Skip to content

Kodėl vieną sako, kitą daro?..

Valstiečių ir žaliųjų frakcija savivaldybės taryboje

Pastaruoju metu rajono valdantieji viešina savo informaciją apie atskirus įvykius, viešai išsakytą nuomonę ar publikacijas rajono spaudoje. Mus džiugina aktyvus rajono gyventojų dalyvavimas, kalbant apie svarbias rajono problemas, todėl manome, kad apie kai kuriuos įvykius turime pateikti savo įžvalgas ir nuomonę. 

Padiskutuokime dar viena tema – apie neretai rajono mero Justo Rasiko viešai išsakomą nuomonę, kad per dvejus metus su opozicine Valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija, dėl esą jos kaltės,  savivaldybės taryboje neužsimezgė konstruktyvus bendradarbiavimas. Taip, pripažįstame, kad po šiai dienai nepavyksta mums su savo idėjomis, patarimais ar bent abejonėmis dalyvauti diskusijose dėl rajonui itin reikšmingų sprendimų. Buvo sužibusi viltis, kad po mero pavaduotojo rinkimų 2020 m. gegužę, Juozas Rokas vykdys opozicijai duotą pažadą – vienyti tarybos narius bendram darbui. 

Prieš mero pavaduotojo rinkimus telefonu tarybos nariui Laimučiui Ragaišiui paskambino Mindaugas Survilas (taip taip, būtent M. Survilas – VšĮ Meikštų dvaro vadovas) ir pasiūlė mums – opozicijai – pasitarti kartu su valdančiąja dauguma. Na, mes per daug nesigilindami, kodėl tokią iniciatyvą rodo ne rajono meras, tačiau siekdami bendradarbiavimo, sutikome. Sutarėme, kad pasitarime dalyvaus po tris tarybos narius. Mes susitarimo laikėmės, tačiau valdančiąją pusę atstovavo meras Justas Rasikas, Edita Brukštuvienė ir ne tarybos narys, o mero politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojas – tuomet tarybos sekretorius Vilius Cibulskas. Bet ir tai mums tiko. Pasitarėme dėl mūsų pozicijos, renkant mero pavaduotoją ir susitarėme, kad tokie susitikimai vyks kaskart, sprendžiant rajono vystymosi perspektyvas. Vėliau kandidatas Juozas Rokas pasiprašė dalyvauti mūsų frakcijos posėdyje, kurio metu aptarėme svarbius klausimus ir dar kartą gavome J. Roko tvirtą pažadą, kad jis padarys viską, kad aptariant rajono strateginius klausimus būtų pakviesti dalyvauti ir opozicijos atstovai. Bet tai ir liko tik pažadu, o prieš metus vykęs mūsų ir valdančiųjų pasitarimas buvo pirmas ir kol kas paskutinis. Daugiau progų išsakyti savo idėjų ar nuomonės neturėjome, nors rajono valdžia vykdė mokyklų pertvarkas, vykdė valdomos įmonės turto pardavimą, rengia kažkokius įmonių pertvarkos planus ir kt. Informacija apie vykdomus procesus slepiama ir mes ją sužinome tik tada, kai jau viskas sutarta ir nutarta, o mums lieka tik tarybos posėdyje pritarti arba ne, na dar kai kada suteikiama galimybė paklausti. Į bet kokį mūsų pasiūlymą nereaguojama arba laikoma tendencingai formuojama nuomone, priekaištaujama, kad siekiama tik viešumo (matyt valdančiajai daugumai norėtųsi, kad ir mūsų frakcijos tarybos nariai besąlygiškai palaikytų valdančiųjų sumanymus).  

Štai paskutinis atvejis apie rajono valdančiųjų poziciją mūsų frakcijos atžvilgiu. Tarybos sekretorius V. Cibulskas dar sausio mėnesį kreipėsi į tarybos narius, prašydamas pateikti pasiūlymus, rengiant 2021 m. savivaldybės tarybos veiklos planą. Susirinkome į frakcijos posėdį, apsvarstėme, kokie rajonui aktualūs klausimai galėtų būti apsvarstyti tarybos posėdžiuose ir V. Cibulskiui raštu pasiūlėme į 2021 m. savivaldybės tarybos veiklos planą įtraukti 16 svarstytinų temų. Iš jo gavome atsakymą, kad mūsų siūlymus gavo ir pateiks tarybai. Tačiau nei vasarį, nei kovą vykusiuose tarybos posėdžiuose savivaldybės tarybos veiklos planas nebuvo pateiktas. Pasiteiravome kodėl. Mero atsakymas buvo toks: „Tarybos veiklos plano rengimas ir tvirtinimas nenumatytas Tarybos veikos reglamente“. Bandėme paaiškinti, kad taryba apsvarsto ir priima sprendimus dėl daugelio klausimų, kurie neaptarti reglamente ir kad tarybos metinis veiklos planas padėtų užtikrinti sklandų tarybos darbą visus metus, tačiau valdantieji laikėsi savo pozicijos ir beveik 30 metų gyvavusi tvarka dėl planingo tarybos veiklos vykdymo buvo panaikinta. Kokie iš 16 mūsų pasiūlymų į 2021 m. tarybos veiklos planą išgąsdino valdančiuosius? Frakcija siūlė tarybos posėdžiuose apsvarstyti šiuos pagrindinius klausimus:

 1. Informacijos apie Ignalinos rajono savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų 2020 m. vykdytus investicinius projektus pateikimas.
 2. Informacija dėl Ignalinos rajono savivaldybės strategijos, pasiruošiant įgyvendinti daugiametę ES 2021–2027 m. finansinę perspektyvą bei 2021–2024 m. atsigavimo ir atnaujinimo programas.
 3. Informacijos pateikimas apie komunalinių paslaugų buhalterinės apskaitos pertvarkymą ir gyventojų aptarnavimo tvarką šiose įmonėse.
 4. Informacija apie Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos veiklą.
 5. Informacijos apie Ignalinos rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos veiklą pateikimas.
 6. Informacijos apie Valstybinės mokesčių inspekcijos Ignalinos klientų aptarnavimo skyriaus veiklą pateikimas.
 7. Informacijos pateikimas apie Ignalinos rajono valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklą.
 8. Dėl informacijos apie savivaldybės lėšų naudojimą viešiesiems ryšiams ir viešųjų ryšių strategiją.
 9. Dėl informacijos apie Ignalinos rajono policijos komisariato veiklą.
 10. Dėl lietaus nuotekų sistemos eksploatavimo operatoriaus parinkimo.
 11. Dėl informacijos apie Ignalinos žiemos sporto centro veiklos perspektyvas bei jo turto valdymą.
 12. Dėl informacijos apie aplinkosaugos padalinių veiklą. 
 13. Dėl informacijos apie Ignalinos rajono savivaldybės administracijos, įmonių, įstaigų 2021 m. vykdytus investicinius projektus it kt. 

Taip ir lieka neaišku, kodėl valdantieji nusprendė, kad meras, kaip tarybos pirmininkas, turi organizuoti tarybos darbą, neturėdamas patvirtinto tarybos veiklos metinio plano? Gal mano, kad  mūsų pateikti pasiūlymai nėra aktualūs rajono gyventojams, o gal kai kuri informacija, kuri būtų buvusi pateikta viešai, nenaudinga valdantiesiems? O gal savivaldybės tarybos daugumą užkrėtė abejotinas savivaldybės administracijos direktorės pavyzdys – 2020 m. savivaldybės administracijos veiklą vykdyti, neturint patvirtinto metinio veiklos pano? 2021 m. savivaldybės administracijos veiklos planas taip pat neskelbiamas, o gal jo net nėra, nors savivaldybės administracija valdo daugiau nei 7 mln. eurų (trečdalį viso rajono) biudžetą. Matomai, savivaldybės administracijos direktorė nusprendė, kad nėra reikalo visuomenei, tarybos nariams žinoti, kokioms strateginio plano priemonėms bus naudojamos savivaldybės administracijai skirtos lėšos.  

Padiskutuokim.

4 komantarai (-ų)

 1. Turim tai turim valdžią. Pozoras

 2. O jau turėjom! Šlovė atvedusiems rajoną į paskutinę vietą. Kaip greit valstiečiai savo vadovavimo stilių ir „gerus” darbus užmiršo. Matyt, dėl amžiaus.

 3. O man tai idomh, nuo kada yra tokia įstaiga – Ignalinos rajono valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba? Tokios nėra, tai ir ataskaitos negali būti. O Valstyvinė , t.y., visos Lietuvos tarnyba vieno rajono savivaldybei TIKRAI neprivalo atsiskaityti. P.S. Tik pabandykit nepraleist komentaro, nes jis ,,prieš plauką” !

 4. Praleido. Ačiū 🤣


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here