Skip to content

Angelų sargų diena Ignalinoje tampa bendruomenės švente

Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje spalio 2-ąją rajono policijos komisariato pareigūnai minėjo Angelų sargų dieną. Visada būdami šalia žmonių, pareigūnai ir profesinės šventės metu nebuvo pamiršti. Drauge maldoje prašyti Dievo užtarimo pareigūnams ir jų šeimoms atėjo ne tik valdžios atstovai, būrys draugų, bet ir miesto bendruomenė. 

Šventąsias Mišias už pareigūnus ir jų šeimas aukojo dekanas Vidas Smagurauskas. Gražiai pasveikinęs policijos atstovus, kunigas nepraleido progos ir pašmaikštauti: „Šiandien supratu, kad policijos pareigūnai turi ypatingų galių ir juos lygi stiprūs Angelai sargai. Aš vis kviečiu ir kviečiu rajono valdžios atstovus į bažnyčią, bet taip ir nesulaukiu jų. O štai šiandien paskui jus susirinko tiek garbių svečių, valdžios atstovų. Jūs tikrai turite ypatingų galių. Gal reiks kokią sutartį sudaryti su pareigūnais…“.

Laiku ir vietoje pasakytas pokštas visada išsklaido nerimą, jaudulį ir įtampą. Kun. Vidas puikiai jausdamas žmonių vibracijas, tėviškai ėmėsi iniciatyvos rimtį ir susikaupimą mišioms pakeisti džiugiu šventiniu jauduliu. 

Prieš suteikdamas žodį svečiams, kun. V. Smagurauskas nuoširdų ačiū tarė ir iki pat dangaus didingu muzikos skambėjimu ir angelų balais dalyvius pakylėjusioms Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos atstovėms: Birutei Paukštienei, Aldutei Čeponienei ir Virginijai Stuglienei. 

Minėjimas pradėtas Policijos generalinio komisaro Lino Pernavo perduota kalba. Kolektyvą sveikino metus jam vadovaujantis Ignalinos policijos komisariato viršininkas Algis Masevičius. Jo kalba buvo vainikuota padėkomis ir apdovanojimas praėjusiais metais ypatingai pasitempusiems pareigūnams. Šventės metu pasveikinti ir policijos rėmėjai. Tai Lietuvos policijoje netarnaujantys Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka aktyviais veiksmais savo noru padeda policijai saugoti viešąją tvarką ar kitaip užkerta kelią nusikalstamoms veikoms ir kitiems teisės pažeidimams. Policijos rėmėjų savanoriška veikla yra neatlygintina.

Komisaras A. Masevičius žodį perdavė ir Ignalinos merui Justui Rasikui bei Ignalinos seniūnui Valentinui Rumbučiui. Pareigūnus taip pat sveikino Seimo narys Gintautas Kindurys, įteikdamas ir atskirus apdovanojimus. Ypatingą apdovanojimą vienam iš kolegų, policijos pareigūnui Donatui Šemekliui, įteikė pasieniečiai. Linkėdami tvirtybės, sėkmės ir kuo geriausios kloties, draugiškų sveikinimų pažėrė ugniagesių, prokuratūros atstovai. Policijos veteranų vardu pareigūnus sveikino prieš 50 metų čia dirbęs Antanas Šakalis, kuris, apsukęs ratą aplink Lietuvą, gyvenimo saulėlydžio pasitikti persikėlė į Ignaliną.

Ignalinos rajono socialinių paslaugų centro vadovė Roma Ksenzovienė perdavė sveikinimus ir darbuotojų bei paslaugų gavėjų (žmonių, nebegalinčių savarankiškai savimi pasirūpinti– autor. past.) vardu.

Muzikinį sveikinimą pareigūnams dovanojo Vidos Ksenzovienės vadovaujami „Pumpurai“. Už gražų ir iškilmingą renginį bei bendradarbiavimą A. Masevičius įteikė padėką kun. Vidui Smagurauskui. Kun. Vidas dėkojo pareigūnei Jurgitai Zenkuvienei, be kurios kruopštumo, darbštumo, pareigingumo ir meninės gyslelės kažin ar kas būtų pavykę. 

Jūs kasdien vykdote didžiulės svarbos misiją – ginti, saugoti ir padėti. Jūsų profesionalumo ir atsidavimo dėka žmonės gali jaustis saugiai savo namuose, savo mieste ir savo šalyje. Atlikdami savo pareigą užtikrinti tvarką ir apsaugoti valstybę, Jūs pelnote žmonių pagarbą, pasitikėjimą ir palaikymą bei rodote tikrojo pilietiškumo pavyzdį.

Nuoširdžiai Jus profesinės šventės – Angelų sargų dienos – proga sveikina ir laikraščio „Mūsų Ignalina“ redakcija, linki geros sveikatos, išminties ir kantrybės. Lai Jūsų tarnybą lydi visuomenės parama, profesinis meistriškumas, rūpestis bei ryžtas, o Angelai sargai tegloboja Jus ir Jūsų šeimas.

Prie sveikinimo žodžių pridedame ir metinę 2020 m. laikraščio prenumeratą komisariatui (2 egz.).

Autorės nuotr. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje