Skip to content

Aukštaitijos nacionaliniame parke – tarptautiniai mokymai

Dar spalio pabaigoje į Ignaliną atvyko pirmoji studentų komanda ir skirtingų ES šalių pagal tarptautinius ERASMUS+ mokymus. Juos čia atlydėjo organizatoriai Rasa Montvydaitė ir Mindaugas Kikutis. Dar spalio pradžioje projekto veiklas Ignalinoje derinę projekto įgaliotieji atstovai džiaugėsi galį visus tris projekto etapus vykdyti Ignalinoje, daugelio jau pamėgtame krašte, Aukštaitijos nacionaliniame parke, Meironyse įkurtuose GAMTOS NAMUOSE. 

Lapkričio 3–14 d. vykusiuose tarptautiniuose ERASMUS+ mokymuose „Cross borders“ dalyvavo 30 dalyvių net iš 10 skirtingų šalių: Lietuvos, Italijos, Danijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, Portugalijos, Lenkijos, Turkijos, Bulgarijos, Vengrijos. Veiklų dalyviai – jaunimo darbuotojai ir atstovai (18–35 metų amžiaus), dirbantys su jaunimu ir (arba) pabėgėliais/imigrantais. Mokymų metu buvo ugdomas ir plėtojamas supratimas apie migrantų integracijos į visuomenę galimybes, gilinamasi į įvairius migracijos aspektus ir judėjimo tendencijas Europoje, dalintasi patirtimi, skatinant kultūrinių ryšį ir bendradarbiavimą.

Vietinis jaunimas įtrauktas į veiklas, kurių metu nagrinėta tarptautinės emigracijos aspektai. Projekto dalyviai skatino jaunimo iniciatyvumą ir toleranciją jaunimo mobilumui, kai susiduriama su tarptautine migracija. Mokymų metu dalyviai įgijo ne tik teorinių bei praktinių žinių. 

Projektas surinko dešimtį pasaulio šalių atstovaujančius jaunus entuziastus, kurie kartu su Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos mokiniais paminėjo Tolerancijos savaitę. Mokiniai domėjosi užsienio šalių kultūra, migrantų integracija, įsijungė į bendras veiklas, patyrė pozityvaus ir tolerantiško bendravimo su užsieniečiais džiaugsmą.

Projekto partneriai JUST DO IT, Associacio Cultura Creativa, FONDAZIONE ISTITUTO MORCELLIANO, Municipal enterprise, Aalborg Interkultural, Magisztrátus Alapítvány, Group Sunset, EXPERIMENTACULO ASSOCIACAO CULTURAL, Afroluso.

Projekto organizatorius Kauno technologijos universiteto studentų atstovybė. Finansuojama pagal Europos Sąjungos programą „Erasmus+“. Administruojama Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūros (JTBA).

Lapkričio 18-25 d. laukiama trečiosios studentų grupės pagal tą pačią tarptautinių mokymų programą ERASMUS+. 

Autorės ir M. Kikučio nuotr. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje