Skip to content

168 valandos

Orai už lango atitinka kovo orus. Nors kadaise šiuo metu dar sniego pusnys būdavo, bet šiemet jo visiškas deficitas buvo ir žiemą. Norėtųsi jau kiek labiau pavasariu kvepiančių orų, bet juos kol kas valdo plūstantys ciklonai su lietumi ir vėjais. Šiandien ciklonas atvers kelią šaltesniam orui. Lietų vis dažniau keis šlapdriba, o šilumos liks mažiau…

Apie koronavirusą trimituoja visas pasaulis, tad nieko naujo apie jo žabangas nepasakysiu, nebent tai, kad Kaune susirgo dar du žmonės, grįžę iš Italijos. Tad Lietuvoje žinomi jau trys atvejai. Vieni į šią problemą žiūri rimtai, kiti sako, esą čia daugiau triukšmo ir baimių nei pavojaus, tačiau panašu, kad ši problema, jau pasauliniu mastu įvardinta kaip pandemija, pasauliui gali turėti labai liūdnų pasekmių. Visas gražumas, manau, pasimatys rudeniop ar dar vėliau…

Ši kvaraba sujaukė visus šventinius 30-mečio renginius. Kitur dauguma planuotų masinių suėjimų vyko, o mūsų valdžiukė supanikavo ir viską uždraudė. Tik bažnyčiose ši iškili data buvo paminėta. Kadangi esu šių trisdešimties metų senumo įvykių betarpiškas liudininkas, mintimis grįžtu į tas dienas. Labiausiai įsiminė Maskvos reakcija į Lietuvos trinktelėjimą durimis. Kaip siuto M. Gorbačiovas, kai kovo 12 d. į jį buvo kreiptasi ne „draugas“, o jau „Jūsų prakilnybe pone Gorbačiovai“.

Kovo 11-oji iš esmės tuometinei Sovietų sąjungai reiškė geopolitinę katastrofą. Mūsų pasirinktas kelias sugriovė Sovietų sąjungą ir padėjo išsilaisvinti kitoms tautoms, tad turime kuo didžiuotis, sako istorikai. Tačiau lemtingas dienas prieš paskelbiant Nepriklausomybę gaubė ir nežinomybė, ar tikrai dauguma deputatų ryšis balsuoti „už“? Juk A. Brazausko „vilko blokas“, vaizdžiai tariant, ragino nešokti nuogam į dilgėles ir ragino kažko laukti. Sąjūdiečiams net teko aiškintis, kokia gi bus komunistų pozicija dėl planuojamos skelbti nepriklausomybės, tad išvakarėse buvo nusiųsta grupė Sąjūdžio delegatų pasiteirauti, kaip elgsis komunistai, balsuojant dėl nepriklausomybės. Ir jie atsakė: „Mes esame prieš, bet balsuosime už“, prisimena V. Landsbergis.

Aš tądien, kur nebuvęs, vis prie televizoriaus. Įvykiai Aukščiausioje Taryboje transliuoti tiesiogiai. Žinojau, kad bus kažkas labai svarbaus – skelbsime nepriklausomybę. Tai progai nusipirkau butelį šampano ir laukiau tos akimirkos. Dėl daugybės procedūrų ta akimirka užtruko iki vėlaus vakaro. Suskaičiavus vardinius balsus, sprendimas paskelbtas 22.44 val. „Už“ balsavo 124 deputatai, „prieš“ nebuvo nė vieno balso, 6 deputatai lenkai susilaikė, dar keli deputatai buvo išvykę į Maskvą, kad ten paaiškintų Lietuvos sprendimą. Ir mano šampanas iššovė… 

Praėjus trims dešimtmečiams Lietuva pasikeitė neatpažįstamai, nors klaidų, problemų, bėdų bėdelių dar daugybė. Bet valstybės per kelias savaites ar metus nestatomos. Štai Amerikai jau pustrečio šimto metų, o iki tobulumo dar toli. Natūralu ir suprantama, kad Lietuva sava ir miela yra tiems, kurie turi darbą, pakankamai pajamų pragyvenimui, o nesuduriantiems galo su galu Lietuva yra pamotė. Bet turime laisvę, dideles veikimo galimybes ir viskas priklauso tik nuo mūsų. Atliktos apklausos metu beveik 7 iš 10 Lietuvos piliečių teigė, kad didžiuojasi tuo, ką Lietuvai pavyko pasiekti, kai buvo atkurta nepriklausomybė. 16 proc. suaugusių gyventojų tvirtina, kad labai didžiuojasi ir 52 proc. greičiau didžiuojasi šalies pasiekimais, kai šalis išsivadavo iš okupacijos. Penktadalis apklaustųjų teigia turį kitą nuomonę, jie niekuo nesididžiuoja. Lietuvos pasiekimais per šį laiką labiau už kitus didžiuojasi jaunimas iki 30 metų (75 proc.). Juk jiems atsivėrė pasaulio durys…

Vis dažniau kalbama apie atšliaužiančią naują pasaulinę ekonominę krizę. Kol ji kažkur tvinksta, krizė jau atėjo į rajono valdžios koridorius. Rašėme, kad dėl sotesnio kąsnelio vicemerės kėdėje, tūla „valstietė“ Marijona nuėjo partinės išdavystės taku. Tačiau pagal socdemų ir prie jų prilipusių kitų partijų atstovų koalicijos sutartį, vicemero postas priklauso koalicijai, o ne kam nors kitam. Tad trys vyrai (konservatorius, liberalas ir tvarkietis) sukilo prieš socdemų veidmainystę (beje, tai nieko naujo, nes galimai pakišinėti ir apgaudinėti, galimai smūgiuoti į nugarą – jiems ne naujiena) ir įkūrė frakciją, kuri į vicemero postą kels savo kandidatą. Tik pasielgė neapgalvotai, savo raštišką sprendimą merui įteikę jau dabar. Tad galimai prasidės socdemams įprasta „rankų išsukinėjimo“ operacija, kad maištininkus priverstų vėl grįžti į jų spygliuotą rožyną. Tad sakau: Juozai, Vytautai ir Vygandai – pasakėt A, sakykit ir B, nedrebinkit kinkų ir nepasiduokit. Opozicija jums pritars. O socdemai tarp tarybos narių ėmė rinkti parašus už Marijoną, kaišioja popierių pasirašyti ne tik savai koalicijai, bet kai kam ir iš opozicijos, kai kuriems jos nariams galimai taip pat „laužys rankas“. Tad laikykimės. Tarybos narys savo sprendimuose yra laisvas, todėl šantažas netekti darbo ir kitokia prievarta prieš tarybos narius yra nusikalstama veikla. Ar neteks dėl to kreiptis į teisėtvarką ar respublikinę žiniasklaidą?..

Dar paskelbta, kad mieste šiemet pridygs rožynų. Gražu… ir praktiška, mat manoma, kad tai bus gyva valdžios reklama, juk raudona rožė – socdemų simbolis…

Nenuobodaus savaitgalio!

Redaktorius 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje