Skip to content

Lietuvių kalbos dienų sostinė – Ignalina

„Mere, Jūs atvėrėte duris lietuvių kalbai. Tai puikus kraštas, nuostabūs žmonės, graži gamta ir vertinga istorija. Juk Ignalina atlaikė istorinius iššūkius, išgyveno demarkacines linijas, rusinimą ir lenkinimą. Ir ji neleido lietuvių kalbos plotui mažėti, todėl šiandien ir gauna pareigą būti priekyje, o visa Lietuva gali ja didžiuotis“, – tardamas sveikinimo žodį vasario 12 d. Ignalinos viešojoje bibliotekoje vykusiame Lietuvių kalbos dienų šventiniame renginyje sakė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis. Tai tikrai išskirtinė ir viena reikšmingiausių užduočių mūsų miestui, padėsianti įsivertinti ir mūsų brandą ryžtinguose ir strateginiuose įsipareigojimuose. 

Penktus metus rengiamos Lietuvių kalbos dienos – tai daugybė Lietuvoje ir užsienyje organizuojamų renginių, skirtų lietuvių kalbos prestižui ir sklaidai didinti. Šiais metais pirmą kartą Lietuvių kalbos dienų sostine tapo Ignalina ir už tokį abipusį pasirinkimą turėtume būti dėkingi Ignalinos žavesiui neabejingam idėjos autoriui A. Antanaičiui ir iššūkį priėmusiam merui Justui Rasikui. 

Pakilia šventine nuotaika apgaubė Ignalinos gimnazijos mokinių kompozicija „Nepamirški, Lietuva, linų“ pagal lietuvių liaudies dainą „Trepute, martela“. Kompozicijoje išradingai perteikta pagarba kalbai, senosioms lietuvių tradicijoms, viską darniai apžaidžianti šiuolaikiniu menu. Šventinį renginį vedė aktorius Rimantas Bagdzevičius.

„Simboliška, kad Lietuvių kalbos dienų renginiai savo kelionę pradeda būtent čia, ryčiausiame Lietuvos krašte. Krašte, kuriame net ir lenkų okupacijos metais vyravo ir išliko lietuviška dvasia, veikė šv. Kazimiero ir „Ryto“ draugijos, buvo įkurtos daraktorių mokyklos, dirbo knygnešiai. Kalba – tai mūsų tautos išlikimo pamatas. Labai džiaugiamės Ignalinai parodytu dėmesiu. Mes, kaip Lietuvių kalbos dienų sostinė, įsipareigojame renginius išplėsti iki rudens, kalbai parodyti deramą dėmesį“, – sveikindamas visus susirinkusius ir svečius sakė savivaldybės meras J. Rasikas.  

Ignalinos rajono savivaldybės meras ir Valstybinė lietuvių kalbos komisijos pirmininkas pasirašė susitarimą, pagal kurį Ignalina 2020 m. paskelbta Lietuvių kalbos dienų sostine. Šalys įsipareigoja bendradarbiauti organizuodamos ir viešindamos Lietuvių kalbos dienų renginius Ignalinos rajone. Meras komisijos pirmininkui įteikė specialų Lietuvių kalbos dienų sostinės suvenyrą. 

Lietuvos Mokslų Akademijos akademikas Bonifacas Stundžia skaitė įdomią ir net kažkuria prasme jaudinančią paskaitą apie kalbos aktualijas. Akademikas į susirinkusius kreipėsi tarmiškai: „Kalbu tarmi, katra panašį į Jūsų. Esu Ignalinos kaimynas, kilęs iš Utenos krašto, Daunorių kaimo…“. Mokslininkas priminė Kazimiero Būgos mintį, kad lietuvių kalba yra marga kaip genys ir mokė nevadinti jos archajiška, nes visos archajiškos kalbos jau išnykę. Mūsų kalba išlaikiusi daugiausia senovės, turinti daug konservatyvių elementų, bet ji nėra monolitas, o kuria ir naujoves, yra gyva, besikeičianti. Akademikas kvietė vertinti ir vietovardžius, nes jie yra paveldas, o paveldą reikia gerbti.“

Renginyje klabėjo ir Lietuvių kalbos instituto direktorė Albina Auksoriūtė. Ji pristatė instituto veiklą, šioje įstaigoje veikiantį interaktyvų lietuvių kalbos muziejų. Europarlamento nario Bronio Ropės sveikinimą ir dovanas bibliotekai ir Valstybinei kalbos komisijai perdavė jo padėjėjas Henrikas Šiaudinis, Seimo nario Gintauto Kindurio dovanos buvo skirtos akademikui Bonifacui Stundžai ir Audriui Antanaičiui. Jas įteikė padėjėjas Enrikas Doviakovskis. Meras įteikė atminimų dovanas šventėje negalėjusių dalyvauti politikų atstovams, kad ir jų kabinetuose būtų nuolat apie Ignaliną primenančių simbolių. 

Renginio pabaigoje pristatyta paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“. Apie ją pasakojo Lietuvių kalbos instituto socialinių programų koordinatorė Dovilė Bielevičiūtė. Rankomis liečiami eksponatai pasakoja apie svarbiausius lituanistikos ir kalbotyros pasiekimus, supažindina su lietuvių kalbos istorija, parodo jos savitumą, išskirtinumą ir vietą pasaulio kalbų kontekste. Ši įdomi paroda bibliotekos atradimų erdvėje bus eksponuojama iki vasario 28 d.

Nuostabią meninę programą renginio svečiams dovanojo Ignalinos Miko Petrausko muzikos mokyklos mokytojai.

Reportažą apie renginį žiūrėkite Ignalinos TV laidoje „Savaitė“. 

Ignalinos TV nuotr. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje