Skip to content

Beliko tik uždegti gedulo žvakeles prie gimnazijos

MI informacija

Ugdymo įstaigų pertvarkos plane net neužsimenama apie valstybės siekius švietimo srityje, ir, mano nuomone, jei ugdymo įstaigų bendruomenės būtų turėjusios konkrečios informacijos apie juos, gal būtų išsivysčiusi diskusija apie rajone numatomos pertvarkos tikslingumą. Gal gimnazijos tarybos nariai būtų analizavę ir kitokias galimybes.  

Buvo  galima suteikti mokyklų bendruomenėms laiko dar kartą diskutuoti ir gal būt būtų surastas naudingesnis variantas rajono ugdymo įstaigoms. Neabejoju, kad paaiškėjus naujoms aplinkybėms, būtų išsivystyta konstruktyvi diskusija dėl keturmetės Tūkstantmečio gimnazijos Ignalinoje. 

Jei mane atmintis nepaveda, dabartinė gimnazijos direktorė dalyvavo šios gimnazijos kūrime kartu su šviesios atminties direktore Birute, tačiau  šiuo metu pritarė, kad 19 metų puoselėta gimnazija taptų ilgąja gimnazija ir apleistų prioritetinės gimnazijos statusą. 

Tarybos posėdyje vienu mygtuko paspaudimu Ignalinos gimnazijai nebuvo suteikta galimybė įgyvendinti valstybės sukurtos Geros mokyklos koncepcijos, atimta galimybė tapti keturmete Tūkstantmečio gimnazija, o tam, mano nuomone, buvo visiškai realus pagrindus, taip pat buvo atimta galimybė keturmetei gimnazijai dalyvauti valstybės finansuojamuose projektų konkursuose. Viską užbraukė.  Beliko tik uždegti gedulo žvakeles aplink visą gimnaziją.

Audronė (Ignalinietė)

Puota maro metu

Dūkšte pačią pirmą pavasario dienos vakarą vyko didelis sujudimas, kuris vienus džiugino, kitus piktino. Pirmadienio popietę seniūnijos darbuotojai telefonu kvietė dūkštiečius ateiti į organizuotą renginį prie kultūros centro. Nors ir abejojau tokio renginio teisėtumu, bet smalsumas nugalėjo. Ogi iš tikrųjų – kameros, žmonių būrys, mašinos, traktorius su akmeniu kauše papuoštas tulpių žiedais, pirotechnikai ir policijos apsauga. Pasirodo vyksta komercinės televizijos TV3 šou Lietuvos garbės nominacija. Seniūnijos darbuotojai vis zuja iš paežerės į kultūros namus ir atvirkščiai. Fejerverkų sulaukiau, susivokiau ir nusikeikiau – puota maro metu. Mes čia uždaryti, vieni kitų arti prisileisti bijome, o seniūnija festivalį suorganizavo. Bet pikčiausia, kad taip numenkino „LIETUVOS GARBĘ“, o man atrodė, kad ją gauna iškilūs žmonės. Matyt ją galima ir už pinigus nusipirkti. 

Pasitikslinau, maniau gal klystu dėl karantino reikalavimų. Bet ne – KORONA STOP skelbia:

Draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse viešose vietose organizuojami komerciniai ir nekomerciniai kultūros, pramogų, sporto renginiai, šventės, mugės, festivaliai ar kiti tam tikrą laiką trunkantys organizuoti žmonių susibūrimai viešojoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, išskyrus: aukšto meistriškumo sporto varžybas, kai jos vyksta be žiūrovų; laidotuves, kai jose dalyvauja ne daugiau nei 10 asmenų, išskyrus šeimos ir (ar) namų ūkio narius ir ritualines paslaugas teikiančius asmenis.

Na, va – apverkti savo artimą žmogų draudžiama, o į abejotiną renginį galima sukviesti kiek tik nori žmonių. 

Dūkštietis

Kaip sovietmečiu

Žiūrėjau tarybos posėdžio transliaciją. Mūsų valdantieji, nesigilindami į pinigų skirstymą įstaigoms, biudžeto esmę, gal negebėdami, o greičiausiai drebėdami iš baimės prieš rajono aukščiausią valdžią, už viską per 30 metų nubalsavo pirmą kartą be jokių diskusijų, patys nesuprasdami už ką balsuoja. Paklauskite bet kurį balsavusį už biudžeto priėmimą tarybos narį  kokio nors skaičiaus, jis ir „šaunamas“ nepasakytų… Dėl to ir reikėjo valstiečius  nušalinti, kad neliktų mąstančių ir suprantančių. 

Tas pats ir su mokyklų jungimu. Vargšė švietimo vedėja perskaitė paskaitą ir mirtina tyla. Na, tiesa, meras galimai paprašė M. Žymantą pasakyti kelius žodžius, tai jis pasidalino prisiminimais, kaip gerai buvo sovietmečiu. Aš tai nesupratau, kur tas gėris buvo.

Vladislavas (Vidiškės)

Valdžia praranda pinigus

2020 m. finansine prasme Ignalinai buvo aukso amžius, kuris niekada nepasikartos. Ką reiškia, kai 2020 m. biudžetas įvykdytas tik 96 poc. t. y. negauta apie 0,8 mln. eurų, o metų pabaigoje biudžete liko 1,9 milijono Eur. Tai įvyko dėl to, kad rajono valdžia labai prastai atlieka savo tiesiogines pareigas. Biudžetas nesurinktas, tad valdžia nesugebėjo dėl savo neveiklumo pasiimti Ignalinai skirtų 230 000 Eur kelių tiesimui ir apie 150 000 Eur Kultūros centrui skirtų pinigų iš valstybės biudžeto ir dar nemažai kitų neatliktų darbų.

Valdžia tikino, kad reikia jungti mokyklas, kad gimnazijos išlaikymui metams trūksta apie 50 tūkst. eurų. „Valstiečiai“ greičiausiai būtų pasiūlę iš 1,9 mln. perteklinių pinigų 50 tūkst. skirti gimnazijai ir nekankinti mokyklų bendruomenių jungimo procedūromis sunkiu karantino metu. Bet, atrodo, ši valdžia jaučia malonumą kankinti žmones. 

Laikraščio skaitytoja (Ignalina)

Visų autorių pavardės redakcijai žinomos

7 komantarai (-ų)

  1. Mieli ignaliniečiai, jeigu jūs skaitot šį laikraštį ir esat mąstantys, mylit savo kraštą, stabdykit beraščių valdžią, kankinančią žmones. Dabar jau nesvarbu už ką balsavot, vienykitės, nes Ignalinos griovimas akivaizdus.

  2. Laba diena, o blyn ir gimnazijos mokytojai -išdurti…. Cha cha :)))

  3. Ne prie gimnazijos dekit, prie savibliadybės

  4. Gal prisiminkit, per kiek rajono mokyklų pervažiavo valstiečių buldozeriai. Ir buvo tylu! Politika, pyktis ir puolimas- ir nieko daugiau. PPP

  5. Dūkštiečiai, aš jus myliu.

  6. Įvyko gražus, neeilinis renginys, kurio metu Lietuvai gražiai pristatytas Dūkšto miestas bei bendruomenė. Dūkštieti, mažiau niurzgėjimo, daugiau pozityvo ir gyvenimas bus mielesnis 🙂

  7. Šaunuoliai dūkštiečiai ir visi kiti, prisidėję kas kuo galėjo. Sėkmės ir Dievo palaimos Deriuginų šeimai, o geradariams teatlygina Dievulis šimteriopai. Džiaugiuosi, kad žmonės mūsų krašte geri.


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here