Skip to content

„Įtakingųjų ložės“ įtaka IRVVG veikloje

Gertrūda ŠVEIGERĖ

Su visa derama pagarba buvusiai ir esamai valdžioms, pritariu, kad apskritai būti valdžioje yra nepaprastai sudėtingas ir atsakingas darbas. Suprantu ir tai, kad sunku priimti pastebėjimus ir kritiką. Puikybė ir nusigręžimas nuo Dievo mums trukdo tobulėti dvasiškai, augina pyktį, keršto troškimą. Tačiau dirbtinai mes nepraregėsime, nepradėsime keistis – tam reikia „sprigto“ iš aukščiau ir gero, per kraštus besiliejančio tiek dvasinio, tiek fizinio skausmo. Ir mes būtinai jo gausime. Tik kiekvienas savu laiku ir sava forma. Tad visokie moralizavimai – ne tik tuščias laiko švaistymas, bet ir, apskritai, yra vengtinas reikalas, nes bet kurios valdžios ir bet kuriuose sprendimuose galima rasti ir gėrio, ir blogio apraiškų, todėl dera imti konkretų klausimą, konkrečius faktus ir dėlioti turimus taškus. Šiandien – apie IRVVG (Ignalinos rajono Vietos veiklos grupę). 

IRVVG misija, vizija ir veikla

Kad būtų daugiau aiškumo apie ką kalbame, prisiminkime, pasiaiškinkime. IRVVG yra asociacija, vienijanti Ignalinos rajono kaimo bendruomenes, visuomenines organizacijas, valdžios ir verslo atstovus. IRVVG aktyviai dalyvauja rengiant ir įgyvendinant kaimo plėtros planus bei programas Ignalinos rajone, telkia suinteresuotų partnerių pastangas ieškant tinkamiausių sprendimų kaimo vietovių ekonominei ir socialinei gerovei kelti, skatina ir palaiko vietines kaimo žmonių iniciatyvas verslo, gamtos apsaugos, švietimo, kultūros ir kitose srityse, organizuoja kaimo plėtros dalyvių švietimą bei mokymą, organizuoja ir teikia paramą kaimo bendruomenių projektams ir iniciatyvoms įgyvendinti bei rengia vietos plėtros strategijas. 

IRVVG vienija 33 narius (30 juridinių ir 3 fizinius asmenis), aukščiausias valdymo organas – visuotinis narių susirinkimas, kolegialus valdymo organas – valdyba, sudaryta iš 15 skirtingų veiklos sričių (verslo, nevyriausybinio sektoriaus, valdžios, bendruomenių) atstovų. Vienasmenis valdymo organas – pirmininkas. Asociacija turi 3 asmenų administraciją. Kalbant apie pačią administraciją, tai – viena pavyzdingiausių, itin aukštos kvalifikacijos ir nepriekaištingos reputacijos puikias idėjas generuojanti komanda mūsų mieste. Tačiau jie privalo paklusti pirmininkui ir valdybai! Regis, viskas teisinga, galvojant apie organizacijos veiklos skaidrumą, tačiau peržvelgus narių sąrašą, akivaizdu, kad skaidrumu ten nekvepia, griečiau totalia diktatūra. 

IRVVG valdyba ir „Įtakingųjų ložė“

Žiūrime, ką turime. Pirmininkas (kol kas) – Antanas Šakalys (Kaniūkų kaimo bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovas ir, beje, Dūkšto seniūnas). Įdomu, ar nepainiojami viešieji interesai, vienam asmeniui būnant seniūnu, bendruomenės pirmininku ir visų bendruomenių asociacijos pirmininku, taigi – „Įtakingųjų ložės“ atstovas, IRVVG veikloje nuo susikūrimo.

Rasa Trubilienė (Kazitiškio kaimo bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovė, jaunas žmogus); Jolanta Jurėnienė (Dysnos krašto bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovė, jaunas žmogus); Arvydas Gaidelis (Palūšės kaimo bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovas); Galina Orlova(Dūkšto krašto bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovė, jaunas žmogus); Jolanta Mačiulienė (Ignalinos rajono Linkmenų kaimo bendruomenė, pilietinės visuomenės atstovė); Inga Ponomarenko (Lietuvos ūkininkų sąjungos Ignalinos rajono skyrius, verslo atstovė, jaunas žmogus); Valdas Trapikas (Ignalinos rajono verslo vadovų asociacija, verslo atstovas); Lina Brukštė (UAB „Birvėtos tvenkiniai“, žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo atstovė, jaunas žmogus); Valdas Danilevičius (žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo atstovas); Tomas Baušys (žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo atstovas, jaunas žmogus); Manfredas Žymantas (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos atstovas); Marijona Lukaševičienė (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos atstovė, Kredito unijos valdybos narė, rajono ūkininkų vadovė, Lietuvos ūkininkų sąjungos vicepirmininkė, Šiūlėnų bendruomenės pirmininkė, Ignalinos KC metodininkė, laikinai vykdanti direktoriaus pavaduotojo funkcijas ir toje pačioje įstaigoje Šiūlėnų padalinio vadovė, „Išrinktųjų ložės“ atstovė); Edita Brukštuvienė (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos atstovė); Rytis Kajėnas (Ignalinos rajono savivaldybės tarybos atstovas, jaunas žmogus). 

Toks sąstatas yra šiandien. Paskutiniojo (2021-02-25) rajono tarybos posėdžio metu buvo nutarta deleguoti iš naujo narius, kadangi taip reikalauja IRVVG nuostatai. Taigi dauguma balsų (12 iš 21) nuspręsta deleguoti Editą Brukštuvienę, Marijoną Lukaševičienę, Manfredą Žymantą ir savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėją Editą Rastenienę. Vieni nariai keičiami, o kiti metai iš metų nepajudinami, mat prie visų valdžių jie sugeba išlikti „Išrinktųjų ložėje“. Kadangi deleguojami nauji nariai į valdybą, tai savaime supranta, bus ir nauji pirmininko rinkimai. Turbūt nereikia net spėlioti, nes ir taip aišku, kas turės būti išriktas pirmininku. O bėda ta, kad tas, apie kurį kalbama, galimai daro didžiulį spaudimą IRVVG valdybos sprendimams, juolab, kad jau daugelį metų nebijo garsiai, lyg Visagalis, paskelbti kad tas ir anas gali net nerašyti projektų, nes šansų (galimybių) laimėti neturi jokių. 

Paslaptingas projektas 

Nors ES lyg ir labai griežtai kontroliuoja lėšų įsisavinimą, vis tik nesąžiningiems piliečiams landų – į valias. Jau seniai visuomenė dėl to piktinasi, tačiau panašu, kad kažkam labai naudinga, kad tų landų būtų. Tokių istorijų turime ir mes. Vieną prieš kelis metus atkapstė aktyvūs rajono socialdemokratai, net foto socialiniuose tinkluose patalpino, diskusiją užvedė, bet „Išrinktųjų ložė“, kaip ir „Masonų ložė“ – neliečiama. Taigi, tie aktyvūs piliečiai (ačiū jiems) pastebėjo ir užfiksavo akivaizdų nesąžiningumo ir galimai naudojimosi pareigomis faktą. Ceikinių seniūnijoje, Šileikiškės kaime, stovi toks dailus namelis. Prieš tai buvo lūšnelė. Lūšnelė į namelį virto pasinaudojus ES lėšomis, gautomis per projektą, kurį administruoja IRVVG. Tame namelyje po projekto turėjo būti vykdoma kaimo turizmo veikla. O kaip matyti fotografijose, ir traktorius kieme žole apaugęs ir takelis į namelį bebaigiąs žole užželti. Esmė. Žmonės pasinaudojo lėšomis ir įsipareigojo vykdyti konkrečią veiklą, tačiau akivaizdu, kad susitvarkę buitį, įsipareigojimų nevykdė ir, pasak aplinkinių gyventojų, jokios kaimo turizmo veiklos nevykdė. Gyventojų teigimu, yra ir kitų neatitikimų. Projektas vykdomas vieno žmogaus vardu, o realiai čia yra to žmogaus kažin kokių artimųjų valdos. Ir suprask, kas vyksta „ant šito svieto“. Praėjus 5-erių metų terminui, visas gėris lieka žmogui, o visi įsipareigojimai anuliuojami. 

Išrašas iš iškabos ant namo: Marijonos Lukaševičienės vykdomas projektas „Privataus verslo iniciatyvų skatinimas Šileikiškės kaime“ paraiškos Nr. LEADER-14 Ignalina -07-005. Projekto įgyvendinimo metu bus atstatyta dūminė pirtis, sutvarkyta infrastruktūra (tvenkinys), įsigyti baldai ir automobilio traukiama priekaba. 

Retorinis klausimas pamąstymui! Kodėl valdančioji dauguma, taip aktyviai deklaruojanti gerų permainų erą ir teigianti, kad jaunimui reikia „duoti žalią šviesą“, savivaldybės tarybos nariams pasiūlė balsuoti tik už vieną jauną kandidatą – Editą Rastenienę. O dėl kitų – kaip pažiūrėsi. Tik vargu ar 60-ies metų žmogų galime vadinti jaunu. Greičiau jau vidutinio ar rudenėjančio amžiaus. 

Interneto nuotr. 

4 komantarai (-ų)

  1. Nu ir kų….Pastatė namukų, nuspirko traktoriukų…o jūs durneliai, padabokit.

  2. Gal šv. mišias už Ignaliną užpirkti. ????

  3. Tai ar dar norit pokyčių, jaunuoliai??????

  4. Seniai rekėjo tokius dalykus viešinti. Daug kas galvoja, kad tuos europinius pinigus labai sunku gauti, ir projektą įgyvendinti. o čia pastrodo viskas kaip senais gerais laikai…jokio nonstop….


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje