Skip to content

Didžiuokis, Linkmenų žeme, ištikimais savo vaikais

Linkmenų bendruomenės inf.

Kiekvieno žmogaus gyvenimas yra prasmingas ir svarbus, tačiau ypatingai žavimės asmenybėmis, kurios gyvena ne tik sau, bet ir vardan savo krašto, vardan Lietuvos. Viena tokių asmenybių – tai mūsų kraštietis Vladas Terleckas, Lietuvos Nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto signataras, ekonomikos mokslų daktaras, visuomenės veikėjas, kurio atlikti darbai kalba patys už save ir geriausiai apibūdina jo misiją. Meilė gimtajam kraštui ir jo istorijai, kovotojų už Tėvynės laisvę idėjos, kasdienis atsidavimas savo veiklai, klausant širdies balso, tarnaujant tiesai – šios kraštiečio vertybės negali nežavėti. 

Taigi spalio 16-ąją į Linkmenų biblioteką pagerbti Vlado Terlecko, šiais metais švenčiančio 80-metį, susirinko gausus linkmeniškių būrys. Čia vyko popietė „Ištikimas tiesai“, kurią pradėjo Linkmenų seniūnas Jonas Alekna pasveikindamas garbų kraštietį jubiliejinės sukakties proga. Jis sakė, kad Linkmenų kraštas didžiuojasi tokiais žmonėmis, kaip V. Terleckas, kaip jo brolis disidentas Antanas Terleckas, kurių pavardė visoje Lietuvoje neatsiejama nuo Laisvės siekio, nuo Tiesos sakymo.

Pagerbiant V. Terlecką, jam  buvo užrišta jubiliejinė juosta, visi sugiedojo „Ilgiausių metų“. Jubiliato gyvenimo ir veiklos kelią atskleidė asmeninės ir archyvinės nuotraukos iš svarbiausių ir gražiausių gyvenimo įvykių, šventinę nuotaiką kūrė  Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytojų atliekamos dainos.

Bibliotekininkė Danutė Daubarienė pristatė bibliotekoje veikiančią teminę spaudinių parodą „Kraštiečiui, socialinių mokslų daktarui, Lietuvos nepriklausomos Valstybės Atkūrimo Akto signatarui Vladui Terleckui-80“. Ji priminė, kad kraštietis gimęs Krivasalio kaime, kur mokėsi pradinėje, vėliau Linkmenų vidurinėje mokykloje. Dėl brolio antisovietinės veiklos nebuvo priimtas studijuoti. Dirbo Kazachstane, Karelijoje, Vilniuje. Vėliau Vilniaus universitete baigė bankininkystės mokslus. 1976 m. apsigynė ekonomikos mokslų daktaro disertaciją. Tyrinėjo tarpukario Lietuvos pinigų ir bankininkystės istoriją. Jis yra Lietuvos bankininkystės ir pinigų istorijos tyrimų pradininkas, jų rezultatus paskelbė 6 monografijose. Už nuopelnus tyrinėjant Lietuvos bankininkystės istoriją ekonomistas V. Terleckas buvo apdovanotas net tris kartus prestižine Vlado Jurgučio premija.  Nuo 2000 m. tyrinėja bendrąją Lietuvos istoriją. Iš viso paskelbė apie 530 įvairaus pobūdžio publikacijų. Vladas Terleckas užima aktyvią ir tvirtą Lietuvos patrioto poziciją, nagrinėja partizanų pasipriešinimą okupantui. Jo straipsniai ir knygos sulaukia palankaus visuomenės vertinimo.

Šeima – labai svarbi vertybė V. Terlecko gyvenime. Ir šiame renginyje kartu su juo dalyvavo žmona Regina ir dukra  Jūratė.  Jūratė Terleckaitė pasidalino jautriais prisiminimais ir sakė norėjusi, kad tėvelio pasakyta tiesa būtų užfiksuota. Taip gimė filmas „Pareiga tiesai“ (aut. Agnė Marcinkevičiūtė). Renginio dalyviai buvo pakviesti drauge pasižiūrėti minėtą filmą, dar plačiau supažindinusį su šiuo iškiliu kraštiečiu, giliau atskleidusį jo mintis ir vertybes.

Kalbėdamas V. Terleckas šiltai prisiminė vaikystę, mokyklinius metus, dėkojo savo mokytojams, mokiusiems jį Linkmenų vidurinėje mokykloje. Dalijosi prisiminimais apie gyvenimą, apie savo knygas, kuriose vaizduojami sunkūs lietuvių išgyvenimai pokario metais, partizanų likimai. Jis pristatė daugumą savo išleistų knygų, atskleidė, kodėl jis nebūdamas nei žurnalistu, nei literatu, nei istoriku ėmėsi rašyti. O jo knygų tematika išties plati: tai ir istorinės knygos; knygos apie bankininkystę ir galiausiai – apie partizanų kovas savo krašte.

Renginio pabaigoje jubiliatą sveikino Linkmenų seniūnas J. Alekna ir Linkmenų bibliotekininkė D. Daubarienė. Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja Gražina Mackonienė dėkojo garbiam kraštiečiui Ignalinos rajono savivaldybės vardu už jo svarų ir reikšmingą indėlį išsaugant krašto istorinę atmintį ir už savo gyvenimu bei veikla paliudytas vertybes – meilę Tėvynei ir jos laisvei, pagarbą žmogui, ištikimybę tiesai ir sau.

Po renginio visi buvo pakviesti susėsti prie arbatos puodelio ir pasikalbėti. Paprastai, šiltai, žmogiškai. Taigi linkmeniškiai išgirdo dar daugiau kraštiečio V. Terlecko ir jo žmonos Reginos pasakojimų apie tai, kas renginyje nebuvo suspėta paminėti, išsakyti. Tai tik dar kartą patvirtina šios asmenybės nuoširdumą, dvasinį turtingumą ir įvairiapusiškumą.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje