Skip to content

Atrištas trijų ataskaitų Gordijaus mazgas

Jonas BALTAKIS

Praėjusį ketvirtadienį, rugsėjo 26 d., vyko rajono savivaldybės tarybos posėdis. Jame priimta 15 sprendimų.

Trys sprendimai dėl uždarųjų akcinių bendrovių „Ignalinos vanduo“, „Ignalinos šilumos tinklai“ ir  Ignalinos butų ūkio 2018 m. veiklos ataskaitų, ko gero, įeis į tarybos istoriją. Priminsiu, kad dar liepos 16 d. tarybai buvo pateiktos tvirtinti visų savivaldybės įmonių pernai metų veiklos ataskaitos. Visų pateiktų ir komitetuose apsvarstytų sprendimų formuluotės prasidėjo žodžiu „pritarti”, bet meras posėdyje tarybos nariams jau siūlė „nepritarti” trijų pradžioje minėtų įmonių veiklai. Tai netoleruojamas pažeidimas. Opozicija tuomet sakė, kad tokie sprendimai bus neteisėti, už juos nebalsavo, bet tarybos dauguma klusniai pakėlė rankas „už”. Dar toliau žengė meras, kuris, pasirašydamas tuos neteisėtus sprendimus, jų formuluotes savavališkai pataisė kaip reikėjo – į „nepritarti”. Tai, mano manymu, jau yra galimai dokumentų klastojimo požymiai. Vyriausybės atstovas, žinoma, tuos tris sprendimus panaikino. Kitame posėdyje jie vėl pateikti svarstymui, tačiau kiekviename sprendime buvo įrašytos nuostatos, kurių vienai opozicija pritarė (pripažinti netekusius galios tuos tris sprendimus), bet nesutiko nepritarti įmonių veiklai. Kadangi už šias abi nuostatas reikėjo balsuoti vienu rankos pakėlimu, o kad būtų balsuojama atskirai, meras nesutiko, opozicija išėjo iš salės. Joje pritrūko kvorumo ir tie trys sprendimai buvo vėl nepriimti. Šįkart projektai buvo pateikti taip, kaip reikalavo opozicija. Ji vėl balsavo prieš įmonių veiklos nepritarimą, bet dauguma savo balsais sprendimus priėmė. Opozicija pasiekė pergalę, priversdama merą ir jo klerkus padaryti taip, kaip reikalavo nuo pat pradžių.  

Pritarta „valstiečio” Laimučio Ragaišio siūlymui parengti tvarką, kaip bendrovės turi rengti ataskaitas ir kas jose būtų akcentuojama, nes dabar įmonės kaltintos, kad jų ataskaitos buvo blogos, nors kriterijų, kaip jas rašyti ir kas jose turi būti – nėra.

Darbo neteks 8 kūrikai 

2018–2019 m. į Ignalinos ir Vidiškių šilumos ūkį investuota apie 93 tūkst. eurų. Tai katilų remonto darbai, šilumos apskaitos prietaisų, šilumos punktų  keitimas ir kt. Naujam katilui Vidiškėse ir jam priklausantiems įrenginiams įsigyti ir sumontuoti bus investuota daugiau nei 137 tūkst. eurų. Šiai investicijai atlikti bus skolinamasi iš banko.

Pritarta sprendimui investuoti 34,7 tūkst. Eur savivaldybės biudžeto lėšų, didinant UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ įstatinį kapitalą. N. Daugėliškio, Mažėnų bei Šiūlėnų kaimų katilinėse bus pakeisti seni nusidėvėję katilai į modernius, granulėmis kūrenamus katilus, kurie nereikalauja nuolatinės priežiūros, dirba automatiniu režimu. Bus sutaupyta apie 40 tūkst. eurų per metus, bet darbo neteks 8 kaimo katilinių darbuotojai. Kaimui tai daug. Taip kovojame su esą didele bedarbyste rajone. Be to, tuos sutaupytus pinigus teks išmokėti pašalpomis, kompensacijomis už šildymą ir kitomis išmokomis. 

Rajone gaivins krepšinį

Ignalinos kultūros ir sporto centras jungsis į asociaciją ,,Ignalinos krepšinis“ ir dalyvaus jos veikloje. Tikslas – ieškoti talentingų sportininkų, ugdant didelio meistriškumo krepšininkus, sudarant galimybes rengti rajono, šalies čempionatus. Plačiau apie asociacijos veiklą pasakojo jos iniciatorius Marijus Stankevičius. Jis sakė, kad rajone yra pakankamai talentingų jaunų žmonių, kurie galėtų augti, tobulėti ir galbūt tapti žinomais sportininkais. Čia dirbantys treneriai turės galimybę kelti savo kvalifikaciją, jiems bus rengiami mokymai. Sėkmės atveju, ši veikla apčiuopiamų rezultatų duos po 5–7 metų.

Taip pat užsibrėžta vėl suburti rajono krepšinio komandą, kuri dalyvautų Regionų krepšinio lygoje. Tam reikia 10–15 tūkst. eurų, kurių savivaldybė neturi. Sakė, ieškos rėmėjų.

Rekultivuos Zuikų karjerą 

Tokių karjerų rajone yra ir daugiau. Pasirinkto Zuikų karjero plotas apie 4,23 ha. Savivaldybė jį nori perimti savo žinion ir panaudoti verslo ir turizmo plėtrai. Tarkim, įrengti areną motociklininkams. Opozicija palaikė šį sprendimą, bet perspėjo, kad savivaldybė gali pakliūti į finansines žabangas. Jei karjerą teks valyti nuo vienokios ar kitokios taršos, tai rekultivacija gali kainuoti iki 200 tūkst. eurų, kurių savivaldybė neturi, o Europos Sąjunga tokiems darbams pinigų neskiria, dar neaiškūs ir pinigai, kuriuos ES skirs šalims 2020–2027 m. finansiniame laikotarpyje. 

Komisija

Sudaryta Nuolatinė rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos kontrolieriaus tarnybinės veiklos vertinimo komisija. Komisijos nariai: Visagino, Molėtų, Anykščių, Utenos, Zarasų savivaldybių administracijų direktoriai. Komisijai vadovaus Virginijus Audrius Bukauskas, Visagino savivaldybės administracijos direktorius. Šios komisijos sudarymo priežastis gaubia tam tikras paslapties šydas. Savivaldybės užkaboriuose kalbama, kad komisija sudaryta pirmiausia įvertinti vienos savivaldybės kontrolierės veiklą, kurios vienas patikrinimas labai nepatiko valdžiai, o jis jau išsiųstas vertinti vienai labai autoritetingai tarnybai.

Nusišalinimų karnavalas

Ir šiame posėdyje vyko nusišalinimų spektaklis. Jei svarstomas klausimas yra susietas su konkrečia įmone ar įstaiga, kurioje dirba pats tarybos narys ar jo artimas giminaitis, tas tarybos narys turi nusišalinti, išeiti iš salės ir nedalyvauti sprendimo priėmime. Nusišalinti ar ne, kiekvienąkart balsuoja taryba. Tad vienus „nušalina”, kitus – ne. Vieni nusišalina, kiti sėdi kaip įkasti, nors jiems taip pat reikėtų atlikti šią procedūrą. Kai vienu metu taip opozicijos atstovai nusišalino, o pozicijos tarybos nariai ne, ir paklausus – kodėl, vicemeras Manfredas Žymantas savuosius pavadino sąmoningesniais. O tuomet išeina, kad opozicijoje kvailiai sėdi? Už tokį netaktą opozicija svarsto galimybę vicemerą skųsti Etikos komisijai. 

L. Kovalevskienės nuotr.

1 komentaras

  1. Seniai jau aišku, kad opozicijoj sėdi tik kvailiai. Ir labai gerai, kad dabar jau tik opozicijoj. Šlykštu skaityti Jūsų straipsnius ponas Baltaki. Kiek esu šnekėjęs su kitais mūsų rajono gyventojais, jiems yra lygiai taip pat. Dėl Jūsų smunka reitingai laikraščio ir vėl žmonės pamažu pradeda rinktis seniai nuvalkiotą „Naują vagą”… graudu, kai taip ilgai žmonės negali susitaikyti su pralaimėjimu…


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here