Skip to content

Ar girdėjote apie Nakbą?

Arminė NORKĖ (Mažulonys)

Ar žinote, kad okupantai turi teisę gintis? Ne gali, nes okupantai paprastai yra stipresni, bet turi teisę?

Šiaip jau okupantus leidžiama mušti visur ir visaip. Bent jau anksčiau buvo leidžiama. Iki šiol kova prieš okupantus būdavo savaime suprantamas dalykas, nesvarbu, ar tai buvo partizaninis karas, ar atskiros diversijos, ar kovojo nuolat kariaujantys būriai, ar partizanai dienomis dirbdavo savo „oficialų“ darbą, o naktimis imdavo ginklą ir eidavo skersti okupantų, nesvarbu, jie su uniformomis ar be jų.

Dabar artėjama prie to, kad, sakysim, jeigu nuo reguliarios kariuomenės bombų žūna civiliai, tai jau galima vadinti karo nusikaltimu ar nusikaltimu žmoniškumui. Jeigu tokios nuotaikos būtų vyravusios Antrojo pasaulinio karo metais, tai tokiais nusikaltimais neabejotinai būtų paskelbti naktiniai Vokietijos miestų bombardavimai. Juk tada niekas taikinių nesirinkdavo.

Taip, tada vienintelis tikslas būdavo – silpninti priešą. Galima visiškai žiauriai pasakyti: žuvę civiliai – tai būsimi priešo kareiviai.

Ypač jeigu kalba eina ne apie šiaip okupantus, o apie pralaimėjusius karą. Niurnbergus rengia nugalėtojai, kaip, beje, ir rašo istoriją. Dar gerai, jeigu pralaimi okupantai. O jeigu nelaimi nė vieni, nei kiti, jeigu karas trunka dešimtmečius?

Karas Artimuosiuose Rytuose trunka jau šešis dešimtmečius, faktiškai nuo 1948 metais, kai arabų žemėse buvo sukurta nauja valstybė Izraelis, ir šimtams tūkstančių arabų teko palikti savo namus. Arabai šį žydų valstybės įkūrimą pavadino Nakba – katastrofa visiems arabams.

Žydai turi Holokaustą, ir tai žino visi. Ar daug kas girdėjo apie arabų Nakbą?

Negana to, kad arabų žemėje buvo įkurta Izraelio valstybė. Žydai nusprendė, kad tiek žemės, kiek jiems iš pradžių buvo duota, neužtikrina jų saugumo, ir užkariavo (okupavo) šiek tiek daugiau. Iš pradžių Izraelio valstybė užėmė 14 tūkstančių kv. km teritoriją. Po 1947–1948 m. karo Izraelis prisijungė dar 6700 kv. km Palestinos teritorijos kartu su Vakarų Jeruzale. Po 1967 m. karo Izraelis okupavo Vakarų krantą ir Golano aukštumas. Iš viso buvo okupuota apie 70 tūkstančių kv. km. 

Dar buvo ketvirtasis arabų – Izraelio karas, penktasis arabų – Izraelio karas, žydų valstybės plotas tai tai traukėsi, tai didėjo… Oficialiai dabar Izraelio plotas 20 770 kv. km. Kitas žemes kai kas laiko okupuotomis, kai kas mano, kad jos Izraeliui priklauso ar bent turi priklausyti.

Konfliktai okupuotose žemėse vyksta nuolat, JT priima smerkiančias rezoliucijas, jeigu jų nevetuoja Jungtinės Valstijos, o Izraelis toliau elgiasi taip, kaip jam atrodo geriau. Matote, žydų naujakuriams trūksta žemės, o jeigu trūksta – reikia pasiimti iš to, kuris jos turi. Ir naujasis konfliktas kilo todėl, kad Izraelis nusprendė iškeldinti arabus iš jų namų, kurie patiko žydams.

Žydiškieji okupantai arabų žemėse elgiasi taip pat, kaip kažkada elgėsi vokiškieji okupantai. Lietuvai to patirti neteko,  o štai Ukrainoje vokiečių kolonistai jau buvo pradėję kurtis. Žemė ten geresnė, derlingesnė. Arabų žemėse žydai į dykumą irgi neina, jie užima patikusius ūkius su geresnėmis žemėmis.

Arabai ginasi nuo tokių užmačių, jie apšaudo Izraelį savo raketomis. O Izraelis bombarduoja Gazos Ruožą savomis, kur kas tikslesnėmis ir galingesnėmis. Žūna arabų vaikai? Jungtinių Valstijų prezidentas Joe Bidenas pareiškė, kad Izraelis turi „teisę apsiginti“.

Okupantai turi teisę apsiginti. Geriausiu atveju – kaltos „arabų ir žydų gaujos“, išeitų, kaltųjų nėra. Tad jeigu ir bus kada nors semitų – žydų ir palestiniečių – žemėje ramybė, tai tik tada, kai to reikės žydams, ir tik tokia, kokios reikės žydams.

O kas iš to Lietuvai? 

Jeigu okupantams suteikiama teisė gintis, tai ar teisėtas buvo partizaninis karas Lietuvoje? Gal, atvirkščiai, teisūs visokie šimašiai, besistengiantys ištrinti atmintį apie Lietuvos partizanus – nuiminėjantys paminklines lentas, trukdydami statyti jiems ir kitiems Lietuvos valstybės vyrams paminklus…

Daug kalbantiems apie Holokaustą ir prie jo prisidėjusius lietuvius būtų galima priminti Nakbą. Bet kas iš to priminimo? Žydų kančia nesulyginama su kitų tautų kančia (tarsi tai būtų palyginami dalykai, bet juk mėginama lyginti), žydų genocidas – tai viena, o lietuvių – na, jo net genocidu vadinti negalima. Ir taškas.

1 komentaras

  1. Ačiū Dievui, lietuviai bunda. Lai Aukčiausiasis atveria akis tautiečiams. Čia nereikia religingu žmogum būti, užtenka turėti širdį, kad pamatyti kas yra kas. Ne konfliktas čia, kaip per teliką yra sakoma, o apartheidas ir sionistinis terorizmas. Dėkoju už straipsnį


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here