Skip to content

„Skaidrumas“ ir „demokratija“ savivaldybėje tiesiog klesti

Tiek kompiuterio ekrane buvo tarybos narių, balsuojančių už mokyklų jungimą.
Tiek kompiuterio ekrane buvo tarybos narių, balsuojančių už mokyklų jungimą.

LVŽS rajono skyrius

Ketvirtadienį įvyko savivaldybės tarybos posėdis, kuris neapsiėjo be intrigų, kuriozų ir, galbūt, balsavimo rezultatų klastojimo elementų. Įtampa prasidėjo nuo savivaldybės 2021 m. biudžeto svarstymo pradžios, pradėjus balsuoti dėl tarybos narių nusišalinimo svarstomu klausimu. Valstiečių ir žaliųjų frakcija, nenutuokdama apie valdančiųjų suorganizuotą gėdingą schemą, balsavo įvertindami galimą interesų konfliktą. Pirmas apie nusišalinimą pareiškė rajono meras J. Rasikas informuodamas, kad jo sutuoktinė dirba biudžetinėje įstaigoje, kuriai skiriamas finansavimas. Taryba buvo informuota, kad mero sutuoktinė yra ne tik Ignalinos gimnazijos mokytoja, bet ir aukščiausio gimnazijos valdymo organo – gimnazijos tarybos narė. Už mero nušalinimą balsavo 6 tarybos nariai, 13 tarybos narių nusišalinimo nepalaikė ir vienas tarybos narys balsuodamas susilaikė. Meras grįžo toliau tęsti posėdžio. 

Tęsėsi ir tarybos narių, galinčių turėti privačių interesų konfliktą, nušalinimo nuo biudžeto svarstymo procedūra. Iš eilės buvo balsuojama dėl Svetlanos Panavienės, Marijonos Lukaševičienės ir Aušros Čeponienės nušalinimų. Rezultatai visiškai tapatūs pirmajam balsavimui (už – 6, prieš – 13, susilaikė – 1). Vadinasi, tarybos nariai nesiblaško ir vienodai vertina galimą interesų konfliktą. Tačiau, kai dėl nusišalinimo informuoja Vidas Kreivėnas (jo sutuoktinė dirba gimnazijoje kaip ir mero sutuoktinė, tik nėra gimnazijos tarybos narė), balsavimo rezultatai apstulbina – už nušalinimą balsuoja 10, prieš – 9 ir vienas susilaiko. Meras pareiškė, kad jis balsavo už V. Kreivėno nušalinimą svarstomu klausimu, tad Vidui teko palikti posėdžių salę. Bet, kai panašiu principu nuo savivaldybės biudžeto svarstymo nušalinimo buvo dar Henrikas Šiaudinis ir Nijolė Trinkūnienė, tai akivaizdu, kad pagrindinį interesų konfliktą kėlė ne V. Kreivėno, H. Šiaudinio sutuoktinių ir N. Trinkūnienės darbai biudžetinėse įstaigose, o jų priklausymas Valstiečių ir žaliųjų frakcijai. Tokio gėdingo etikos nepaisymo dar niekada neteko patirti. 

Pasirodo, valdantieji „kietai“ pasiruošė ypač aktualiems rajonui tarybos sprendimų priėmimams. Supratome, kad iš mūsų frakcijai priklausančių tarybos narių, o kartu ir juos rinkusių 41,4 proc. rajono rinkėjų, ir toliau posėdyje bus tyčiojamasi, todėl solidarizavomės ir pareiškėme protestą. Mūsų nusistatymą neleisti tokio tarybos narių menkinimo vien dėl to, kad jie priklauso opozicinei frakcijai, palaikė ir valdančiosios daugumos tarybos narys Vytautas Gimžauskas. Nuoširdi  pagarba jam, kad jis, kaip Etikos komisijos narys, matydamas tokią savivalę ir teisės aktų nepaisymą, išreiškė aiškų nepritarimą valdančiosios daugumos suorganizuotam spektakliui. 

Bet tai dar ne pabaiga. Prasidėjo balsų skaičiavimo vingrybės. Klausimo svarstymą dėl mokyklų sujungimo perima vicemeras Juozas Rokas. Jis suskaičiuoja dalyvaujančius posėdyje ir praneša, kad jame dalyvauja 16 tarybos narių (meras nedalyvauja, nes sprendžiamas jo nušalinimas nuo klausimo svarstymo dėl galimo interesų konflikto, taip pat nedalyvauja Jonas Baltakis, Vidas Kreivėnas, Ona Zaleckienė, Henrikas Šiaudinis). Skelbiami balsavimo rezultatai. Už mero nušalinimą balsavo 6 tarybos nariai, 10 pasisakė prieš ir 1 susilaikė. Taip išeina, kad balsavime dalyvavo 16 tarybos narių, o balsavo – 17!? 

Tarybos narės Aušros Čeponienės nusišalinimas taip pat nepriimamas, nors ji yra jungiamų mokyklų darbuotoja (už nušalinimą balsavo 2 tarybos nariai, prieš 10). 

Svarstant ypač jautrų mokyklų sujungimo klausimą posėdžių salę paliko 7 mūsų frakcijos tarybos nariai ir Vytautas Gimžauskas.  Pagal skaičiavimus iš 21 tarybos nario  internetinėje posėdžių salėje turėjo likti 13 tarybos narių. Pažiūrėkite į posėdžių salės vaizdą prieš balsavimą. Kiek matote tarybos narių (neįskaičiuokit pranešėjos – skyriaus vedėjos)? Skelbiami balsavimo rezultatai – „už“ balsavo 11 tarybos narių, „prieš“ – 2, „susilaikė“ – 1“. Kiek balsavo tarybos narių? Matematika neįveikiama ir iškalbinga.  Atrodo, kad prasidės detektyvas.

Bet, mielas skaitytojau, dar keletas minučių kantrybės. Posėdžio pabaigoje tarybos nariams leista užduoti klausimus. Vienas klausimas merui buvo toks: kokių veiksmų ėmėsi savivaldybė ar savivaldybės administracija, kad būtų išaiškintas duomenų klastojimo faktas Mokinių registro duomenų bazėje. Meras pakalbėjo, neva mokiniai vaikšto iš vienos mokyklos į kitą ir čia jokios tyčios neįžvelgia. Tada priminėme, kad finansavimas skiriamas faktiniams klasių komplektams, esantiems rugsėjo 1 d., ir kad Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, atlikusi tyrimą ir palyginus Mokinių registro duomenis klasėse rugsėjo 1 d. ir spalio 1 d., nustatė, jog mokiniai vaikščiojo tik savo mokyklų koridoriais. Anot mero, Mokinių registre NETYČIA iš 14 Didžiasalio „Ryto“ I gimnazijos klasėje besimokančių mokinių 3 užregistravo kaip Daugėliškio ir dar 3 – kaip Dūkšto mokyklų mokinius, o Didžiasalio „Ryto“ gimnazijoje beliko 8 mokinukai. Didžiasalio 18 II gimnazijos klasės mokinių taip pat NETYČIA išskaidė: Didžiasalyje paliko 14, tris NETYČIA perkėlė į Daugėliškį, vieną – į Dūkštą.

Kreipėmės į ŠMM bei Vidaus reikalų ministerijas, bet pasirodo jos neturi galių priversti savivaldybės vadovybę ištirti ir nustatyti KAS SUMANĖ NETYČIA tiek kartų suklysti ir kur egzistuoja vidaus kontrolės trūkumai. Vidaus reikalų ministerija patarė kreiptis į teisėsaugą, kad būtų ištirtos aplinkybės ir nustatyta, kas turi atsakyti už duomenų klastojimo faktą. Svarstome galimybę tą padaryti. 

Taip pat paklausėme, kokia susiklostė situacija 2020 m. lapkričio 12 d. pardavus „Ignalinos vandens“ pastatus Turistų gatvėje. Trumpą atsakymą pateikė direktorė J. Balinskienė, sakė, kad šiuo metu asmuo, nupirkęs pastatus, yra grįžęs į Lietuvą ir siekia notariškai įteisinti pirkimo-pardavimo sutartį. Kažin kaip čia išeina, sandoris įvyko daugiau nei prieš 3 mėnesius, bet jis teisiškai nepatvirtintas? Gal ir čia kokia nors „NETYČIA“ egzistuoja? 

Tiek kompiuterio ekrane buvo tarybos narių, balsuojančių už mokyklų jungimą.
Tiek kompiuterio ekrane buvo tarybos narių, balsuojančių už mokyklų jungimą.

„Skaidrumas“ ir „demokratija“ liejasi laisvai. Įsitikinkite stebėdami posėdžio įrašą:

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here