Skip to content

Apribotas Lietuvos–Latvijos sienos kirtimas per Smėlynės–Medumi kontrolės punktą

Rima MALDŽIŪTĖ (VSAT)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos Vilniaus pasienio rinktinė informuoja, kad nuo 2020 m. balandžio 3 d., 00.00 val., valstybės sienos su Latvija kirtimas į Lietuvos Respubliką per tarptautinį valstybės sienos perėjimo punktą Smėlynė­­­–Medumi leidžiamas tik ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat asmenims, turintiems teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenims, turintiems imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, ir NATO bei NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujantiems asmenims ir juos aptarnaujančiam personalui bei jų šeimos nariams. 

Asmenų ir (ar) jų lengvųjų asmeninės paskirties automobilių atvykimas į Lietuvos Respublikos teritoriją per Smėlynės pasienio kontrolės punktą nuo 2020 m. balandžio 3 d., 00.00 val., DRAUDŽIAMAS. Šių asmenų ir jų automobilių vykimas galimas tik per tarptautinį valstybės sienos perėjimo punktą Saločiai–Grenstalė.

Lietuvos Respublikos piliečiams UŽDRAUSTA išvykti iš Lietuvos Respublikos, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo nuolatinę gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, yra ekipažų ir įgulų nariai, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo komercinius tarptautinius visų rūšių vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu. 

Asmenims, pažeidusiems valstybės sienos kirtimo tvarką, gresia administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.

***

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 314 pakeitė kai kurias 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ patvirtintas nuostatas, susijusias su vykimo per sieną reikalavimais ir kitais VSAT veiklai aktualiais aspektais.

Uždrausta užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, taip pat asmenis, turinčius teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, asmenis, turinčius imunitetų ir privilegijų pagal 1961 m. Vienos konvenciją dėl diplomatinių santykių ir 1963 m. Vienos konvenciją dėl konsulinių santykių, ir NATO bei NATO šalių kariniuose vienetuose tarnaujančius asmenis ir juos aptarnaujantį personalą bei jų šeimos narius, taip pat šio nutarimo 3.1.3 papunktyje nurodytas išimtis ir užsieniečius, kuriems išimtiniais atvejais leidžiama atvykti į Lietuvos Respubliką atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu ir jų atvykimui pritarus Vyriausybei.

Valstybės sienos kirtimas vykdomas per šiuos tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus:

Automobilių kelių: Kalvarija–Budzisko, Lazdijai–Aradninkai, Būtingė–Rucava, Saločiai–Grenstalė, Smėlynė–Medumi, Medininkai–Kamenyj Log, Šalčininkai–Benekainys, Raigardas–Privalka, Kybartai–Černyševskoje, Panemunė–Sovetsk. Asmenų ir (ar) jų lengvųjų asmeninės paskirties automobilių atvykimas į LR teritoriją leidžiamas tik per šiuos tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus: Kalvarija–Budzisko, Saločiai–Grenstalė. Diplomatinis transportas leidžiamas per visus automobilių kelių valstybės sienos perėjimo punktus;

Geležinkelio: Vilniaus geležinkelio stoties, Stasylos–Benekainys, Kena–Gudagojis, Šeštokai–Trakiškės. Valstybės sienos kirtimas, vykdant komercinį ir (ar) tarptautinį krovinių vežimą, papildomai vykdomas per šiuos geležinkelio tarptautinius valstybės sienos perėjimo punktus: Stasylos–Benekainys, Pagėgiai–Sovetsk, Joniškis–Meitenė, Turmantas–Kurcums, Kybartai-Nesterov.

Oro uostų: Vilniaus, Kauno, Palangos ir Šiaulių tarptautinių oro uostų pasienio kontrolės punktus.

Jūrų uostų: Pilies, Malkų įlankos, Būtingės naftos terminalo ir Molo pasienio kontrolės punktus.

Asmenims, grįžusiems ar atvykusiems iš užsienio valstybių, privaloma 14 dienų izoliacija, išskyrus ekipažų ir įgulų narius, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis bei oficialių delegacijų narius, diplomatus ir specialiuosius kurjerius, dirbančius tranzitiniuose traukiniuose, užsienio valstybių piliečius, tranzitu vykstančius per Lietuvos Respubliką su privaloma palyda (konvojumi) į savo gyvenamosios vietos valstybę, neturinčius COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų. Ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose Lietuvos įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, privaloma izoliacija nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką iki išvykimo iš jos teritorijos dienos, bet ne ilgiau nei 14 dienų. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos tarptautiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose organizuoja visų asmenų, grįžusių ar atvykusių iš užsienio valstybių, tikrinimą dėl COVID-19 (koronavirusinės infekcijos) simptomų.

Nuo 2020 m. balandžio 4 d., 00:00 val., draudžiama į  Lietuvos Respubliką keleiviniais laivais (keltais) gabenti keleivius ir jų lengvuosius asmeninės paskirties automobilius,  išskyrus kelto maršrutą Kylis-Klaipėda-Kylis arba turint vidaus reikalų ministro ar jo įgalioto asmens leidimą.

Nuo 2020 m. balandžio 4 d., 00:00 val., skrydžiai keleiviams vežti į ir iš Lietuvos Respublikos  tarptautinių oro uostų vykdomi tik gavus Lietuvos transporto saugos administracijos išduotą atskirą leidimą oro susisiekimui vykdyti pagal susisiekimo ministro pavedimą, atsižvelgiant į užsienio reikalų ministro teikimą.

Draudžiami plaukiojimai mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius giminaičius, įtėvius, įvaikius, globėjus, rūpintojus.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here