Skip to content

Su socdemų buldozeriu – per garbingą Česlovo Kudabos vardą

MI informacija

Neseniai švietimiečiai šoko pasiutpolkę, kai kilo skandalas dėl mokinių prirašinėjimo tuščiose kaimo mokyklų klasėse, norint iš valstybės gauti klasės krepšelio pinigus. Juos savivaldybei dėl apgaulės teko grąžinti Vilniui (20 tūkst. eurų visų mūsų pinigų). O kaip tos klasės bus išlaikomos nuo sausio 1-osios? Po skandalo kaltų nėra, niekas nenubaustas. Valdžia tyli, kaip katinas į batus pridergęs. Dabar rajono biudžete teks atrasti dar 40 tūkst. tas klases finansuoti iki rugsėjo 1 d.

Gausiai pasnigo, traktoriai ir visokia kitokia technika išvažiavo į kelius, o valdžia paleido buldozerį link didžiausios rajono mokyklos – Ignalinos Česlovo Kudabos progimnazijos. Greituoju būdu paskelbtas rajono įstaigų pertvarkos planas, kurio tikslas – naikinti progimnaziją. Kai Švietimo ir mokslo ministerija kalba apie jungtinių klasių mažinimą ir prastą ugdymo kokybę jose, rajonui tai visai nerūpi (progimnazijoje ir gimnazijoje jungtinių klasių nėra). Be to, pernai prieš rugsėjį jau praūžė rajono mokyklų reorganizavimo vajus nuo Dūkšto iki Didžiasalio. Ir koks rezultatas? Mokinių skaičius dar labiau sumažėjo, nes nemažai jų išvyko mokytis į Visaginą ir kitur, tad teko net sukčiauti, manipuliuojant mokinių skaičiumi klasėse. 

Taigi naikinama didžiausia rajono mokykla, kuriai ir mokymo lėšų pakanka, ir dar švietimo pagalbos lėšos kitoms mokykloms atiduodamos (mokymui lėšų pakanka ir gimnazijoje, ten jų trūksta administracijai išlaikyti. Čia galimai ir visos šios pertvarkos esmė). Nelieka nei progimnazijos, nei garbingo Česlovo Kudabos vardo. Taip ir norėtųsi pamatyti tą valdininką ar politiką, kuriam kilo mintis atsisakyti kraštiečio patrioto, Kovo 11-osios Akto signataro vardo. Juk tiek metų rajono vardą garsino Česlovo Kudabos progimnazijos mokinių pasiekimai mokslo, sporto, kultūros srityje, pasirodo, dabar šito nereikia. Visas tradicijas sugriaukim, o naujas ar kas sukurs? 

Sunaikinus progimnaziją ir kuriant ilgąją gimnaziją, mokinių skaičius bus apie 690 mokinių per abi mokyklas. O pastatai lieka du, tad ūkio išlaidų ir po reformos nesumažės. Nepamirškim, kad Č. Kudabos vidurinėje mokykloje kažkada mokėsi 1000 ir daugiau mokinių. Sėkmingai tilpo į vieną pastatą. Gal rajono biudžetas dosnus ir kupinas, kad galima išlaikyti pustuščius pastatus?

Progimnazijoje verda aistros. Kažkas merui vieną dieną šnipštelėjo, kad tarp mokytojų sklinda kalbos apie „važiuojantį buldozerį“, o žmonės nieko nežino. Užsirūstino meras, net savivaldybės ilgasis koridorius nuščiuvo. Tada laikinoji progimnazijos vadovė, Ignalinos gimnazijos direktorė, puolė per el. dienyną apklausas organizuoti, vedėja lenteles rodyti, bet taip abi ir nesugebėjo argumentuotai įrodyti, kodėl progimnaziją reikia reorganizuoti. Juk buvo įsitikinę, kad progimnazijos susirinkime visi paklusniai balsuos už tai. 

Situacija liūdna, nes buvusios ilgametės direktorės nėra, ji buvo tiesiog patraukta iš kelio, kad netrukdytų. Galėjo juk laikinai progimnazijai vadovauti ir pavaduotoja, tai ir progimnazijos nuostatuose nurodoma. Bet meras pasirinko laikiną vadovą iš gimnazijos, kuri galimai seniai nemiegojo kankinama minties, kaip prisijungti progimnaziją ir pasididinti algas. V. Čeponienė dar buvusiai „valstiečių“ valdžiai šią mintį ne kartą piršo, bet jai buvo atsakyta. Ir štai nežinia iš kur, prieš savivaldos rinkimus pasirodo „jaunas ir gražus“, kuris pažada: laimėsim rinkimus – sujungsim. Tai dabar ir daroma, galimai atsidėkojant už laimėtus rinkimus. Kas gi nežino, kad gimnazijoje prieš rinkimus vos ne socdemų rinkimų štabas buvo sukurtas. Į politiką įvelti mokiniai, lakstę po miestą ir klijavę plakatus už „raudonuosius kaklaraiščius“. Laikinoji vadovė labai  suinteresuota, kad kuo greičiau mokymo lėšas ir mokytojų krūvius susigriebti. Juk jau prie senosios valdžios buvo kalbama, kad gimnazijai lėšų nepakanka ir krūviai maži, kai progimnazijoje visko pakako. Gimnazijoje lėšų mokymui taip pat pakanka, trūksta tik administracijai išlaikyti.

Atėjus „balsavimui“ buvo aišku: kuris gi progimnazijos mokytojas priešinsis prieš būsimą vadovą. Todėl ir kėlė klusniai interaktyvias rankeles ekranuose, nes matyt su daugeliu jau buvo atliktas ir profilaktinis darbas. O žmonės jau seniai įsitikinę: kam tie žaidimai ir balsavimai, nes praktiškai viskas įvykę. Realiai mokyklos kaip ir sujungtos, valdžia juk yra, jau vadovauja.

Dar niekas nežino, kiek progimnazijos darbuotojų bus atleista. Gimnazijoje, žinoma, galimai nieko neatleis. O gal ir progimnazijoje neatleis nei vieno, biudžete jiems suras pinigų? Tik kažin. Savivaldybės švietimo lyderiams nelengva, ypač kai savo nuomonę bijoma viešai pasakyti. Kad neišskristų iš darbo „laisvais paukščiais“… savo noru, kaip visi. Su mokyklų ir rajono visuomene kalbėtis stumiami tik švietimo vadovai, o kur viso šio jovalo sumanytojo mero vieša nuomonė, argumentai ir komentarai? 

Ir dar viena tiesa. Ši reorganizacija neįvyktų, jei jos nepalaikytų savivaldybės valdančioje koalicijoje esančios mažosios partijos: konservatoriai, liberalai, darbiečiai. Socdemai juk daugumos taryboje neturi ir balsuojant viską lemtų mažųjų balsai. Ar jie nepabijos jiems prieštarauti ir taip prarasti savivaldybėje „šiltas“ vietas ar savo parduotuves?

Pabaigai šūkis, kuriuos nuo senų laikų mėgsta raudonieji. „Švietimo lyderiai, nustokit krūpčioti. Atėjo laikas „zadanijas“ vykdyti. Drąsiai apžergę garbingas tradicijas ir vardus – pirmyn į šviesų rytojų, į „pergalę!“

Neabejingų ignaliniečių grupė

Patyriau svetimą gėdą

Antradienį, kaip mokinių tėvų atstovei, teko dalyvauti susirinkime dėl progimnazijos reorganizavimo. Pajutau svetimą gėdą, kaip buvo žeminami progimnazijos mokytojai. 

Gimnazijos mokytojai kalbėjo apie kažkokį auditą, metodinę veiklą, kad ateis ir esą išmokys progimnazijos mokytojus, kaip reikia dirbti. Švietimo vedėja nieko argumentuotai paaiškinti negalėjo. Į klausimą ar bus atleidžiami darbuotojai, atsakė „taip“, o kad su darbuotojais dar niekas iki šiol nešnekėjo, „tai gal dar apklaus“. O kai kažkas paklausė, kodėl taip skubama, atsakė – „taigi viskas seniai žinoma. Dar prie „valstiečių“ jau buvo šnekama“. 

Viena yra kalbos, o kita politiniai sprendimai. Gaila progimnazijos, Česlovo Kudabos vardo. Ir mokytojų tylinčių gaila, nes nėra vadovo, o  naujoji, būsima direktorė – aiški. Kuris gi mokytojas priešinsis? O vedėjai turi būti nejauku, kad nesugebėjo pasakyti savo nuomonės ir leido viešai žeminti Česlovo Kudabos vardą ir progimnaziją. Neišgirdome ir jokios mero nuomonės.

Agnė

NUO REDAKCIJOS. Gerbiami pedagogai, tėvai, tiesiog rajono ateičiai neabejingi ignaliniečiai! Šią temą tęsime, nepriklausomi žurnalistai gina visuomenės interesą, tad laukiame ir daugiau Jūsų nuomonių bei minčių šia tema. Suprasdami, kad rajone sukurta baimės atmosfera, sakome: jei norėsite išlikti nežinomi, Jūsų anonimiškumą garantuosime. 

8 komantarai (-ų)

  1. Laba diena, esu nepatenkinta jūsų parašytos temos apie mokyklas ir jų sujungimą teksto įrašais. Negi jūs siūlote vien dėl profesoriaus Česlovo Kudabos vardo palikti egzistuoti progimnazijos didžiulį pastatą, kurio erdves dar labiau padidino sovietmetyje tuometinė valdžia? Juk buvo nukelti kelių savininkų privatūs namai! Visai nesvarbu, ką prie ko jungia, o svarbiau tai išspręsti kuo racionaliau. Geriau būtų, kad pasirūpintumėte Ignalinos miesto ir krašto ateitimi. Unikalios vietovės svarba, Ignalinos teritorijų vizijos plėtra bei įgyvendinimu susidomėjo net jaunieji aukštosiose mokyklose besimokantys studentai. Todėl manau, kad reikėtų pasidomėti šio projekto įgyvendinimu, kad Ignalina taptų patrauklesnė, įdomesnė ir iš esmės sulauktų daugiau turizmo, poilsio ir investavimo galimybių.

  2. Akivaizdu,kad straipsnis skirtas ne švietimo problemoms spręsti,o valdančiajai partijai niekinti,todėl straipsnį siūlau skaityti iš galo. Baltaki,mažiau snarglių valgyk ir suvoksi,kad juodindamas (ne kritikuodamas,nes kitos pusės nuomonė neskelbiama) valdančiuosius,juodini ir už juos balsavusius piliečius.Pasisamdyk gerą psichologą,reikia padirbėti su gebėjimu priimti nesėkmes.Gal dar nevėlu. Dar įdomu,kur tu savyje matai nepriklausomą žurnalistą,valstieti žaliasai?

  3. Pats geriausias variantas daryti viską viename pastate ir vadinti Ignalinos Česlovo Kudabos gimnazija. kaip buvo Č. Kudabos vidurinė. O tuščiame gimnazijos pastate kurti verslo įmonę, jaunimo ar senjorų centrą.

  4. Puikus straipsnis, o pirmųjų 2 komentarų autoriai aiškūs )
    Sėkmės Redaktoriui !

  5. Sveiki, daug karčios tiesos straipsnyje. Daug ignaliniečių šeimų susiję su profesoriaus Kudabos vardu. Mokėsi tėvai, vaikai, kai kas jau anūkus atveda. Jei jau taip reikia sujungti kokyklas, darykite Ignalinos Česlovo Kudabos gimnaziją. O tikram gaspadoriui aišku, kad viskas telpa vienam pastate.

  6. Kultūringi ir intelektualūs žmonės tampa deficitu. Jeigu jau jau mokytojai viešai dergia vieni kitus, tai tada ir man nafik.

  7. Bravo. Plojam atsistoję.Gal ignalinski pagaliau supras kokią beraščių valdžią išsirinko. Na ir ta valdžia pavargusi buvo, bet tokių nesąmonių tai tikrai nebuvo. Mūsų kompanija virš 10, mokėmės Českoj.

  8. Sumažėjus mokinių skaičiui, taupant lėšas, tikslinga sujungti progimnaziją su gimnazija ir pavadinti gimnaziją Č. Kudabos vardu. Tokiu atveju dviejų direktorių nereikės, pavaduotojų taip pat. Suprantama, kažkas liks be darbo. Ir nuskriaustas bus tas, kuris neprijaučia rajono valdžiai.


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here