Skip to content

77 pavasario dienos Švenčionių profesinio rengimo centre – ar karantinas uždegė STOP ženklą?

Milda GUSTIENĖ-VILNIŠKĖ (Švenčionių profesinio rengimo centro direktorė)

Birželio 1-ąją, skaičiavome 78-ąją karantino dieną. Šalyje įvestas karantinas mokyklos gyvenimo nesustabdė. Greičiau atvirkščiai: pokyčiai keitė vieni kitus, diktavo kitokį ritmą, reikalavo ugdymo procesą pritaikyti prie karantino sąlygų.

Nuo kovo 16-osios, dienos, kai pratinomės gyventi kitaip, mūsų mokykloje suplanuoti auditai (nuotoliniai), dalyvavome projektų finansavimo konkursuose, rengėme naujas programas ir jų modulius.

Apie projektą „Į ateitį su Erasmus+“ ir  laimėtą dotaciją 40 513 Eur jau rašėme. 2020 gegužės 21 d. pasirašėme sutartį su Švietimo mainų paramos fondu, projekto trukmė  nuo 2020-06-01 iki 2021-06-31. Trys mokytojai  savaitę, o 15 mokinių mėnesį Latvijos ir Lenkijos įmonėse stažuosis būsimieji miško darbuotojai, automobilių remontininkai ir socialinių darbuotojų padėjėjai. Projekto vadovė profesinio mokymo skyriaus vedėja Ilona Dicevičienė.

Mokinių bendrija „Viltis“  tęsia savo veiklą vykdydama projektą „Cirkliškio vaikų dienos centras“. Projekto vadovė socialinė pedagogė Jolita Masevičienė. Dalyviai, paisydami visų karantino padiktuotų reikalavimų, namuose, nuotoliniu būdu dalyvavo psichologinio atsparumo stiprinimo, socialinių įgūdžių ugdymo, edukacinėse išvykose, aerobikos ir kovos menų, rankdarbių gamybos, pamokų ruošos, renginių organizavimo, maisto gamybos veiklose. Maisto produktais būdavo aprūpinami iš anksto, gamino namuose, filmavo ir fotografavo gamybos procesą, dalinosi patiekalų nuotraukomis socialiniuose tinkluose. Ir, aišku, ragavo patys ir vaišino šeimos narius.

Daug darbo įdėta rengiant investicinį projektą, kuriam vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui Romualdas Astrauka. Projekto biudžetas – 500 000 eurų, tikslas – užtikrinti aukštos kokybės profesinio mokymo paslaugų teikimą pagal socialinės gerovės, inžinerijos bei miškininkystės sričių profesinio mokymo programas. Parama gauta pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę „Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra“.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje