Skip to content

Užbaigtas labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno statybos darbų etapas

IAE informacija

Gegužės 7–11 d. buvo pasirašyti IAE labai mažo aktyvumo radioaktyviųjų atliekų atliekyno (projektas B19) ir atliekyno apsauginio aptvėrimo statybos užbaigimo aktai. Aktus pasirašė statybos užbaigimo komisijos nariai. Akto pasirašymas reiškia, kad baigtas pirmasis etapas, kuriuo pastatyti atliekyno statiniai ir galutiniam labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų sutvarkymui įrengta infrastruktūra paruošta eksploatacijai. Artimiausiu metu planuojama gauti VATESI leidimą radioaktyviųjų atliekų pervežimo į atliekyną pirmai kampanijai.

„Sėkmingas B19 projekto įgyvendinimas yra nuosekli IAE eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo proceso tąsa. Šio projekto svarba yra neabejotina, kadangi esame atsakingi prieš ateities kartas ir turime užtikrinti, kad radioaktyvios atliekos būtų sutvarkytos bei saugomos pagal aukščiausius ir moderniausius branduolinės ir radiacinės saugos reikalavimus“, – sakė IAE generalinis direktorius Audrius Kamienas.

Atliekyne numatyta patalpinti 60000 m3 radioaktyvių atliekų. Iš viso numatoma įvykdyti 15 pakrovimo kampanijų. Po kiekvienos kampanijos pabaigos bus suformuota pylimo formos konstrukcija iš grunto bei hidroizoliacinių medžiagų sluoksnių, kurių bendras storis sudarys 1,5–2 m., kuri apsaugos aplinką  nuo žalingo radioaktyvių atliekų poveikio. Atliekyno eksploatacija truks 30 metų.

Šiuo metu jau susidariusios atliekos yra laikinai saugomos buferinėje saugykloje ir blokuose.

Toks atliekų sutvarkymo būdas yra tvarus ir neperkeliantis naštos ateities kartoms. Aktyvi institucinė atliekyno priežiūra po atliekyno uždarymo vyks 30 metų ir dar 70 metų numatyta pasyvi atliekyno priežiūra. Po šio laikotarpio atliekyno teritorija galės būti naudojama be jokių apribojimų.

Atliekynas įrengtas šalia kitų IAE naujai įrengtų kompleksų skirtų radioaktyviųjų atliekų tvarkymui, būtinų IAE eksploatavimo nutraukimui įgyvendinti.

Tokio tipo atliekynai jau veikia Oskarshamn, Forsmark ir Ringhals atominėse elektrinėse (Švedija). Būtent Švedijos „Landfill“ tipo atliekynų konceptualus modelis buvo pritaikytas rengiant projektinius sprendinius IAE poreikiams. Analogiškos paskirties, tačiau su tam tikrais konstrukcijos ypatumais, atliekynai skirti labai mažo aktyvumo trumpaamžių radioaktyviųjų atliekų galutiniam sutvarkymui yra įrengti ir eksploatuojami daugelyje Europos šalių (Prancūzija, Ispanija, JK ir kt.). 

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here