Skip to content

Šventadienio mintys ir žodžiai – kun. Bernardui Augaičiui

Praėjęs sekmadienis Daugėliškio bendruomenėje buvo išskirtinis – džiugesnis, šventiškesnis, pakilesnis. Ir ne tik dėl to, kad Šv. Joakimo ir Onos bažnyčioje buvo švenčiamos Devintinės – Švč. Kristaus Kūno ir Kraujo Šventė. Lygiai prieš 5-erius metus N. Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos parapijai pradėjo vadovauti klebonas Bernardas Augaitis. O šiais metais dvasininkas šventė ir savo 45-ąjį gimtadienį.

Kai prieš penkerius metus į parapiją atėjo naujas kunigas, įtampos buvo visiems. Ir jam, ir pačiai bendruomenei. Taip buvo ir visada taip bus. Prireikė laiko pažinti vieniems kitus, apgludinti kampams, susidėlioti lūkesčius, priprasti vieniems prie kitų, bet svarbiausia – priimti tokius, kokie esą. Kunigas B. Augaitis kartu su bendruomene išlaikė jau nemažai išbandymų. Viena šilčiausių kun. B. Augaičio savybė – dvasingumas, o jo gebėjimas atsiriboti nuo kritikos, smerkimo, gebėjimas ištiesti ranką visuomenei nepatogiam žmogui – priverčia suklusti. 

Po iškilmingų šventadienio mišių bažnyčios choras, kultūros darbuotoja bei parapiečiai sveikino N. Daugėliškio Šv. Joakimo ir Onos bažnyčios kleboną B. Augaitį. „Klebonas Bernardas nuoširdžiai tarnauja ir skelbia evangeliją mūsų parapijiečiams, veda tikinčiuosius link Viešpaties bei kartu su jais eina šiuo keliu. Jis yra labai mylimas ir gerbiamas parapijiečių. Įteikę gėlių puokštę susijungėme už kleboną bendrai ,,Tėve mūsų“ maldai ir iškilmingai sugiedojome „Ilgiausių metų“. 

Linkime gerb. klebonui Bernardui ir toliau tiesti žmogiškumo ir artimo meilės tiltus, nepritrūkti energijos, būti išmintingam, drąsiam ir atviram Dievo palaimai, kuri paliečia Jo kuriančias, dirbančias ir laiminančias rankas“, –  sakė IKSC Naujojo Daugėliškio laisvalaikio organizatorė Nijolė Gluchovienė. 

Gimtadienio linkėjimus klebonui siunčia ir Daugėliškio krašto bendruomenė: „ Nuoširdžiai sveikiname linkėdami Dievo palaimos, ąžuolo stiprybės, geros sveikatos. Kad būtumėt mums, kaip saulės spindulėlis, kurio kartais taip trūksta mūsų gyvenimo kelyje. Kad baltas angelas – dangaus pasiuntinys Jus saugotų, globotų ir neapleistų.“

Daugėliškio bendruomenės nuotr. 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje