Skip to content

Garvežio perkėlime – vilties blyksniai

Dar pernai daug rašėme apie Ignalinos TV ir „Mūsų Ignalinos“ žurnalistų sumanymą ir pasiūlymą garvežį, esantį prie geležinkeliečių vaikų stovyklos Gavaičio pusiasalyje, perkelti į parkelį šalia seniausio miesto pastato – vandentiekio bokšto, kurio pirminė paskirtis kadaise ir buvo vandeniu pildyti garvežius. Atitinkamai sutvarkius teritoriją šalia geležinkelio stoties, tai būtų turistų traukos objektas ir savotiškas Ignalinos, kaip geležinkelių miesto, akcentas. Viltis taip padaryti blykstelėjo, kai stovykla buvo uždaryta ir pradėta kalbėti apie jos pardavimą.

Neseniai su AB „Lietuvos geležinkeliai“ atstovais susitikę rajono vicemeras Manfredas Žymantas ir savivaldybės tarybos sekretorius Vilius Cibulskas šį klausimą aptarė. Buvo pasakyta, kad „AB „Lietuvos geležinkeliai“ savo planų dėl garvežio neturi ir tokiam ignaliniečių norui neprieštarauja“. Belieka laukti, kol garvežio reikalai pajudės realiai.

Rajono savivaldybė nenori „iš rankų“ paleisti ir visos stovyklos teritorijos, kad ji nepatektų į privačias rankas ir netaptų uždara kažkieno „fazenda“. Susitikime su geležinkeliečiais savivaldybės atstovai sakė: „Rajono savivaldybė suinteresuota, kad tokia išskirtinė vieta ateityje netaptų visiškai uždara teritorija. Jeigu ji būtų perduota savivaldybei, galėtų būti naudojama turizmo, poilsio, sveikatinimo reikmėms. Žinoma, tam reikalingas valstybinis sprendimas.“ Rajono savivaldybė planuoja susitikti su bendrovės valdyba ir toliau „stumti“ šį klausimą, aiškintis galimybes.

Ignalinos TV nuotr.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje