Skip to content

Generalinė prokuratūra „Galapagams“ neteisėtai panaudotas savivaldybės lėšas įvardino galimai nusikalstama veika

Prieš savaitę „168 valandose“ rašėme apie tai, kad rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybai pagal gautą skundą atlikus patikrinimą ir nustačius, kad rajono savivaldybė neteisėtai panaudojo nemenkas biudžeto lėšas šią liepą vykusiame komerciniame festivalyje „Galapagai“, kilo nemenka sumaištis. Juolab, kad audito ataskaita buvo išsiųsta ir STT. Pirmiausia, savivaldybės administracija dabar visaip bando įrodyti, kad auditorė Stasė Bareckienė esą šį auditą atliko neteisėtai, todėl, suprask, ir jo rezultatai taip pat negaliojantys. Tačiau pagal galiojančius įstatymus, atlikto audito rezultatus negaliojančiais gali pripažinti tik teismas. Antra, prieš neparankią auditorę savivaldybės valdžia organizavo precedento neturintį psichologinį spaudimą, tikslu ją atleisti iš darbo. Nušalino nuo pareigų, net pakeitė tarnybinio kabineto spyną, kad ji nepatektų į savo darbo kabinetą. Ir visa tai – valdžios įstaigoje!

Dėl persekiojimo ir spaudimo S. Bareckienė kreipėsi į Generalinę prokuratūrą. Ši, išnagrinėjusi visus jai atsiųstus dokumentus, šią savaitę atsiuntė tokį pranešimą, pasirašytą Generalinės prokuratūros Vidaus tyrimų skyriaus prokuroro Valdo Uždanavičiaus:

„Pareiškėja Stasė Bareckienė pateikė pranešimą apie pažeidimą ir informavo, kad Ignalinos savivaldybės meras ir administracijos atsakingi pareigūnai, vykdydami tarnybines pareigas, daro tarnybinius nusižengimus. Pranešime pažymėjo, kad ji, vykdydama savo darbo funkcijas, atliko Ignalinos rajono savivaldybės išlaidų, patirtų per festivalį „Galapagai 2019“, patikrinimą ir 2019-09-03 audito ataskaitoje Nr. K1-20 nustatė savivaldybės administracijos direktorės Jūratės Balinskienės pažeidimus, padarytus nepagrįstai naudojant savivaldybės pinigines lėšas komercinio festivalio organizavimui, po ko meras J. Rasikas pradėjo daryti jai psichologinį spaudimą, organizuodamas įvairius patikrinimus, tuo siekdamas ją atleisti iš darbo.

Informacijos vertinimo metu nustatyta, kad Stasė Bareckienė dirba Ignalinos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos auditore, t. y. su Ignalinos rajono savivaldybės administracija yra susijusi darbo santykiais. Pareiškėja, vykdydama savo tarnybines pareigas ir atsižvelgdama į Specialiųjų tyrimų tarnybos 2019-07-29 raštą Nr. 5-01-8710, atliko savivaldybės patirtų išlaidų auditą ir 2019-09-03 ataskaitoje nustatė, kad Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorė Jūratė Balinskienė komercinio festivalio „Galapagai 2019“ organizavimui neteisėtai skyrė ir panaudojo 3777,88 Eur, minėtam festivaliui Ignalinos seniūnija iš jai skirtų asignavimų neteisėtai panaudojo 268,81 Eur. Jai apie atlikto audito rezultatus informavus patikrinimą inicijavusią tarnybą (STT – red.), Ignalinos savivaldybės meras J. Rasikas jos atžvilgiu ėmėsi neteisėtų psichologinio spaudimo veiksmų, susijusių su jos atleidimu iš darbo. Iš pareiškėjos pranešimo ir priedų (audito ataskaitos, kitų dokumentų kopijų) matyti, kadIgnalinos rajono savivaldybės administracijos atsakingų asmenų veiksmais, neteisėtai ir neskaidriai naudojant viešąsias lėšas, galimai buvo padaryta nusikalstama veika (piktnaudžiavimas tarnyba, turto švaistymas). Taip pat įvertinus tai, kad pateikta informacija yra susijusi su viešojo intereso apsauga, todėl laikytina, kad pranešimą apie pažeidimą pateikęs asmuo ir jo nurodyta informacija atitinka Pranešėjų apsaugos įstatyme numatytus reikalavimus ir Stasė Bareckienė yra pripažinta pranešėju. Šis sprendimas yra neskundžiamas“.

Minėta audito ataskaita yra gana didelės apimties, todėl pateiksime tik kai kurias jos svarbesnes ištraukas:

„Festivalis vyko maždaug 10 ha plote. Visas plotas yra gyventojų privatūs žemės ūkio paskirties sklypai. Visa teritorija buvo puikiai sutvarkyta. Kalbinti Meironų kaimo gyventojai paaiškino, kad visą festivalio teritoriją tvarkė Ignalinos seniūnija ir jos darbuotojai. Už žemės nuomą su gyventojais festivalio organizatoriai atsiskaitė bilietais į renginį ar kitais neįvardintais būdais…“

„Festivalis buvo įtrauktas į 2018 m. pabaigoje rajono tarybos patvirtintą pagrindinių renginių organizavimo Ignalinos rajone planą, bet (…) Ignalinos rajono savivaldybės taryba lėšų festivalio „Galapagai“ organizavimui neskyrė (…), tad jas savivaldybės administracijos direktorė J. Balinskienė skyrė neteisėtai iš „Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programos skirtų asignavimų“.

„Dar net nepasirašiusi bendradarbiavimo sutarties, Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktorė J. Balinskienė savo įsakymu skyrė 2500 Eur rajono savivaldybės simbolikos reklamai festivalyje „Galapagai 2019“…“

J. Balinskienė 2019-07-23 įsakymu skyrė 1600 Eur festivalio savanorių maitinimo paslaugai ir 1240 Eur savivaldybės svečių ir festivalio atlikėjų apgyvendinimo paslaugai. J. Balinskienė 2019-07-24 įsakymu skyrė 1653 Eur festivalio teritorijos tvarkymo ir šiukšlių rinkimo organizavimui. Festivalio „Galapagai 2019“ teritorijoje surinktas šiukšles į Utenos regiono atliekų tvarkymo centrą vežė SĮ „Kompata“. Jai tai kainavo (degalai, darbo užmokestis, soc. draudimas) 642,88 Eur…“

„Renginiui „Galapagai 2019“ iš Ignalinos rajono savivaldybės administracijai skirtų asignavimų neteisėtai panaudota 3777,88 Eur, iš Ignalinos seniūnijai skirtų asignavimų neteisėtai panaudota 268,81 Eur. Iš viso komercinio festivalio organizavimui neteisėtai panaudota 4046,69 Eur“.

„Administracijos direktorė J. Balinskienė renginio organizavimui neteisėtai skyrė 6993 Eur, panaudojo 3777,88 Eur…“

Ataskaitos pabaigoje yra auditorės rekomendacijos:

1. Ignalinos rajono savivaldybės administracijai grąžinti į savivaldybės biudžetą neteisėtai panaudotus 3777,88 Eur.

2. (…) Ignalinos seniūnijai grąžinti į savivaldybės biudžetą neteisėtai panaudotus 268,81 Eur.Šią audito ataskaitą bandė apsvarstyti rajono savivaldybės Kontrolės komitetas, tačiau svarstymas nepavyko. Pakviesta administracijos direktorė J. Balinskienė ką nors komentuoti atsisakė, o laikinoji Kontrolės ir audito tarnybos kontrolierė Diana Navikienė vien tik „draskėsi“ įrodinėdama, kad esą auditas neteisėtas, o jo rezultatai negaliojantys. Kuo baigsis šis skandalas, kai net Generalinė prokuratūra įsikišo – informuosime.

1 komentaras

  1. Psichologinis smurtas – baisus dalykas. Manau psichologinę įtampą išgyvena ne tik smurtą patirianti pusė, bet ir smuto vykdytojas. Juk meras tuo neužsiima, kažkas vykdo zadanijas. Mano nuomone pastovėti už skriaudžiamą žmogų – kur kas prasmingiau. Gerai kad šiuo atveju žmogus žinojo kur kreiptis. Negi mūsų rajone reikia sulaukti panašaus atvejo ką šiuo metu išgyvena medikai.


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje