Skip to content

Rajono valdžia rajono ateitį pervažiavo buldozeriu

Buvo kadaise Prancūzijos karalius Liudvikas XIV, tuo metu žmonių pramintas Karalius Saulė. Tai jis sakė – „Valstybė – tai Aš“. Perfrazavus, šis pasakymas tinka dabartiniam Ignalinos merui – „Savivaldybė – tai Aš“. Tačiau savo elgesiu ir darbais jis labiau primena kitą prancūzų imperatorių Napoleoną Bonapartą. Pažiūrėkite, argi nepanašus?..
Buvo kadaise Prancūzijos karalius Liudvikas XIV, tuo metu žmonių pramintas Karalius Saulė. Tai jis sakė – „Valstybė – tai Aš“. Perfrazavus, šis pasakymas tinka dabartiniam Ignalinos merui – „Savivaldybė – tai Aš“. Tačiau savo elgesiu ir darbais jis labiau primena kitą prancūzų imperatorių Napoleoną Bonapartą. Pažiūrėkite, argi nepanašus?..

Ignas LINAS

Progimnazija prie gimnazijos jungiama prieš ministerijos, mokyklos tarybos ir daugumos miesto gyventojų valią. Tik todėl, kad to labai nori meras…

Ketvirtadienį Ignalinos rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstytas klausimas „Dėl  Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo“ sulaukė nevienareikšmiškų atgarsių. Po tarybos posėdžio savivaldybės tinklapyje paviešinta lakoniškas pranešimas. „Priimtas sprendimas dėl  Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 metų bendrojo plano patvirtinimo. Dalis opozicinės frakcijos tarybos narių (7) šio klausimo svarstyme nedalyvavo. Už sprendimą balsavo 11 tarybos narių, prieš – 2, susilaikė – 1. Kaip vėliau situaciją pakomentavo meras Justas Rasikas, ,,balsavimas „kojomis“ nėra pats geriausias dalykas“. Daugelis ignaliniečių, kurie mažiau dalyvauja politiniame gyvenime, tikriausiai ne pilnai supranta šio klausimo esmę ir nežino visų aplinkybių priešistorės.

Pabandysiu iš eilės. Praeitų metų birželyje, viename iš tarybos posėdžių valstiečių žaliųjų tarybos narys paklausė mero, kodėl neorganizuojamas konkursas Ignalinos progimnazijos direktoriaus pareigybei užimti sekančiai kadencijai? Čia turiu patikslinti, kad gerbiamos mokyklos direktorės Danutės Jatulės pirmoji penkių metų vadovo kadencija turėjo baigtis su praeitų metų gruodžio pabaiga ir norint tvarkingai pravesti konkursą užimti mokyklos direktorės pareigas sekančiai kadencijai, savivaldybei, kaip mokyklos steigėjai, konkursą reikia pradėti inicijuoti prieš 6 mėnesius. Tada meras tarybos posėdyje pasakė, kad vis tiek planuojamas įvykdyti Ignalinos progimnazijos ir Ignalinos gimnazijos jungimas, todėl nėra tikslinga skelbti konkursą ir priiminėti naują mokyklos direktorių trumpam laikui ir suteikti vadovei bereikalingus lūkesčius. Pažymėtina, kad tuo metu taryboje nevyko jokia diskusija dėl minėtų mokyklų sujungimo, nebuvo pradėtas ruošti planas, nebuvo pateiktos kokios nors analizės su informacija dėl jungimo ar nejungimo privalumų, nebuvo suformuoti siekiami rezultatai. Nebuvo pradėta kalbėti su mokyklų bendruomenėmis ir rajono visuomene, bet mokyklų jungimo planas rutuliojosi rajono socialdemokratų vadovų galvose.

Ateina 2020 m. lapkritis ir ignaliniečiai sužino, kad iš pareigų traukiasi ilgametė mokyklos direktorė gerbiama Danutė Jatulė. Direktorės kadencija turėjo baigtis prieš pat Naujuosius metus, bet kaip dabar jau galima pasakyti mero žodžiais, atlikus procedūrą pavadinimu „abipusiai sutarus“ ji pasitraukė dviem mėnesiais anksčiau. Skaitytojas paklaustų kam to reikia? Ką gi tie du mėnesiai galėjo nulemti? Direktorė būtų ramiai pabaigusi savo kadenciją ir ramiai, garbingai išleista į pensiją. O merui reikėjo galimai kuo greičiau išeliminuoti mokyklos lyderę, kad būtų paprasčiau ir lengviau paveikti kolektyvą ir mokyklos Tarybą dėl pritarimo mokyklų sujungimui. Čia reikia nukrypti nuo įvykių sekos ir pastebėti, kad merui nepasisekė. Ignalinos progimnazijos Taryba nepritarė mokyklos prijungimui. 

Sausio pabaigoje savivaldybė savo tinklalapyje paviešino svarstymui Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano projektą. Projektas didelis, daug informacijos iš praeities, analizių, palyginamųjų lentelių, visko.

Pabaigoje bandoma motyvuotai argumentuoti sujungimo privalumus. Kaip paskui per Tarybos posėdį klausimą pristatanti skyriaus vedėja Gražina Mackonienė pasakys, kad ir visuomenės pastabų ir pasiūlymų negauta.

Vasario 15 d. projektas teikiamas vasario 25 d. tarybos darbotvarkėje svarstymui. Vasario 22 d. vyksta tarybos komitetų jungtinis nuotolinis posėdis ir tarp kitų darbotvarkės klausimų svarstomas ir šis klausimas. Čia man reikia pastebėti ir informuoti jus, gerbiami ignaliniečiai, kad komitetų nuotolinis posėdis neįrašinėjamas ir visuomenė nežino kas jame vyko. Todėl truputį apie tai papasakosiu. 

Klausimą pristatė skyriaus vedėja Gražina Mackonienė. Taip, ji paminėjo, kad Ignalinos progimnazijos taryba nepritarė mokyklos prijungimui, paminėjo ir Švietimo mokslo ir sporto ministerijos raštą, pasirašytą viceministro, kad ministerija net dėl kelių priežasčių nepritarė jungimui. Komitete savo nuomones išsakė tarybos nariai. 

Darbietis Manfredas Žymantas pasisakė už mokyklų jungimą, nes tik tada esą galima bus pasiekti tolygaus ir kokybiškesnio mokslo ir aukštesnių rodiklių abiturientų stojime į aukštąsias mokyklas. Laimutis Ragaišis siūlė mokyklų nejungti, bet steigti sustiprintų atskirų dalykų mokymą, tokių kaip matematikos, kitų gamtos mokslų, užsienio kalbos, nes dabartiniai plane pateikti rezultatai netenkina nei tėvų, nei mokinių, nei mokyklos. Dar kažkas sakė, kad šis planas nepakankamai išsamiai paruoštas, trūksta detalių: kiek bus sutaupyta lėšų, ar jų reiks dar daugiau, kiek per sujungimo reformą bus atleista darbuotojų. Kažkas nuogąstavo dėl dingti galinčio Česlovo Kudabos vardo. Diskusija komitete tikrai buvo atvira ir demokratiška. 

Atėjo laikas balsuoti. Už mokyklų jungimo planą balsavo 7, prieš 4, susilaikė – 4.  Kaip po balsavimo pasakė posėdžio vedantysis tarybos narys Manfredas Žymantas – projektui nepritarta. Šitoks komitetų sprendimas iš esmės nieko nelemia, nes komitetų pasiūlymai tik patariamojo lygio tarybai, bet toks nepalankus balsavimas socialdemokratų daugumai ir merui, kuris yra šios jungimo programos iniciatorius, įjungė raudoną pavojaus signalą. Žinok, jei tai kartosis Taryboje, klausimas gali būti nepriimtas. Tai jau bus kaip ir asmeninis mero įžeidimas, kad jo inicijuotas mokyklų jungimo projektas bus nepatvirtintas. Todėl reikia imtis priemonių, kad tai neatsitiktų.

Iki šios vietos vyko, vadinkim, spektaklio repeticija. Na, o dabar, gerbiami ignaliniečiai, dėmesio, uždanga atsidaro ir prasideda veiksmas, kuris jau filmuojamas.

Vasario 25 d. taryba jau antru klausimu parodė, kad šiandien kažkas bus. Prasidėjus šalinimosi procedūrai dėl antro klausomo svarstymo pirmas išreiškė norą šalintis socialdemokratas meras. Iš 20 balsavusių 6 buvo už, 13 prieš ir 1 susilaikė. Nušalinimas nepriimtas. Meras grįžta į posėdį. Antra šalintis norą išreiškia socialdemokratė Svetlana Panavienė. Iš 20 balsavusių 6 buvo už, 13 prieš ir 1 susilaikė. Nušalinimas nepriimtas. Trečia nori šalintis iš valstiečių žaliųjų į socialdemokratų pusę perėjusi Marijona Lukaševičienė. Iš 20 balsavusių 6 buvo už, 13 prieš ir 1 susilaikė. Nušalinimas nepriimtas. Ketvirtas nori šalintis valstietis žaliasis Vidas Kreivėnas. Iš 20 balsavusių 10 buvo už, 9 prieš ir 1 susilaikė. Balsai pasiskirsto po lygiai, ir meras informuoja, kad jis balsavo už nušalinimą ir kadangi tokiu atveju jo balsas dvigubinasi, išvada – Vidas Kreivėnas nušalinamas. Penkta prašosi būti nušalinta valstietė žalioji Nijolė Trinkūnienė. Iš 20 balsavusių – 10 buvo už, 8 prieš ir 2 susilaikė. Kadangi balsai vėl pasiskirsto po lygiai, meras informuoja, kad jis balsavo už nušalinimą ir kadangi tokiu atveju jo balsas dvigubinasi išvada – Nijolė Trinkūnienė nušalinama. Šešta išreiškia norą šalintis socialdemokratė Aušra Čeponienė. Iš 20 balsavusių 6 buvo už, 13 prieš ir 1 susilaikė. Nušalinimui nepritarta. Septintas reiškia norą nusišalinti valstietis žaliasis Henrikas Šiaudinis. Iš 20 balsavusių – 11 buvo už, 8 prieš ir 1 susilaikė.

Išvada. Po socialdemokratų ne objektyvaus, o surežisuoto tendencingo nušalinimo procedūros „sėkmingo“ pravedimo iš klausimo svarstymo nušalinami visi trys  valstiečių žaliųjų tarybos nariai. Kitoje pusėje lieka nenušalintas nė vienas socialdemokratų tarybos narys. Galima pasakyti, kad demokratija laimėjo, bet čia net nekvepia demokratija ir laisvu tarybos nario apsisprendimu.

Pateiksiu vieną pavyzdį visų žinojimui.  Kaip pats meras savo nusišalinimą argumentavo, jo sutuoktinė dirba Ignalinos gimnazijoje. Vidas Kreivėnas nusišalinimą argumentavo ta pačia priežastimi, jo sutuoktinė dirba  Ignalinos gimnazijoje. Tarybos narių nušalinimo rezultatas visiškai priešingas. Meras nenušalinamas, Vidas Kreivėnas nušalinamas nuo klausimo svarstymo. Kur čia demokratija, objektyvumas, logiškas ir laisvas tarybos narių apsisprendimas? Visiška gėda tarybai.

Kai buvo prieita prie Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano patvirtinimo klausimo ir žinant socialdemokratų surežisuoto tarybos narių nušalinimo farso scenarijų, valstiečių žaliųjų tarybos nariai, nušalinti nuo ankstesnio klausimo svarstymo, nelaukdami procedūros patys nutraukė šitą primetamą spektaklį – Henrikas Šiaudinis su Vidas Kreivėnas išėjo iš tarybos posėdžio. Prie jų protestuodami ir solidarizuodamiesi prisijungė Jonas Baltakis ir  Ona Zaleckienė. Prieš pradedant klausimo svarstymą meras išreiškė norą nusišalinti, nes jo sutuoktinė dirba Ignalinos gimnazijoje. Tarybos narys Laimutis Ragaišis dar pastebėjo ir papildė mero nusišalinimo motyvus tuo, kad mero sutuoktinė yra ir Ignalinos gimnazijos tarybos narė, tarybos narys Vytautas Gimžauskas paragino tarybos narius balsuoti bešališkai, pagal sąžinę, o ne pagal partinį priklausomumą. Vyko balsavimas, tada balsavo 17 tarybos narių. Už nušalinimą buvo 6, prieš 10 ir 1 susilaikė. Mero nušalinimui nepritarta. Po tokio nušalinimo farso ir rezultato iš klausimo svarstymo pasišalino Laimutis Ragaišis, Enrikas Doviakovskis ir Vytautas Sakalauskas.  Antra nuo šio klausimo svarstymo panoro šalintis Aušra Čeponienė. Tada balsavo tik 12 tarybos narių. Už nušalinimą balsavo 2, prieš -10, niekas nesusilaikė. Nušalinimui buvo nepritarta.

Ir buvo prieita prie Ignalinos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2021–2025 m. bendrojo plano svarstymo, pristatymą skaitė skyriaus vedėja Gražina Mackonienė. Ji pažymėjo, kad projektas iš esmės nesikeičia, paminėjo, kad neatsižvelgta į Ignalinos progimnazijos tarybos nuomonę dėl nepritarimo mokyklų jungimui, nebus atsižvelgta į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos rašte išrašytas rekomendacijas. Anot mero, pristatymas buvo trumpas, klausimų jau tada niekas neuždavinėjo, pabaigai plano palaikymui baigiamąjį žodį išsakė Manfredas Žymastas. Vyko balsavimas. Ir čia išryškėja dar vienas galimai surežisuoti spektaklio baigiamasis veiksmas. Vaizdo transliacijoje, kaip neskaičiuok, matyti 12 likusių tarybos narių. Kai suskaičiuojami balsai, pasirodo balsavo 14 tarybos narių. Už balsavo 11, prieš – 2, susilaikė – 1. 

Tuo metu pergalės jausmas užlieja spektaklio aktorius ir nei meras, nei kiti likę tarybos nariai net savų neskaičiavo. Ar tai jų buvo 12 ar 14? Uždanga užsidaro. Visiškai surežisuotas spektaklis pasisekė.

Jei socialdemokratai neinicijuos savo padarytos klaidos atitaisymo, manytina, kad šį tarybos sprendimą valstiečiai žalieji tikrai turėtų apskųsti vien dėl akivaizdžių balsavimo techninių klaidų.

Jei valstiečiams žaliesiems nepavyks priimto sprendimo apskundimas, mokyklų jungimo buldozeriukas dar kartą pravažios per Ignalinos progimnazijos bendruomenę ir jos demokratiškai išreikštą nuomonę, nustums į šalį ministerijos rekomendacijas ir bus taip, kaip meras vienas sugalvojo. 

Buvo kadaise Prancūzijos karalius Liudvikas XIV, tuo metu žmonių pramintas Karalius Saulė. Tai jis sakė – „Valstybė – tai Aš“. Perfrazavus, šis pasakymas tinka dabartiniam Ignalinos merui – „Savivaldybė – tai Aš“. Tačiau savo elgesiu ir darbais jis labiau primena kitą prancūzų imperatorių Napoleoną Bonapartą. Pažiūrėkite, argi nepanašus?..
Buvo kadaise Prancūzijos karalius Liudvikas XIV, tuo metu žmonių pramintas Karalius Saulė. Tai jis sakė – „Valstybė – tai Aš“. Perfrazavus, šis pasakymas tinka dabartiniam Ignalinos merui – „Savivaldybė – tai Aš“. Tačiau savo elgesiu ir darbais jis labiau primena kitą prancūzų imperatorių Napoleoną Bonapartą. Pažiūrėkite, argi nepanašus?..

Buvo kadaise Prancūzijos karalius Liudvikas XIV, tuo metu žmonių pramintas Karalius Saulė. Tai jis sakė – „Valstybė – tai Aš“. Perfrazavus, šis pasakymas tinka dabartiniam Ignalinos merui – „Savivaldybė – tai Aš“.

Siekdamas apsaugoti save ir savo artimuosius nuo mero preciziškai ištobulintos procedūros „abipusiai sutarus“ ir siekdamas neapkrauti etikos prievaizdų darbu dėl galimų skundų tyrimų mano atžvilgiu, pasirašau anonimu. 

MI koliažas

29 komantarai (-ų)

 1. Tiesos sakymas neturėtų būti priežastis pasirašinėti anonimiškai.

 2. Žinoma reikėtų atvirai, bet prie šitos valdžios tai pavojinga, ypač jei dirbi savivaldybės sistemoje.

 3. Anonimiškai? Čia kažkas nauja…

 4. Kaip gėda, kad toks žmogus gyvena mūsų rajone ir drįsta tokias nesąmones rašyt. Juokinga, kad bandote slėptis po anonimu, kai visi puikiai žino, kas rašo. Apgailėtina.

 5. Snargliavalgiai valstiečiai liūdi

 6. Bravo!!!!!!!!!!!!!!

 7. 100 balų ir liūdesys, kad Ignalinon grįžo bolševikų laikai.

 8. Gėda kai tarybos nariai nuomonės neturi. Tarp tų buldozerinikų yra ir iššsilavinusių keletas žmonių. gal jiems draudžiama kalbėti????

 9. Gėda merui!

 10. Gėda merui ir jo buldozerininkams!!!

 11. Gėda šūdtakiui.

 12. Kokia svarbi ta progimnazijos DIREKTORIAUS KĖDĖ!!! Buvo daug norinčių į ją atsisėsti???

 13. anonimas pamirso valstieciu buldozerius 25 metus, net nejuokinga, apsoliutus cinizmas.

 14. Neturėtų būti gėda nei merui, nei tarybai. Jie dirba savo darbą. Labiausiai gėda turi būti tiems ,,visų galų specialistams”, kurie visiškai neturėdami jokios kompetencijos, šiuo atveju švietimo sistemoje, kaišioja savo trigrašius visur, kur tik lenda…

 15. Kokie apgailėtini kai kurie komentarai. Jūs net neįsigilinę į esmę….

 16. Absurdas ar apsurdas, absoliutus ar apsoliutus. Kažkas dažnai vartoja tokius teiginius soc. tinkluose darbo metu. Jei jau gramatika šlubuoja, tai gi yra klaidų taisyklė. Tik tada klausimas,- kas ištaisys soc. demų klaidas? ABSOLIUTUS ABSURDAS

 17. Sakyčiau, kad skaityti tokį politizuotą straipsnį normaliam ignaliniečiau visai neįdomu. Kam dar stumdyti kėdes, kai rinkimai jau praėję. O jeigu tikrai jums svarbi Ignalinos ateitis ir nenaudojamų pastatų įvaizdis- tuomet siūlau atkreipti į didžiulį pastatą link restorano ,,Žuvėdra”. Kokia yra jo ateitis. Ar anonimas žino?

 18. Gerb. Jurate, labai graudu matyti, kad jūs ignaliniečius skirstot į normalius ir kokius?,- nenormalius ar idiotus?
  Rinkimai tai praėjo, o kas vyksta ? Ir ne apleistuose pastatuose esmė. Vienas iš daugelio politinių intrigų rezultatų – Ignalinos kultūros centro išvaikymas. Išėjo ne vienas talentingas specialistas ir režisierė Jolanta. FB yra ne vienas šimtas komentarų po Jolantos atsisveikinimu. Paskaitykit, pamatysit kiek ten „nenormalių ar idiotų” rašo.
  O jeigu kalbėti apie politiką, tai turėtų būti viena partija IGNALINA, kuri jungtų mąstančius žmones, kurie kurtų Ignalinos ateitį, puoselėtų jos kultūrą.
  Pažiūrėkit į dabartinius valdančiuosius, jų veiksmus, mentalitetą, išsilavinimą ir kultūrą. Net gi čia matosi merą užstojančiųjų kultūra.
  Na o dėl viešbučio pastato, pasidomėkit pati , kam jis priklauso ir suaktyvinkit investicijų skyrių (toks yra savivaldybėje), kad rašytų europinį projektą, kad gautų lėšų į biudžetą jį įgyvendinus. Beje tą patį galima butų darytį ir su vandentiekiu. Bet kam gi dirbti, mąstyti, projektus rengti,- geriau parduoti.
  Sėkmės visiems….ir žaliems, ir raudoniems.!!!!

 19. Gerb. Jurate, labai graudu matyti, kad jūs ignaliniečius skirstot į normalius ir kokius?,- nenormalius ar idiotus?
  Rinkimai tai praėjo, o kas vyksta ? Ir ne apleistuose pastatuose esmė. Vienas iš daugelio politinių intrigų rezultatų – Ignalinos kultūros centro išvaikymas. Išėjo ne vienas talentingas specialistas ir režisierė Jolanta. FB yra ne vienas šimtas komentarų po Jolantos atsisveikinimu. Paskaitykit, pamatysit kiek ten „nenormalių ar idiotų” rašo.
  O jeigu kalbėti apie politiką, tai turėtų būti viena partija IGNALINA, kuri jungtų mąstančius žmones, kurie kurtų Ignalinos ateitį, puoselėtų jos kultūrą.
  Pažiūrėkit į dabartinius valdančiuosius, jų veiksmus, mentalitetą, išsilavinimą ir kultūrą. Net gi čia matosi merą užstojančiųjų kultūra.
  Na o dėl viešbučio pastato, pasidomėkit pati , kam jis priklauso ir suaktyvinkit investicijų skyrių (toks yra savivaldybėje), kad rašytų europinį projektą, kad gautų lėšų į biudžetą jį įgyvendinus. Beje tą patį galima butų darytį ir su vandentiekiu. Bet kam gi dirbti, mąstyti, projektus rengti,- geriau parduoti.
  Sėkmės visiems….ir žaliems, ir raudoniems.!!!!

 20. Gerb. Jurate, labai graudu matyti, kad jūs ignaliniečius skirstot į normalius ir kokius?,- nenormalius ar idiotus?
  Rinkimai tai praėjo, o kas vyksta ? Ir ne apleistuose pastatuose esmė. Vienas iš daugelio politinių intrigų rezultatų – Ignalinos kultūros centro išvaikymas. Išėjo ne vienas talentingas specialistas ir režisierė Jolanta. FB yra ne vienas šimtas komentarų po Jolantos atsisveikinimu. Paskaitykit, pamatysit kiek ten „nenormalių ar idiotų” rašo.
  O jeigu kalbėti apie politiką, tai turėtų būti viena partija IGNALINA, kuri jungtų mąstančius žmones, kurie kurtų Ignalinos ateitį, puoselėtų jos kultūrą.
  Pažiūrėkit į dabartinius valdančiuosius, jų veiksmus, mentalitetą, išsilavinimą ir kultūrą. Net gi čia matosi merą užstojančiųjų kultūra.
  Na o dėl viešbučio pastato, pasidomėkit pati , kam jis priklauso ir suaktyvinkit investicijų skyrių (toks yra savivaldybėje), kad rašytų europinį projektą, kad gautų lėšų į biudžetą jį įgyvendinus. Beje tą patį galima butų darytį ir su vandentiekiu. Bet kam gi dirbti, mąstyti, projektus rengti,- geriau parduoti.
  Sėkmės visiems….ir žaliems, ir raudoniems.!!!!

 21. Liūdna Ignalinos ateitis laukia. Ništrauks 2 metų.

 22. Gerb. Jurate, labai graudu matyti, kad jūs ignaliniečius skirstot į normalius ir kokius?,- nenormalius ar idiotus?
  Rinkimai tai praėjo, o kas vyksta ? Ir ne apleistuose pastatuose esmė. Vienas iš daugelio politinių intrigų rezultatų – Ignalinos kultūros centro išvaikymas. Išėjo ne vienas talentingas specialistas ir režisierė Jolanta. FB yra ne vienas šimtas komentarų po Jolantos atsisveikinimu. Paskaitykit, pamatysit kiek ten „nenormalių ar idiotų” rašo.
  O jeigu kalbėti apie politiką, tai turėtų būti viena partija IGNALINA, kuri jungtų mąstančius žmones, kurie kurtų Ignalinos ateitį, puoselėtų jos kultūrą.

 23. Gerb. Jurate, labai graudu matyti, kad jūs ignaliniečius skirstot į normalius ir kokius?,- nenormalius ar idiotus?
  Rinkimai tai praėjo, o kas vyksta ? Ir ne apleistuose pastatuose esmė. Vienas iš daugelio politinių intrigų rezultatų – Ignalinos kultūros centro išvaikymas. Išėjo ne vienas talentingas specialistas ir režisierė Jolanta. FB yra ne vienas šimtas komentarų po Jolantos atsisveikinimu. Paskaitykit, pamatysit kiek ten „nenormalių ar idiotų” rašo.

 24. Gerb. Jurate, labai graudu matyti, kad jūs ignaliniečius skirstot į normalius ir kokius?,- nenormalius ar idiotus?
  Ne apleistuose pastatuose esmė. Vienas iš daugelio politinių intrigų rezultatų – kultūros centro išvaikymas. Išėjo ne vienas talentingas specialistas ir režisierė Jolanta. FB yra ne vienas šimtas komentarų po Jolantos atsisveikinimu. Paskaitykit, pamatysit kiek ten „nenormalių ar idiotų” rašo.

 25. Jurate, labai graudu matyti, kad jūs ignaliniečius skirstot į normalius ir …nenormalius ar idiotus? Ne pastatuose esmė. Vienas iš daugelio politinių intrigų rezultatų – kultūros centro išvaikymas. Turėjo išeiti Jolanta. FB yra ne vienas šimtas komentarų po Jolantos atsisveikinimu. Paskaitykit, pamatysit kiek ten „nenormalių ar idiotų” rašo.

 26. Jurate, jeigu kalbėti apie politiką, tai turėtų būti viena partija IGNALINA, kuri jungtų mąstančius žmones, kurie kurtų Ignalinos ateitį, puoselėtų jos kultūrą.
  Pažiūrėkit į dabartinius valdančiuosius, jų veiksmus, mentalitetą, išsilavinimą ir kultūrą. Net gi čia matosi merą užstojančiųjų kultūra.

 27. Jurate, dėl viešbučio pastato pasidomėkit pati , kam jis priklauso ir suaktyvinkit investicijų skyrių (toks yra savivaldybėje), kad rašytų europinį projektą, kad gautų lėšų į biudžetą jį įgyvendinus. Beje tą patį galima butų daryti ir su vandentiekiu. Bet kam gi dirbti, mąstyti, projektus rengti,- geriau parduoti.
  Sėkmės visiems….ir žaliems, ir raudoniems.!!!!

  • Kostai, ne kvailiams rašai. Kiek kartų galima kartoti tą patį?

 28. Kostas kažką pametė……..prie gimnazijos.


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here