Skip to content

Vyrai, jei nežinote kur dėti raundapo, pilkite sau ant galvų!

Sigita TELYČĖNAITĖ

Žemė miršta nuo neatsakingos žmogaus veiklos. Tirpstantys ledynai ir žūstančios gyvūnų rūšys nesuminkština pamišime gyvenančio žmogaus širdies. Vartojimas, vedantis į niekur, toliau valdo pasaulio daugumą. Aplinkos tarša nei mažėja, nei rimsta. Išmetamosios dujos, pesticidai, yrančios atliekos niokoja mūsų būtį ir sveikatą. Lietuva maža, bet beprotystės joje daug, žmogiškumo stokojama. Stambių ūkininkų pelnas labai dažnai kaupiamas, išstumiant iš ekonominės rinkos smulkesnius ūkius, pačiais žiauriausiais ekonominiais metodais. 

Greito pelno paieškos mūsų laukus užtvindė rapsais, atsisakoma protingos sėjomainos, beveik nėra pūdymų. Skaudžiausia, kad gamtai mes mėginame primesti savas taisykles, kurioms ji paklūsta laikinai, bet žiauriai atkeršija nekantriems ir bukapročiams.

Iš pranešimo VAT (Valstybinė augalininkystės tarnyba): „Gegužės 24 d., nuo 9.30 iki 10 val., ūkininkas (pavardės neviešinu dėl dar nebaigto tyrimo), chemikalais (pasak mačiusių situaciją asmenų – naudotas glifosatas, baisusis nuodas, liaudyje vadinamas RAUNDAPU) nupurškė šalia mūsų namų nuomojamas žydinčias pievas – ganyklas. Neatsižvelgta nei į didelį ir gūsingą vėją, nešantį chemikalus mums į kiemą, nei į senųjų pievų žydėjimą ar paros laiką – kuomet bitės rinko medų ir skraidė paukščiai. Patį purškimo procesą be manęs dar stebėjo du kaimynai, kurie prireikus, gali liudyti.

Šiuo metu mūsų sodyboje – visas būrys jauniklių – triušiukų, viščiukų, žąsiukų ir ančiukų, laikomos vištos ir putpelės. Minėtas ūkininkas net nepasidomėjo jokiomis dialogo ar apsaugos galimybėmis nei didumu chemikalais sukeliamo pavojaus – žmonėms ir augintiniams. Mūsų tvenkinys ribojasi su minėtomis pievomis, žemiau šulinys, todėl apie kokią vandens kokybę ateityje galime kalbėti… Jau dabar lietus plukdo chemikalus į gruntinius vandenis. Deja, reljefas, šioje situacijoje, byloja ne mūsų naudai.“  Už purškimų kontrolę atsakingi vietiniai valdininkai – gal visai nekompetentingi, nes nemato žmogui ir visai aplinkai sukeliamo pavojaus lygio, nesidomi su purškiamais laukais besiribojančių sodybų savininkų nuomone, nesikiša į stambių ūkininkų savivalę. VAT padeda tokiais atvejais ir visus, susiduriančius su panašiomis situacijomis, ragina netylėti, kovoti. Suprantama, teritorija lieka užteršta keliems metams, pasak tarnybos inspektorių, baudos mažos, nes pavasario žydėjime nupurkštos RAUNDAPU žydinčios pievos – nusikaltimas žmogiškumui, o žala aplinkinių sveikatai – nepamatuojama, nes toks glifosatas – pagrindinis vėžio sukėlėjas. Nuo 2022 m. pabaigos visos ES šalys planuoja visiškai atsisakyti minėto nuodo. Viena gydytoja, išgirdusi apie tokį namų aplinkos užteršimą, siūlo ūkininkui ir žemės savininkui „pamėginti piltis tuos nuodus sau ant galvų, jei vyrai nežino, kur kitur juos padėti“. Tai juodas humoras, bet kiek tokių nusikaltėlių alina mūsų Lietuvą, net nesuvokdami žalos masto ir, matyt, per retai užeidami Santaros klinikose į onkologijos skyrių. 

Aplinkoje vis dažniau žmonės skundžiasi mirštančiomis bitėmis ir kitokia nepateisinama ūkininkavimo savivale. Bėgame nuo miestų šurmulio, ieškodami atokvėpio ir tyro oro, deja, sveikatos ir gamtos alinimas cheminėmis priemonėmis atsivijo ir baigia nualinti Lietuvos provinciją.

Artėja Joninės, deja, iš šalia ariamo lauko dvelkia chemijos smarve, kranksi juodvarniai,  niekam nesvarbu ir ne gaila, kad ten toliau galėjo žydėti žemuogės, rytais braidyti gervės. 

KĄ SVARBU ŽINOTI NAUDOJANTIEMS AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS

Augalų apsaugos produktai (toliau – AAP) padeda žemdirbiams apsaugoti augalus nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių daromos žalos bei užauginti gerą derlių. Tačiau Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos kasmet nustato atvejų, kai AAP naudojami netinkamai, o tai gali pakenkti žmogui ir jį supančiai aplinkai – užteršti auginamus augalus, paviršinius vandens telkinius, gruntinį vandenį bei dirvožemį. 

Tik registruoti Lietuvoje

Primename, kad AAP naudojimas Lietuvoje, kaip ir visoje ES, yra griežtai reglamentuotas, todėl visi AAP naudotojai privalo laikytis teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Nepaisant nuolatinio gausaus informacijos srauto apie AAP naudojimą, laikymą ir platinimą, pažeidimų vis dar pasitaiko. Dauguma labai atsakingai tvarko augalų apsaugos produktus, suprasdami, kad pastarieji sudaryti iš cheminių medžiagų, kurios netinkamai naudojamos teršia aplinką, gali sukelti grėsmę žmonėms ir gyvūnams. 

Kartojimas – mokslų motina, padedanti išvengti galimos grėsmės ir pavojaus. Todėl Augalininkystės tarnyba dar kartą primena, kad mūsų šalyje gali būti naudojami tik tie AAP, kurie yra registruoti Lietuvos Respublikoje arba jiems tapatūs. Išimtis taikoma tik asmeninėms reikmėms skirtiems AAP, kuriems Augalininkystės tarnyba yra išdavusi leidimą ir kurie yra tapatūs Lietuvoje registruotiems AAP, taip pat produktams, kuriems išduotas leidimas tiekti rinkai ir naudoti ne ilgiau kaip 120 d. Prieš augalų ar kitų objektų apdorojimą būtina perskaityti registruotų AAP etiketes. Griežtai draudžiama saugoti ir naudoti ES valstybėse neregistruotu AAP beicuotą augalų sėklą.

Visi AAP platintojai turi turėti Augalininkystės tarnybos išduotą platinimo leidimą. Būkite budrūs ir nepirkite AAP turguje ar kitoje jų prekybai neskirtoje vietoje iš tam teisės neturinčių įmonių ar asmenų. Įsigydami AAP visuomet turėtumėte gauti tai patvirtinantį dokumentą (kvitą, sąskaitą faktūrą ar pan.), kuriame nurodytas pardavėjo pavadinimas, pardavimo data, AAP pavadinimas, kiekis ir kita svarbi informacija. Taip apsisaugosite nuo rizikos įsigyti neregistruotus ar falsifikuotus AAP, kurių naudojimas yra griežtai draudžiamas.

AAP turi būti parduodami tik originalioje gamintojo pakuotėje, o etiketėje lietuvių kalba turi būti nurodytas produkto pavadinimas, tipas, veikliosios medžiagos (ar kelių veikliųjų medžiagų) pavadinimas ir kiekis, AAP naudojimo paskirtis ir naudojimo norma, įspėjamieji saugos ženklai, nurodytas gamintojas bei platintojas (-ai) ir jų kontaktai. AAP pakuotė privalo turėti partijos Nr., pagaminimo datą, specialius gamintojo atpažinimo ir saugos ženklus. 

Griežti naudojimo reikalavimai

Apdoroti augalus profesionaliam naudojimui skirtais AAP leidžiama tik su įregistruota ir techniškai patikrinta apdorojimo įranga. Jų savininkai privalo turėti galiojantį apdorojimo AAP įrangos pažymėjimą, kuris nuo 2020 m. spalio 1 d. privalomas ir kitoms apdorojimo įrangos rūšims (beicavimo mašinoms, rūko generatoriams ir t. t.). Svarbu, kad apdorojimo įranga veiktų patikimai, kad AAP būtų tiksliai dozuojami ir paskirstomi ant apdorojamų objektų efektyviai apsaugant juos nuo kenkėjų.

AAP leidžiama naudoti tik tiems augalams ar objektams, kuriems jie užregistruoti (skirti), būtina laikytis AAP normų, augalų apdorojimui tinkamo augimo tarpsnio, didžiausio galimo purškimų skaičiaus, didžiausio leistino AAP panaudojimo kiekio per augalo vegetacijos laikotarpį, laikotarpio nuo paskutinio purškimo iki derliaus nuėmimo. Ypač svarbu laikytis 1 metro apsaugos zonų iki paviršinio vandens telkinių ir (ar) melioracijos griovių, ne žemės ūkio paskirties žemės ar kt., jeigu AAP etiketėje nėra nurodytos didesnės apsaugos. Pastaroji siekiant apsaugoti vandens organizmus ar netikslinius nariuotakojus gali siekti ir 20 m. Taip pat svarbu laikytis AAP etiketėje nurodyto temperatūros ir vėjo greičio režimo.

Saugokime bites

Kol žemėje gyvena bitės, tol gerai jaučiasi ir žmogus. Bites ir kitus vabzdžius apdulkintojus turime saugoti nuo apnuodijimo AAP. Todėl svarbu nepamiršti pateikti informacijos į Paraiškų priėmimo informacinę sistemą (PPIS) apie planuojamus ne vien žydinčių augalų purškimus profesionaliajam naudojimui skirtais AAP. Atkreipiame dėmesį, kad privaloma pranešti į PPIS ir apie augalų purškimus tokiais AAP, kurių etiketėje nustatyta saugos priemonė ,,Pavojingas bitėms“ (pvz., tokiais AAP, kaip Avaunt, Cyperkil 500 EC, Decis Forte, Decis Mega, Delmetros 100 SC, Delta Forte, Kaiso 50 EG, Karate Zeon 5 CS, Nexide CS, Poleci, Sindoxa, Steward, Vantex CS, Vertimec 018 EC) ar planuojant sėti augalų (rapsų, rapsukų, garstyčių ar kitų), kuriuos lanko bitės sėklą, apdorotą AAP, kurių etiketėje nustatyta saugos priemonė ,,Pavojingas bitėms“. Informacija apie planuojamus purškimo ar sėjos darbus PPIS pateikiama ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas interneto adresu www.vic.lt/ppis/Svarbu žinoti, kad žydinčius augalus apdoroti AAP leidžiama tik nuo 21 val. vakaro iki 4 val. ryto, išskyrus numatytus išimtinus atvejus, kai purškiami bičių nelankomi augalai, tokie kaip bulvės, javai, migliniai augalai, – visą šių augalų sąrašą galima rasti Augalininkystės tarnybos svetainėje.

Atidžiai perskaitykite visą AAP etiketės informaciją ir reikalavimus, kuriais būtina vadovautis. Juk yra ir tokių AAP, kuriais dėl pavojaus bitėms iš viso draudžiama purkšti žydinčius augalus (pvz., Avaunt, Kavalerija, Decis Mega, Steward ir kt.)

AAP laikykime saugiai

Labai svarbu tinkamai saugoti įsigytus AAP ir tvarkyti ištuštintas jų pakuotes. Tuščios, išplautos ir išdžiovintos profesionaliam naudojimui skirtų AAP pakuotės ir tuščios beicuotos sėklos pakuotės turi būti laikomos atskiruose pagalbiniuose ūkio paskirties pastatuose, jų patalpose. AAP saugojimo patalpos laikomos užrakintos ir paženklintos, jose privalo būti talpyklos su natūraliais ar sintetiniais sorbentais, kurie skirti išsipylusių AAP taršai riboti. 

Profesionalieji naudotojai privalo tvarkyti AAP naudojimo apskaitos dokumentus pagal Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių (toliau – taisyklės) reikalavimus. Šių taisyklių 3 priede yra nustatyta žurnalo forma, kurią privaloma pildyti popieriuje, PPIS arba elektroninėje formoje ne vėliau kaip per 2 d. d. nuo profesionaliajam naudojimui skirtų AAP panaudojimo. Žurnalas turi būti nuolat saugomas AAP profesionaliųjų naudotojų ar apdorojimo AAP paslaugos gavėjo buveinėje arba gyvenamojoje vietoje ne trumpiau kaip 3 metus. 

Nuo 2022 m. balandžio 5 d. įsigaliojus teisės aktų pakeitimams, AAP profesionalieji naudotojai žurnalą privalės pildyti tik prisijungę prie PPIS per elektroninę bankininkystę. 

Dėl išsamesnių konsultacijų AAP įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo ir tiekimo rinkai klausimais prašome kreiptis į Augalininkystės tarnybos Agrochemijos skyriaus ar regioninių skyrių specialistus. Informaciją rasite ir kreipdamiesi el. paštu info@vatzum.lt arba paskambinę bendruoju Augalininkystės tarnybos tel. +370 (5) 2375631. 

Visuomenę raginame nebūti abejinga ir pranešti apie pastebėtus galimus AAP platinimo ar naudojimo veiklos pažeidimus, ypač – apie galimai nelegalios AAP prekybos ir naudojimo atvejus, el. paštu info@vatzum.lt arba Pasitikėjimo linijos tel. (8 5) 2708080.

Valstybinės augalininkystės tarnybos inf.

1 komentaras

  1. Baisus rasinelis, neisigilinusios autores dejavimai, pamokslavimai neparemti faktais ir dar miesciones skundai, kad kazkas dirba o ne vaiksto po pievas ir fotografuojasi su gelytem


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here