų pateikti balsavimui atskiri projektai, t. y. dėl sprendimų panaikinimo ir dėl nepritarimo ataskaitoms, ir dėl to, kad tarybai nebuvo pateiktas Vyriausybės atstovo raštas, nutarėme, kad svarstant dviprasmiškus tarybos sprendimų projektus, balsavimuose nedalyvausime, todėl palikome posėdžių salę. Sprendimai nebuvo priimti, t. y. dėl jų nebuvo balsuojama, nes pasėdyje liko 10 tarybos, tai yra mažiau nei pusė tarybos narių. 

Manome, kad ši informacija jums padės suprasti tarybos LVŽS frakcijos narių frakcijos poziciją ir ją įvertinti. 

Frakcijos seniūnas Henrikas Šiaudinis

2 komantarai (-ų)

  1. Na pagaliau paaiškėjo kas intrigantai. Dažniau mums paaiškinkinkite, tai mes painiojamės ir nežinome kas vyksta. O valdantiesiems dažnaiu reikia priminti duotos Tarybos nario priesaikos tekstą – laikytis įstatymų. O tarybos sprendimus tikriausiai ruošia ne vien meras, o dirba visi, tame tarpe ir teisininkų komanda.

  2. Gražiai toliau, Jonai, vyniojate visus į vatą… įdomu kodėl pozicija nusprendė „nepriimti” ataskaitų. Gal galėtumėte apie tai plačiau papasakoti? Ar Jums reikia sulaukti keletos skambučių, kad galėtumėte tai pakomentuoti?


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here