Skip to content

Nuo gimimo iki mirties žmogų gundo tuštybės ir godumo pančiai

Lina RAGINYTĖ

VšĮ „Ignalinos rajono ligoninė“ vadovė Drąsuolė Jatulienė patikino, kad problema dėl mirusiųjų kūno perdavimo tretiesiems asmenims (ne giminaičiams) yra pakankami rimta. „Mano darbo praktikoje jau turėjome keletą rimtų konfliktinių situacijų. Esam patyrę neteisėtą spaudimą ir iš giminaičių, ir iš UAB „Stiliaus namai“. Mes, kaip gydymo įstaiga, kurioje miršta žmonės, privalome būti sudarę sutartį su atitinkama įmone dėl mirusiųjų kūnų paėmimo, kadangi patys neturime sąlygų jų laikyti ilgą laiką. Mirus žmogui, jį artimieji turi pasiimti per 2 val. nuo mirties konstatavimo. Mūsų darbuotojai susisiekia su giminaičiais ir juos informuoja. Būna labai įvairių situacijų. 

Turime MIRUSIŲJŲ ASMENŲ LAIKINOJO LAIKYMO (SAUGOJIMO) TVARKOS APRAŠĄ, pagal kurį: Asmens mirties faktą nustato gydantis arba budintis gydytojas ir mirties faktą užfiksuoja medicininiuose dokumentuose. Apie mirties faktą mirusiojo artimiesiems ar jo teisėtam atstovui praneša mirties faktą nustatęs gydytojas. Jei mirties faktą nustatęs asmuo neturi duomenų apie mirusiojo artimuosius ar jo teisėtą atstovą, informuoja mirusiojo gyvenamos vietos seniūniją arba rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir kaimo reikalų skyrių, policiją. Pranešant apie mirties faktą, mirusiojo artimieji yra informuojami, kad mirusio žmogaus palaikai ligoninėje bus saugomi ne ilgiau kaip dvi valandas, o po to bus perduodami tolimesniam laikinam laikymui (saugojimui) šias paslaugas teikiančiai įmonei, su kuria ligoninė sudariusi sutartį. Suteikiama informacija apie paslaugas teikiančios įmonės adresą ir nurodomas telefono numeris. 

Ligoninė garantuoja mirusiojo palaikų saugojimą ne ilgiau kaip dvi valandas po mirties fakto konstatavimo ir nemažiau, nei užtrunka atlikti visus veiksmus, numatytus Tvarkos antrajame skyriuje. Jei per šį laiką mirusiojo artimieji ar jo teisėti atstovai nepaima mirusiojo palaikų, jie perduodami tolimesniam laikinam laikymui (saugojimui) įmonei, su kuria ligoninė yra sudariusi sutartį šioms paslaugoms teikti (šiuo atveju – UAB „Stiliaus namai“). Įmonės, teikiančios mirusiojo palaikų laikino laikymo (saugojimo) paslaugas, atsakingas darbuotojas atvyksta į ligoninę jam nurodytu laiku ir paima mirusiojo palaikus. Mirusiojo žmogaus palaikai laikinam saugojimui pervežami tik specialiame skysčiams nepralaidžiame, nepermatomame maiše, kuris yra užtraukiamas arba užsegamas keliomis juostomis. Užpildomas „Mirusių asmenų registravimo žurnalas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014-12-23 įsakymu Nr.V-1421 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymo Nr.V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formos patvirtinimo“ pakeitimo“. Įmonė, teikianti mirusiojo palaikų laikino laikymo (saugojimo) paslaugas,  garantuoja mirusiojo kūno apsaugą iki tol, kol jį atsiims mirusiojo šeimos nariai, jo įstatyminiai atstovai arba paciento prieš mirtį nurodyti asmenys. Tik mirusiojo artimiesiems ar jo įstatyminiams atstovams pageidaujant, įmonė turi teisę sutvarkyti, aprengti mirusiojo kūną ir atiduoti artimųjų ar įstatyminių atstovų pateiktame karste bei teikti kitas ritualines paslaugas.

Tvarkos aprašo nuostatų privalo laikytis visi ligoninės stacionaro skyrių darbuotojai ir   mirusiojo palaikų laikino laikymo (saugojimo) paslaugas teikiančios įmonės darbuotojai. 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dar nėra komentarų, būkite pirmasis pakomentavęs!


Pridėti komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *