Skip to content

Pabiržės pusiasalyje apsilankė vyskupas Darius Trijonis

Monika MIDVERYTĖ

Lankydamas parapijas Rytų Aukštaitijoje, birželio 18 d. Vilniaus vyskupas augziliaras Darius Trijonis kartu su Ignalinos parapijos vikaru kun. Dovydu Grigaliūnu buvo pakviestas apsilankyti Pabiržės pusiasalyje, kur ganosi LIFE integruotojo projekto „Naturalit“ ūkininkui Kazimierui Pranskui perduotos angusų veislės karvės. Specialiai sukonstruotu plaustu ten nuplukdyti gyvuliai atlieka aplinkosauginę misiją, padėdami atkurti ir išsaugoti natūralias pievų, miškapievių ir medžiais apaugusių ganyklų buveines ir jose esančią gamtinę įvairovę. Šios buveinės, kuriose gausu retų žydinčių augalų, saugomos visoje Europos Sąjungoje.

„Gegužės mėnesį minėjome penkerių metų sukaktį, kai popiežius Pranciškus išleido encikliką apie ekologiją „Laudato Si“, kurioje pabrėžia, jog rūpintis kūrinijos, mūsų bendrųjų namų, išsaugojimu yra visų bendra atsakomybė, – teigia vysk. Darius Trijonis. – Saugant mus supančią aplinką kviečiami bendradarbiauti visi geros valios žmonės, todėl palaikau šią ir panašias iniciatyvas, kurių pastangomis Lietuvos gamtos vertybėmis galės džiaugtis ne tik dabartinė, bet ir būsimos kartos.“

Vyskupą į Pabiržės pusiasalį lydėjęs Aukštaitijos nacionalinio parko Biologinės įvairovės skyriaus vedėjas Tautgirdas Masiulis teigia, jog ekstensyvus gyvulių ganymas pusiasalyje yra šimtametės tradicijos tąsa: „Anksčiau Meironių kaimo gyventojai kiekvieną pavasarį plukdydavo karves ganytis į Pabiržės pusiasalį, todėl ten susiformavo biologinės įvairovės atžvilgiu vertingos gamtinės buveinės. Tačiau, kai kaime nebeliko kam ūkininkauti, pusiasalis pradėjo apaugti menkaverte augmenija. Todėl buvo nuspręsta sugrąžinti ganymą ir tokiu būdu atkurti Europos Sąjungos svarbos buveines.“

„Tokie aplinkosauginiai projektai sudaro galimybę kiekvienam iš mūsų geriau pažinti Lietuvos gamtą, jos dinamikas ir retąsias mažiau žinomas rūšis, – džiaugiasi pusiasalyje apsilankęs vyskupas D. Trijonis. – Kartais žmonėms sunku suprasti, kodėl reikia tiek dėmesio skirti kokio nors augalo ar vabzdžio išsaugojimui, tačiau geresnis pažinimas išsklaido abejones. Be to, popiežius enciklikoje primena, jog viskas yra labai glaudžiai susiję, ir norint, kad ekosistemos gerai veiktų, būtina saugoti ne vien žinduolius ir paukščius, bet ir grybus, dumblius, vabzdžius ir nesuskaičiuojamą mikroorganizmų įvairovę, nes kai kurioms mažiau gausioms rūšims, paprastai liekančioms nepastebėtomis, tenka kritiškai svarbus vaidmuo palaikant pusiausvyrą tam tikroje vietovėje“, – primena vyskupas.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here