Skip to content

Stovi ąžuolas, didelis, didelis…

Jonas BALTAKIS

Minint Baltijos kelio dieną, rugpjūčio 23-ąją, Mielagėnai šventė ilgamečio savo ganytojo (dirba čia jau 38-uosius metus), klebono kun. Marijono Savicko 70-ąjį jubiliejų. Kun. Marijonas savo darbais jau seniai yra tapęs šio krašto gyva legenda. Ko gero, be jo Mielagėnuose ir Ceikiniuose jau seniai nevyksta nė vienas bent kiek reikšmingesnis darbas, projektas, renginys, šventė. Jis yra visų idėjų, sumanymų ir darbų siela. Todėl ne veltui tą sekmadienį sveikintojų būrys buvo toks gausus, kad sveikinimai užtruko ilgiau nei valandą.

Šventė prasidėjo trumpu istoriniu ekskursu į 1989 m. Baltijos kelią. Vėliau prie lauko estradoje įrengto altoriaus aukotos šv. Mišios. Jų metu kun. Marijonas net kelis kartus atsiprašė parapijiečių, jei kada ką nors įžeidė, pasakė netinkamą žodį. Pasibaigus Mišioms, atsirito sveikinimų banga. Klebono darbus apžvelgė bendruomenės pirmininkė Valė Švarcienė:

„Esame dėkingi, kad likimas lėmė Jums atvykti į Mielagėnus. Su Jumis čia prasidėjo Atgimimas, tad simboliška, kad gražus Jūsų jubiliejus sutampa su Baltijos kelio diena. Mes mename, kaip tolimais 1988 m., per Joninių atlaidus, Mielagėnuose suplevėsavo pirmoji rajone mūsų Trispalvė, kunigo prašymu pasiūta parapijietės Mildos Jatkelienės. Po to buvo įspūdingas Vėlinių minėjimas, didinga 1990 m. Devintinių procesija miestelio gatvėmis. Nebe Jūsų iniciatyvos Mielagėnuose įkurta Sąjūdžio grupė, po to prasidėjęs kaimo kryžių ir koplytstulpių statymas ir, kaip toje dainoje, vėl parimo pakelės kryžiai.

Tie, kas jau aukštybėse, žiūri į Jus ir lenkia galvas, kad suradote juos mažose grytelėse ir pusrūsiuose, apgyvendinote Jūsų įkurtuose senelių globos namuose. Atvedėte varganus vienišus senelius į naujus namus, suteikėte jiems šiltą pastogę, maistą, švarią patalynę ir ramų gyvenimą (į Amžinybę oriai palydėta jau apie 300 buvusių globos namų gyventojų, dabar juose gyvena 70 – aut.).

O kiek šiomis dienomis savo meilės, pastangų ir pinigėlių įdedate į miestelio aplinkos tvarkymą, kiek jau paminklų pastatėte, nė vienas iš kurių neatsirado be Jūsų patarimo, globos ir net be Jūsų fizinio darbo pakeliant akmenį, pritvirtinant plokštę. Jūsų dėka nuo ankstyvo pavasario Mielagėnai skęsta gėlėse, nes nepamirštate pastatyti vazonų visuose bent kiek reikšmingesniuose Mielagėnų kampeliuose…

Tad miestelio bendruomenės ir parapijiečių vardu sveikiname Jus garbingos sukakties proga, dėkojame, kad esate, kad buvote Aukščiausiojo paskirtas mums, tikintis, kad dar ilgai būsite ir džiuginsite mus savo maldomis ir darbais.“

Jubiliatui užrišta jubiliejinė juosta su skaičiumi 70.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here