Skip to content

Rajono savivaldybės administracijoje vyrauja teisinė betvarkė

Ignalinos šilumos tinklų direktorius Mindaugas Lapėnas iš pareigų buvo atleistas šių metų gegužės 11 d. pagal Darbo kodekso (DK) 104 str., atleidimo motyvas – „dėl nepasitikėjimo“ (apie tai MI jau rašė). Nesutikdamas su neteisėtu ir nepagrįstu atleidimu iš darbo, ieškovas kreipėsi į Teismą, prašydamas jį grąžinti į darbą ir atlyginti turtinę bei neturtinę žalą. Teismas prasidėjo liepą ir vyksta toliau. Jo metu aiškėja, kad rajono savivaldybėje vyrauja visiškas teisinis nihilizmas ir dilentantiška betvarkė, dirbant su dokumentais. Pirmiausia, klastotę teismui pateikė pats rajono meras J. Rasikas. Kadangi Šilumos tinklų direktorių tvirtina rajono taryba, ji turėjo įvertinti M. Lapėno atleidimo pagrįstumą, priimti atitinkamą sprendimą, kurį ir reikėjo pateikti teismui. Tačiau šio klausimo rajono taryba nesvarstė, už ją vienašališkai ir neteisėtai nusprendė meras. Jis ant rajono tarybos firminio blanko (!) parašė atsiliepimą, kokio jam reikėjo, ir teismui pateikė kaip esą priimtą rajono tarybos.

Atsižvelgiant į parengiamajame teismo posėdyje keltus teisinio aiškinimo ir taikymo, faktinių aplinkybių nustatymo klausimus bei vertinant įvykius po parengiamojo posėdžio, ieškovas teismui įteikė patikslintą ieškinį (patikslintas ieškinio pagrindas, ieškinio dalykas liko nepakitęs). 

M. Lapėnas ir pareigų atleistas, remiantis Šilumos tinklų valdybos gegužės 8 d. sprendimu. Atleidimas (atšaukimas) iš darbo gali būti pripažintas teisėtu tik tokiu atveju, jeigu sprendimą atleisti darbuotoją iš darbo ir nutraukti darbo sutartį priėmė tam įgaliotas teisėtas subjektas. Valdyba turėjo būti sudaryta pagal Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimą Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“. Ieškovas teismui pateikė įrodymus, kad valdyba rajono savivaldybės administracijos direktorės J. Balinskienės 2019-06-20 d. įsakymu suformuota neteisėtai. 

Ieškinyje rašoma

Atrankos komisija yra sudaryta tik iš penkių narių, o ne iš septynių narių, kaip imperatyviai reikalaujama pagal Vyriausybės minėto Aprašo 35 punktą. 2019-06-20 d. įsakymas nebuvo paskelbtas Teisės aktų registre (TAR), kaip reikalaujama pagal Aprašo 35 punktą. Tai esminis dalykas, nes TAR nepaskelbti teisės aktai (kuriuos yra privalu skelbti) yra negaliojantys ir niekiniai, jie negali sukelti ir nesukelia jokių teisinių pasekmių. 

Atitinkamai akivaizdu, kad neteisėto 2019-06-20 d. įsakymo pagrindu sudaryta Atrankos komisija yra ir nuo pat sudarymo momento buvo in corpore (visa sudėtimi) nelegitimi ir neteisėta, visi tokios Atrankos komisijos priimti sprendimai yra niekiniai ir negaliojantys, negalintys sukurti ir nesukuriantys jokių teisinių pasekmių. Todėl absoliučiai visi valdybos priimti sprendimai, taip pat ir dėl ieškovo atleidimo iš darbo, yra niekiniai ir negaliojantys. Akivaizdu, kad ieškovas buvo atleistas iš darbo neteisėtai – neteisėtos sudėties, neteisėtai išrinktos valdybos neteisėto ir niekinio sprendimo pagrindu.

Iš viso Lietuvoje yra 60 savivaldybių, Ignalinos rajono savivaldybė yra vienintelė, kuri sudarė atrankos komisiją, tačiau apie tai nepaskelbė TAR.Rajono savivaldybė, kone vienintelė Lietuvoje, apskritai nepatvirtino jokio atrankos komisijų sudarymo aprašo, atrankos komisijų darbo reglamento ir apskritai nepatvirtino jokių atrankos proceso legitimumą ir skaidrumą užtikrinančių dokumentų, kas ir sąlygoja neskaidrių, nuo tam tikrų politinių elementų priklausomų valdybų sudarymą ir tolesnius tik politiškai angažuotus tokių valdybų neteisėtus sprendimus. 

Ypatingai pažymėtinas unikalus faktas, jog viena iš 2019-06-20 d. įsakymu paskirta atrankos komisijos narė Edita Rastenienė pati tapo valdybos nare: pati save išrinko.  Dar viena valdybos narė – Jurgita Garuckienė – neteisėtai eina valdybos pirmininkės pareigas, nes yra tiesiogiai finansiškai ir administraciškai bei politiškai priklausoma nuo nepriklausomų valdybos narių atranką iniciavusio asmens – rajono savivaldybės tarybos ir administracijos. J. Garuckienė ėjo ir eina pareigas bei gauna atlyginimą iš Ignalinos rajono savivaldybės įsteigto ir finansuojamo juridinio asmens – Ignalinos gimnazijos.

Ir visai anekdotinė situacija. Į užpereitą savaitę vykusį teismo posėdį rajono savivaldybės atstovė E. Rastenienė neatvyko, nes esą atostogauja (atostogos nėra priežastis neatvykti į teismą). Vietoje jos į teismą atsiųsta kita atstovė. Jai administracijos direktorė J. Balinskienė išrašė įgaliojimą atstovauti teisme. Atstovė skubėdama sugriebė įgaliojimą, bet ne jai skirtą, ir nepažiūrėjusi jį pateikė teismui. Įgaliojime buvo įrašyta… vyriška pavardė, todėl atsiųstoji savivaldybės atstovė buvo išprašyta iš teismo salės. Toks dabar rajono savivaldybės administracijos lygis.

Kitas šio teismo proceso posėdis spalio viduryje. 

3 komantarai (-ų)

  1. Gražu, kad net akis ėda. Teisininkės E.R. kompetenciją rimtai turėtų vertinti savivaldybė. Bet ką aš čia kalbu, kokia savivivaldybės vadovybe, tokie ir klapčiukai. O gal tik akli nurodymų vykdytojai. Tada apgailėtina, kad save taip nuvertina.

  2. Teisiniuose dalykuose autorius 0.

  3. baltaki, nurimk. visi zino, kad ne tuos isrinko.


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje