Skip to content

Patys nuspręskite – kas, kaip, kodėl ir už ką

Praėjusio penktadienio „168 valandose“ paminėtas „Ignalinos šilumos tinklų“ laikino direktoriaus pavaduotojas, „Vilkakalnio“ krepšinio komandos treneris, savanoris Dovydas Šimkūnas facebooke sukėlė pasipiktinimo ir net grasinimų audrą mano ir laikraščio adresu: girdi, kaip aš drįsau paminėti jo vardą, šeimyninį statusą ir abejones, kad jis galimai kažkaip keistai iš savivaldybės gavo butą. Kad jis iš „Mūsų Ignalinos“ ir jo kolektyvo, spausdindamas bjauriausius komentarus, tyčiojasi jau daugiau nei pusę metų – tai, pagal jį, normalu, etiška ir šaunu (ko gero, dėl šių blevyzgų ir patyčių teks kreiptis į teismą). Kas dėl jo pykčio, tai priminsiu: pirmiausia, jis yra viešas asmuo, kuriam taikoma daug platesnė informacijos apie jį interpretacija, nei apie eilinį žmogų (tai įstatyminė nuostata). O toliau tegul kalba dokumentai.

Citata iš feisbuko   

„Aš, Dovydas Šimkūnas, nuolatinis Ignalinos miesto gyventojas, bendruomenės narys, reaguodamas į tekstą, išspausdintą 2021-02-04 ,,Mūsų Ignalina“ laikraštyje, kuriame teigiama, cituoju: ,,O įdomiausia, kad ponaitis Dovydas kažkokias keliais (nors ką ten, keliai žinomi ) be eilės gavo butą iš savivaldybės, kurioje butų metų metais laukia apie šimtą žmonių, tarp jų ir daugiavaikės šeimos (o ponaitis net nevedęs)“ – citatos pabaiga. 

Savivaldybės dokumentai

Citata iš savivaldybės tarybos sprendimo projekto aiškinamojo rašto: „Savivaldybės taryba priima sprendimą dėl savivaldybės būsto nuomos asmenims ar šeimoms, kurie su savivaldybe ar jos įstaigomis susiję darbo santykiais. 2020 m. spalio 1 d. (nuasmeninta) (vieno asmens šeima)pateikė prašymą išnuomoti jam savivaldybės būstą. Šioje įstaigoje (nuasmeninta) dirba nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Nuosavo būsto (nuasmeninta) Ignalinos rajono savivaldybės teritorijoje neturi, deklaruota gyvenamoji vieta yra (nuasmeninta) Ignalinos r. sav.“

Citata iš savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. tarybos sprendimo Nr. 225: „Ignalinos rajono savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos ir socialinio būsto fondo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T-207 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos ir socialinio būsto fondo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 47 ir 51 punktais, atsižvelgdama į Ignalinos rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos komisijos 2020 m. spalio 2  d. protokolą Nr. V14-27 ir (nuasmeninta) 2020 m. spalio 1 d. prašymą, Ignalinos rajono savivaldybės taryba nusprendžia: „Išnuomoti vieno kambario…“

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. T-207 „Dėl Ignalinos rajono savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos ir socialinio būsto fondo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 50 punktas: „Aprašo 47 punkte nurodyti asmenys ir šeimos, pateikę šio pobūdžio prašymus, įrašomi į sudaromą asmenų ir šeimų, kurie su savivaldybe ar jos įstaigomis yra susiję darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais ir turinčių teisę į savivaldybės būsto nuomą, sąrašą pagal prašymo padavimo datą. Darbuotojo (tarnautojo) pateiktą prašymą ir dokumentus, įrodančius teisę į savivaldybės būsto nuomą, per 20 darbo dienų nuo visų reikalingų dokumentų gavimo išnagrinėja komisija ir teikia siūlymą savivaldybės administracijos direktoriui. Apie galimybę išnuomoti savivaldybės būstą darbuotojas informuojamas raštu. Esant laisvam savivaldybės būstui, savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į komisijos išvadą, organizuoja tarybos sprendimo projekto rengimą.“ 

Mano pastebėjimai

Dovydas įstaigoje, kuri suteikia teisę į savivaldybės būstą, pradeda dirbti 2020 m. rugsėjo 1 d. 

Tų pačių metų spalio 1 d. (po mėnesio) savivaldybei pateikia prašymą išnuomoti jam savivaldybės būstą. Rytojaus dieną (spalio 2 d.) savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos komisija apsvarsto prašymą ir priima sprendimą. 

Spalio 20 d. užregistruojamas savivaldybės tarybos sprendimo projektas. Spalio 29 d. tarybos sprendimu asmeniui išnuomojamas savivaldybės butas. 

Man taip ir liko neaišku į kokį būsto nuomos sąrašą pilietis XX buvo įrašytas, dėl ko pyksta, jei pilietis pats deklaravo, kad yra vieno asmens šeima ir kodėl nesidžiaugia, kad per mažiau nei mėnesį jam pavyko gauti savivaldybės butą? Atsiliepkite, ar rajone yra dar nors vienas toks laimingasis, kuriam pavyko gyvenamąjį būstą gauti per 4 savaites. Nors į rekordų knygą įrašyk. Aš kadaise buto laukiau 11 metų, 7 mėnesius ir 14 dienų. 

Asociatyvi nuotrauka, vaizduojanti melagį.

7 komantarai (-ų)

  1. Koki jus cia vaiku darzeli zaidziat?? Norit atsikirsti tai susikurkit Facebook ir komentuokites tarpusavy. Laikrascio skaitytojams tikrai neidomus jusu „karas”. Labai nuvylet su tokiais nereiksmingais straipsniais

  2. Pagal apsirašymą FBviskas ok ir pareigų daug svarbių, bet pagal turinį FB ir kultūrą – susireikšmines piemuo.

  3. Gal tikrai tam berneliui dėmesio trūksta, bet kad darbo metu dirba feisbūke, gryna tiesa.

  4. Keista kad isvis gavot busta, o ne buda.

  5. Valstieciu kiemsargi

  6. Dvarniaška tu valstietine, užsipisk grabais ir dusk nachuj.

  7. Eik tu nachui, bibiaaki!


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje