Skip to content

Uždaryta Utenos apskrities policijos areštinė

Utenos apsk. VPK inf.

Nuo 2021 m. vasario 1 d. uždarytos Alytaus, Marijampolės, Utenos, Tauragės aps. vyriausiųjų policijos komisariatų ir Mažeikių rajono policijos komisariato areštinės. Šalyje lieka veikti 5 didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose) esančios areštinės.

Pasikeitus Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymui, pagal kurį sutrumpintas suimtų asmenų laikino perkėlimo į policijos areštines terminas ir panaikinta galimybė į policijos areštines iš tardymo izoliatorių ar pataisos įstaigų laikinai perkelti nuteistus asmenis, taip pat įsigaliojusiame Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse išnykus administracinio arešto nuobaudai, buvo stebimas nuolatinis į policijos areštines uždaromų asmenų skaičiaus mažėjimas.

Iki šių metų vasario 1 d. asmenys įtariami padarę nusikalstamą veiką iš Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Zarasų rajonų ir Visagino miesto buvo konvojuojami ir talpinami į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę, esančią Utenos mieste. 

Uždarius Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę, sulaikyti asmenys bus talpinami į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato ilgalaikio sulaikymo patalpas Utenoje arba konvojuojami į Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinę. Sulaikyti asmenys, įtariant padarius nusikalstamą veiką, vadovaujantis Baudžiamojo proceso kodekso 140 str. nuostatomis, patalpinti į Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato esančias ilgalaikio sulaikymo patalpas, galės būti laikomi ne ilgiau kaip 24 val. Per 24 sulaikymo valandas patalpintiems asmenims į ilgalaikio sulaikymo patalpas, turės būti pareikšti įtarimai ir/ar paskirtos kardomosios priemonės. Jeigu sulaikytam asmeniui paskiriama griežčiausia kardomoji priemonė – suėmimas, tada įtariamasis konvojuojamas į Panevėžyje esančią areštinę.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato ilgalaikio sulaikymo kamerose bus užtikrinama sulaikytųjų apsauga, laikomasi higienos reikalavimų, sulaikytiesiems bus tiekiamas maistas ir pagal poreikius suteikiama medicininė priežiūra ar pagalba.

Pareigūnai dirbę Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės padalinyje nuo šiol darbą pradeda Panevėžio apskrities vyriausiajame policijos komisariate Viešosios tvarkos tarnybos Areštinės ir konvojaus skyriuje. Jie vykdys asmenų konvojavimo funkciją.

Šalyje uždarius minėtas policijos areštines, kasmet bus sutaupoma apie 345 tūkst. Eur, kuriuos tektų skirti policijos areštinėms išlaikyti.

Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Vytautas Vaiškūnas: „Pastaruoju metu gyventojų ir nusikalstamų veikų skaičiaus mažėjimas verčia ieškoti racionalių ir ekonomiškų sprendimų. Išlaikyti, prižiūrėti ir renovuoti areštinių patalpas būtų ekonomiškai nenaudingas sprendimas.“

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here