Skip to content

Ar tradicijos kuria kompleksuotas asmenybes?..

Sigita TELYČĖNAITĖ

Pateikimo procedūros metu, gegužės 25 d., Seimas nepritarė Partnerystės įstatymo pataisoms, kuriomis siekta įteisinti tiek vyro ir moters, tiek tos pačios lyties asmenų partnerystę. „Už“ tokias pataisas balsavo 63 tautos atstovai, „prieš“ – 58, susilaikė – 7. Pataisos grąžintos autoriams tobulinti. 

Paskutiniu metu visuomenėje tvyro susiskaldymo atmosfera. Sakyčiau, kad vyksta pasiskirstymas į kelias stovyklas, kuriose verda ir kunkuliuoja asmeninio gyvenimo prioritetų dominantė. Gal pasaulinė pandemija iškėlė dvasinio pasaulio sopulius ar pūlinius, o gal paryškino mūsų suvokime pačio gyvenimo tikrąją vertę ir paaštrino kovą už autentiškumą, savasties išlikimą. Atlikdama skirtingų kartų apklausą dėl partnerystės įstatymo, pamačiau „kartų žirkles“, prioritetų skirtumus, globalaus pasaulio masių įtaką Lietuvos jaunimui. 

Dauguma keturiasdešimtmečių ir vyresni aršiai gina tradicinės šeimos sąvoką, gyvenimo būdą ir visuomenės raidą regi tik visose religijose palaiminto Santuokos sakramento pagrindu, kur sąjungą sudaro priešingų lyčių atstovai. Tai – fundamentalu, atrodo, kad net neginčijama, deja… Didesnė dalis trisdešimtmečių ir jaunesnių reikalauja lankstesnio teisinio ir socialinio statuso – oficialiai įteisinto, o ne vien santūriai nutylimo. Daug keliaujantis, pasaulio universitetuose studijuojantis mūsų krašto jaunimas, persmelktas liberlalizmo mados, deja, šeimos instituciją mato kitokią nei mes. 

Gal ne visi, bet paklaustieji dabartinėje aplinkoje, savo išsakytais komentarais paskatino permąstyti globalizacijos vikšrų pasekmes tautiniam identitetui, ir sunku atsakyti, kur dar ateityje nueisime.

Pateiktos nuomonės atskleidžia kartų nesutarimus, rodo vis jaunėjantį laisvėjimą nuo priesaikų santuokoje. Kalba ignaliniečiai.  

Dalė, 72 metų, buvusi pedagogė

Lieka tik melstis už globalistų projektų griūtį. Vienalytės santuokos ir jokių priesaikų nereikalaujanti partnerystė – žmoniją veda į susinaikinimą. Lietuvą tikrai. Maldos grupėse ir pavienius asmenis raginu melstis, prašyti Aukščiausio užtarimo, kad atvertų akis ir širdis intelektualiems ir išsilavinusiems neregiams. Sodoma ir Gomora buvo sunaikintos dėl tokių vertybių, kurias deklaruoja Partnerystės įstatymo šalininkai. Mūsų protėvių tradicijos, saugotos nuo užkariautojų šimtmečiais, liktų pamintos, jei nesugebėtume apginti harmoningos šeimos, jos moralinio ir socialinio pagrindo, stuburo, išauginančio asmenybes. Tegul ramiai gyvena kitokios orientacijos piliečiai, nes tokių buvo visais laikais… Bet nereikia įteisinti partnerių lygiaverčiais tėvams, nes vienalytėje santuokoje pažeidžiami gamtos ir visatos dėsniai, įvaikintos atžalos jose neturės pilnatvės vaizdo, nežinos santykių suvokimo esmės.

Danutė, 60 metų, medikė

Tiesiog į Seimą atėjo jauna karta. Kitos pažiūros ir poreikiai. Truputį nesąžininga mūsų – rinkėjų atžvilgiu, nes asmeninius interesus Laisvės partija iškėlė aukščiau už pandemijos sukeltas ekonomines ir socialines problemas. Ne laikas dabar aiškintis, kas su kuo miega, kai pasaulis merdėja nuo COVID-19. Eiliniam rinkėjui skaudu, žvelgiant į temas, dėl kurių Seime nepajuda iš vietos svarbūs klausimai.

Rasa 32 metai, ekonomistė

Pritariu partnerystės įstatymui ir laukiu greičiau jo patvirtinimo, nes gyvenu su draugu. Bažnyčios apeigos ir kiti ritualai mums yra nereikalingi, nes manau, kad dabartinėje visuomenėje jau nepasitvirtina. Daugelis artimos aplinkos žmonių ir tolimesnės jau „nudegė“ pirštus priesaikose, todėl mes manome, kad svarbiausia poroje ne visuomeninis tradicinis šeimos statusas, o tarpusavio santykiai ir jausmai. Deja, be įstatymų bazės, Lietuvoje partneriai pasmerkti. Tarkim, patekus į ligoninę vienam kažkuriam, kitas negali gauti jokios informacijos apie sveikatos būklę, negalimi arba į aklavietę patenka turtinių klausimų sprendimai ir dar milijonas kliuvinių, kylančių iš įstatymų bazės. Todėl laukiu naujovių, atveriančių daugiau laisvės ir galimybių partnerystėje. Neturiu jokių prieštaravimų prieš vienalyčių žmonių santuokas. Jei yra meilė, kodėl kažkas gali ją drausti, ar vadinti smerktina. 

Povilas, 27 metai, inžinierius

Esu už pasaulį, kuriame asmeninis gyvenimas yra kiekvieno reikalas. Esu nelinkęs viešinti jausmų visuomenėje, bet nesmerkiu tų, kurie mėgina gyvenimo laimę kurti kitaip. Tradicinis auklėjimas nebūtinai yra vienintelis ir teisingas. Globaliame pasaulyje, į kurį integruojasi Lietuva, daug naujovių ir skirtingos informacijos. Manau, kad aktyviam jaunimui tradicijos kuria kompleksus, provokuoja maištą, stabdo saviraiškos formas. Mes – jau pasaulio vaikai, todėl gaudyti vėją padangėse tradiciniam žmogui bus visada sunkoka.

Edvardas, 40 metų, vairuotojas

Ko nori partnerystės įstatymas? Visiškos laisvės, iki absurdo. Čia tik laisvių pradžia. Jei aš įsimylėsiu medį ar gyvulį, tai gal bus ateityje įmanoma ir tokia sąjunga?.. Toks kelias veda į beprotystę arba anarchiją. Tuomet stabdžių niekam jau nebus.

J. Česnavičiaus nuotr. 

1 komentaras

  1. Kai baigsis žygiavimai, tada pažiūrėsime, duoti jums į kailį ar ne. Nestipriai, su jūsų homosiekiniu botagêliu. Jūs, beformês būtybės, be charakterio ir valios, neturintys valstybingumo ir istorinio identiteto nuostatų.. Jūs dar norite valdyti, mokyti? Norit padaryti perversmą tradicijose? Padarysime, kad Lietuvoje ir pasaulyje gera gyventi būtų visiem, o ne tik LGBT!


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here