Skip to content

S. Luneckas: rajono savivaldybėje prieš darbuotojus vykdomas mobingas

Jonas BALTAKIS

Vakar po kelis mėnesius trukusių, kaskart daug ginčų keliančių, nuotolinių rajono tarybos posėdžių pagaliau susirinkta į gyvą tarybos posėdį, nes svarstytas klausimas, kurio nuotoliniu būdu priimti negalima. Buvo iš pareigų atleistas rajono savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojas Stasys Luneckas (čia atvirais balsais) ir slaptu balsavimu renkamas naujas pavaduotojas.

Apie „kaskart daug ginčų keliančius“ nuotolinius posėdžius užsiminiau ne šiaip sau. Per metus rajono savivaldybės administracija ir meras taip ir nesugebėjo posėdžių organizuoti taip, kad niekam nekiltų jokių klausimų, kaip yra kitose savivaldybėse. Atvirkščiai, po kiekvieno posėdžio lieka aibės klaustukų. Tam, kad viskas vyktų be priekaištų, turi būti priimtas aiškus nuotolinio posėdžio reglamentas, kai kiekviena jo nuostata skaidri, suprantama, nepaliekanti jokių galimų insinuacijų ir nekelianti jokių abejonių. Mūsiškis reglamentas sukurptas arba atžagariom ir nekompetentingom rankom, arba dar blogiau – galimai tyčia taip, kad liktų plyšių galimam piktnaudžiavimui ir sukčiavimui. Ir kam tai naudinga? Be to, kiekviename posėdyje pažeidinėjamas net ir esantis skylėtas reglamentas. Tarkim, 58 jo straipsnis reikalauja prieš balsavimą kiekvienu svarstomu klausimu atlikti vardinę tarybos narių sąšauką – kas ir kiek dalyvauja. To beveik niekada nedaroma. Tuomet ekrane matai vieną tarybos narių skaičių, o po balsavimo sudėjus balsus – kitą skaičių.

Vakar posėdžio pradžioje norėta perskaityti dviejų tarybos narių Onos Zaleckienės ir Laimučio Ragaišio pareiškimą dėl gegužės 20 d. posėdžio, bet pirmininkavęs Juozas Rokas (meras po operacijos posėdyje nedalyvavo) to padaryti neleido. Pareiškimą leista perskaityti po posėdžio, kas ir buvo padaryta. Tačiau administracija ir čia pasielgė niekšiškai – tyčia išjungė transliacijos garsą, tad kas žiūrėjote transliaciją, pareiškimo negirdėjote (jį vėliau išspausdinsime). Jo esmė tokia: kai buvo balsuojama už Visuomenės sveikatos biuro veiklos ataskaitą, salėje dalyvavo 18 tarybos narių. Po balsavimo paskelbta ir vėliau posėdžio protokole parašyta, kad esą visi 18 balsavo „už“. Tačiau minėti du tarybos nariai, balsuodami šiuo klausimu, susilaikė. Kodėl to nėra protokole? Tuomet kyla abejonės dėl daugelio balsavimų nuotoliniu būdu tikrumo.

O vakar svarstytas administracijos direktorės pavaduotojo kaitos klausimas virto eiliniu detektyvu. Skiriamam į šias pareigas reikalingos STT ir VSD (saugumo) tarnybų pažymos, kad skiriamas asmuo nebuvo niekur kliuvęs, yra skaidrus ir teisingas, gali dirbti su slapta informacija. Pažymų į šias tarnybas paprastai kreipiamasi tuomet, kai pretendentai jau išrenkami taryboje (juk gali ir neišrinkti). O kaip šįkart? Pasirodo, naujoji pretendentė į pavaduotojas Lina Gladkauskienė į VSD pažymos kreipėsijau balandį, nors S. Luneckas „prašymą“ atleisti parašė gegužės 24 d., o jo atleidimas svarstytas tik vakar. Ką tai reiškia? Ogi nieko naujo, tiesiog atsikratyti senojo pavaduotojo ruoštasi jau seniai, tad formuluotę išeina „savo noru“ vėl reikia rašyti kabutėse. Dėl pažymos  į STT, pasak pretendentės, kad esą kreipėsi jos darbdavys… meras. Bet juk jos darbdavys iki šiol buvo Daugėliškio mokyklos, kur ji dirbo pradinukų mokytoja, vadovas ar bent Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja, bet ne meras. Visa tai liudija apie eilines galimas intrigas savivaldybėje.

Kuo ir kam neįtiko S. Luneckas? Viena versija – jį keičia partija, kuriai jis atstovauja. Tai „Liberalų sąjūdis“. Susirinko partiečiai ir nutarė, kad jis nepakankamai gerai atstovauja liberalams ir nutarė pakeisti į kitą savo atstovę L. Gladkauskienę. Ši gi teigia, kad nėra jokios partijos narė, o liberalams tik prijaučianti. 

Naujoji administracijos direktorės pavaduotoja Lina Gladkauskienė.
Naujoji administracijos direktorės pavaduotoja Lina Gladkauskienė.

O priešistorė tokia. Kai prieš dvejus metus į tarybą buvo išrinktas šios partijos atstovas Vygantas Dilys, prilipęs prie daugumos, jam galimai priklausė koks nors postas savivaldybėje. Tačiau tokiu atveju jam būtų reikėję atsisakyti tarybos nario mandato. Todėl, atiduodant duoklę liberalams, savivaldybėje ir atsirado S. Luneckas. Toks pat scenarijus sužaistas ir su konservatoriais. Vietoj dėl galimų pareigų nenorėjusio išeiti iš tarybos Vytauto Gimžausko, patarėju buvo įdarbintas Stasys Butkūnas. Kai V. Gimžauskas po dvejų metų pamatė, su kuo susidėjo, jis garbingai pasitraukė iš valdančiosios koalicijos. Kartu išėjo ir partijos deleguotas S. Butkūnas. Kiek žinoma, V. Dilys šiuo atveju valdančiųjų palikti nesiruošia, o vertėtų, jei jam garbė dar ne paskutinėje vietoje. Beje, posėdyje V. Dilys patvirtino, kad L. Gladkauskienę į naujas pareigas delegavo

būtent liberalai, nors rajono savivaldybių rinkimuose tokia partija iš viso nedalyvavo. 

Kiti liežuviai plaka, kad ir meras bei administracija esą buvo nepatenkinta S. Lunecko darbu. Šis alyvos į savo laužo ugnį šliūkštelėjo, kai balandžio 1-ąją pajuokavo, į vicemero kabinetą šiam dovanų atnešdamas… naktipuodį. Daug sako ir savivaldybės administracijos įkyrios „rekomendacijos“ S. Luneckui į vakar dienos posėdį neateiti, bet jis atėjo. Ir, opozicijos paklaustas, kokios tikrosios išėjimo priežastys, drąsiai išrėžė tiesą: savivaldybės administracijoje ir jos padaliniuose darbuotojų atžvilgiu vykdomas mobingas, tad ši istorija – šimtaprocentinis mobingo atvejis, kai nepageidaujamam darbuotojui buvo taikomas galimas spaudimas, tikslu jį išstumti iš užimamų pareigų. 

Apie naująją direktorės pavaduotoją kalbėti kol kas sunku. L. Gladkauskienė, prisistatydama opozicijos frakcijoje ir komitetuose, savo apsisprendimą eiti į šias pareigas grindė drąsa naujiems iššūkiams, noru dirbti rajono labui, mokytis, tobulėti (tai pagirtina), tačiau, deja, kol kas menku supratimu apie būsimą darbą. Ji visą laiką dirbo pradinių klasių mokytoja ir sprendžiant iš pokalbio, išties menkai orientuojasi būsimų iššūkių peripetijose. Kita vertus, kiek to ir darbo beliko savivaldybėje. Su buvusia rajono valdžia baigėsi vykdomų projektų bumas rajone, iš jų dabar liko tik trupiniai. Ką gi, lai pamėgina, jos ryžto rezultatus vertinsim vėliau. Tad sėkmės!

Naujoji direktorės pavaduotoja rinkta slaptu balsavimu. „Už“ balsavo 11, „prieš“ – 2, „susilaikė“ – 6.

Daugiau apie šį posėdį – kituose MI numeriuose

Autoriaus nuotr.

5 komantarai (-ų)

  1. kuo tolyn, tuo durnyn…2mblas galvose ir savibliadoje

    • tai kad durnynas jau du metus nesiliauja

  2. Luneckas maladec. Buvau kitokios nuomonės prieš tai.

  3. Atskleidė Jonas „tamsiuosius” savivaldybės užkuliusius, skrūpulingai surašė pavardes ir nupaišė sąmokso voratinklį. Juk 20 metų stažą turi Jonas ir žino, kaip partijai dirbti reikia. Sėdi tarybos posėdžiuose, burnos nepraveria, MI straipsnį rezga. Nerūpi Jonui demokratiniam pasauliui priimta valdininkų rotacija.

  4. Prie sovietų kiekviena melžėja galėjo būti valdžioje, o kai kur kaimo mokytojka…hmmmmmm:)))))))


Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here