Skip to content

Verta investuoti į biologinę saugą

Dariaus Šypalio nuotr. Užtikrinant biologinę saugą, kiaulės negali būti laikomos lauke.
Dariaus Šypalio nuotr. Užtikrinant biologinę saugą, kiaulės negali būti laikomos lauke.

MI informacija

Ūkinių gyvūnų augintojai vėl kviečiami teikti paraiškas ir gauti paramą ūkių biologinei saugai sustiprinti. Afrikinis kiaulių maras – užkrečiama virusinė naminių bei laukinių kiaulių ir šernų liga. Lietuvoje ji plinta gana sparčiai. Nors žmonėms ši liga nepavojinga, bet, nesilaikant saugumo reikalavimų, gresia pavojus, kad per mėsą, kraują, vidaus organus  virusas išplis už ligos židinio ribų.

Investuos į dezinfekavimo įrangą ir aptvarus

Šiuo metu jau vyksta antrasis paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ veiklos sritį ,,Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes“ teikimo etapas. 

Antrajam etapui skirta 4,7 mln. Eur. Vienam projektui skiriama suma negalės viršyti 70 tūkst. Eur. Pirmajame buvo prašoma per 1,7 mln. Eur paramos. Priemonė finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir LR valstybės biudžeto. Daugiausia paraiškų pateikė paukščius ir kiaules auginantys ūkininkai.  Paraiškas teikė ir mėsinių galvijų bei avių augintojai. Daugelis besikreipusiųjų už paramos lėšas ketino įsigyti dezinfekavimo įrangą, investuoti į aptvarus ir konteinerius, skirtus gaišenoms laikyti. Kretingos rajone po pirmojo šaukimo, įvykusio pavasarį,  šia parama pasinaudojo 4 ūkininkai – iš Barkelių, Tūbausių, Grūšlaukės ir Dauginčių kaimų. 

 „Už skirtą 900 eurų paramą įsigijome segmentinę tvorą – galėsime aptverti didesnę dalį teritorijos, kurioje laikome kiaules“, – sakė Dauginčiuose su vyru Rimvydu ūkininkaujanti Dalia Balsienė. Pasekę savo tėvų pavyzdžiu, kelerius metus gyvulius auginanti šeima laiko vieną veislinę ir 8 mėsines kiaules, taip pat 9 karves.  

„Lubos“ – didesnės, paraiškų skaičius neribojamas

Rugpjūtį buvo pakoreguotos minėtos veiklos srities įgyvendinimo taisyklės, kuriose padidintos paramos „lubos“ pareiškėjui ir susijusiems asmenims. Dabar didžiausia bendra gauta paramos suma negali viršyti 600 tūkst. Eur pagal šią priemonę kartu sudėjus visas ūkinių gyvūnų laikymo vietas. Antrasis kvietimas teikti paraiškas organizuojamas, nes per pirmąjį paraiškų priėmimo etapą nebuvo panaudotos visos skirtos lėšos.

Veiklos srities įgyvendinimo taisyklės papildytos nuostata, kad pareiškėjas gali teikti vieną bendrą paraišką daugiau kaip vienai ūkinių gyvūnų laikymo vietai tuo atveju, jei įsigyjamas turtas gali būti naudojamas daugiau negu vienoje ūkinių gyvūnų laikymo vietoje. Tuomet tinkamos finansuoti išlaidos ir sąlyginiai galvijai (SG) apskaičiuojami paraiškoje nurodytoms ūkinių gyvūnų laikymo vietoms bendrai, o pareiškėjas projekto kontrolės laikotarpiu turi išlaikyti ūkinių gyvūnų laikymo vietoje ne mažesnį vidutinį metinį gyvulių skaičių, negu nurodyta pateiktoje paraiškoje.

Kas gali pretenduoti

Paramos gali prašyti ūkinių gyvūnų laikytojai, užsiimantys žemės ūkio veikla. Fiziniai asmenys turi būti ne jaunesni nei 18 metų amžiaus ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį bei žemės ūkio valdą. O juridiniai asmenys savo vardu turi būti įregistravę valdą.

Pareiškėjas iki paraiškos pateikimo turi nepertraukiamai veikti ne trumpiau kaip vienus metus. Būtina vykdyti gyvulininkystės veiklą, realizuoti produkciją rinkoje ir gauti pajamas iš veiklos, į kurios biologinę saugą investuojama pagal biologinių priemonių taikymo planą. Pajamos iš žemės ūkio sektoriaus ataskaitiniais metais turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų pareiškėjo veiklos pajamų.

Pareiškėjo laikomi ūkiniai gyvūnai turi būti suženklinti ir registruoti Ūkinių gyvūnų registre, ūkinių gyvūnų laikymo vieta įregistruota Ūkinių gyvūnų registre ne vėliau kaip 2020 m. liepos 31 d.

Svarbu tai, kad iki paraiškos pateikimo parengtas biologinio saugumo priemonių taikymo ir tam reikalingų investicijų planas dėl biologinio saugumo priemonių ūkinių gyvūnų laikymo vietose turi būti suderintas su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniu padaliniu.

Dariaus Šypalio nuotr. Užtikrinant biologinę saugą, kiaulės negali būti laikomos lauke.
Dariaus Šypalio nuotr. 
Užtikrinant biologinę saugą, kiaulės negali būti laikomos lauke.

Kokios išlaidos finansuojamos

Pareiškėjai, gavę paramą ūkių biologinei saugai, gali už ją įsigyti ir įsirengti vidaus ir lauko aptvarus, įrengti ūkinių gyvūnų pakrovimo ir iškrovimo rampas ir (arba) aikšteles, uždarus praėjimo takus tarp pastatų, įsigyti dezinfekcinių purkštuvų, valymo, dezinfekcijos įrangos, plovimo-dezinfekavimo įrenginių ir transporto priemonių, pašarų terminio apdorojimo įrangos.

Paramą gavę pareiškėjai galės įrengti, įsigyti konteinerius ir patalpas, skirtas laikyti gaišenoms, ar nuo graužikų, vabzdžių, paukščių ir kitų kenkėjų apsaugančią įrangą.

Taip pat finansuojamos išlaidos, susijusios su ūkinius gyvūnus prižiūrinčiais darbuotojais: buitinių persirengimo ir prausimosi patalpų įrengimo ir įrangos, darbo drabužių ir batų plovimo bei džiovinimo įrangos, maitinimo patalpų įrengimo ir įrangos.

Atrankos kriterijai ir balai

Paraiškos vertinamos suteikiant joms balus pagal tai, kaip atitinka taisyklėse nustatytus atrankos kriterijus. Didžiausia galima balų suma – 100, o privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 45.

Specializuotiems kiaulininkystės ūkiams suteikiami 25 balai, specializuotiems galvijininkystės arba paukštininkystės ūkiams – 15 balų. Svarbu tai, kad, derinant atitiktį šiam kriterijui, atrankos balai suteikiami tik už vieną pareiškėjo pasirinktą kriterijų.

Jeigu pareiškėjas laiko iki 20 SG (įskaitytinai), skiriami 35 balai, jeigu nuo daugiau kaip 20 iki 200 SG (įskaitytinai), – 15 balų, jeigu daugiau kaip 200 SG, – 10 balų.  

Kai pareiškėjo ūkinių gyvūnų laikymo vieta yra vietovėje, kurioje ES sprendimu arba Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktoriaus įsakymu taikomos užkrečiamosios ligos prevencinės ir kontrolės priemonės laikomai gyvūnų rūšiai, suteikiama 30 balų.

Papildomų balų galima gauti ir tokiu atveju, kai projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei būtų galima prašyti pagal minėtos veiklos srities įgyvendinimo taisykles. 

Paraiškos priimamos Nacionalinės mokėjimo agentūros Kaimo plėtros ir paramos regionams departamento teritoriniuose paramos administravimo skyriuose.

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here