Skip to content

Dar kartą apie viešą paslaptį, kad valdžios karalius nuogas

Jonas BALTAKIS

Apie birželio 10 d. posėdį rašėme penktadienį. Tad šįkart tik trumpas papildymas. 

Didžiausias posėdžio skandalas driokstelėjo, kai jam pirmininkavęs vicemeras Juozas Rokas posėdžio pradžioje neleido perskaityti tarybos narių Onos Zaleckienės ir Laimučio Ragaišio pareiškimo. Valdantieji, sprendžiant iš jų reakcijos ir veidų grimasų, išsigando, nes nežinojo, apie ką eis kalba tame pareiškime. Ta baimė pagimdė kitą veiksmą: kai pareiškimą leista perskaityti po posėdžio, buvo išjungtas transliacijos į internetą garsas. Tad facebook’e iš karto atsirado pašaipų ir replikų. Tarkim, rašomas žodis pareiškimas, o toliau po juo – tuščias puslapis. Garso išjungimas – pigus, dviejų centų vertės valdžios poelgis. Tad šį nebyliai nuskambėjusį pareiškimą šiandien spausdiname.

Kaip jau rašėme, atleidžiamam iš savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojo pareigų Stasiui Luneckui valdžia primygtinai rekomendavo posėdyje nedalyvauti. Opozicijos prašymu jis jis atėjo. O kai atėjo, buvo galimybė jo paklausti: kas jį privertė trauktis iš pareigų? S. Luneckas sakė: „Šis sprendimas buvo subrendęs jau sausį. Kai atėjau čia dirbti, šį darbą įsivaizdavau kitaip, nes tikėjausi ir norėjau veiksmų laisvės. Tačiau buvo kitaip. Prasidėjo mobingas, ji jaučia daugelis savivaldybės administracijos ir jos padalinių darbuotojų, aš jį taip pat patyriau. Administracijos vadovybė nekontroliuojama…“ Į klausimą, kodėl savivaldybės skyriuose neliko darbuotojų, S. Luneckas sakė, kad juos atleidinėjo be jo sutikimo ir žinios. Tarybos narys Vytautas Gimžauskas replikavo, kad nesugeba vadovauti, teisingai skirstyti darbus ir krūvius administracijos direktorė Jūratė Balinskienė, todėl žmonės ir bėga.

O S. Luneckas pasielgė ir pilietiškai, ir didvyriškai, įvardinęs pagrindinę kadrų problemos priežastį – mobingą. Tai seniai buvo vieša šios valdžios paslaptis, tik Stasys viešai pasakė, kad karalius tai nuogas. Valdantieji turbūt nagus graužė iš nevilties, kad negalėjo garso išjungti (nors, jei žinoję, ką S. Luneckas pasakys, garsą galimai taip pat būtų išjungę, o dabar viskas liko istorijai). Už jo atleidimą balsavo 11, prieš – 1, dar 7 susilaikė.

Kai tarybos nariai prisistatančią naująją direktorės pavaduotoją Liną Gladkauskienę paklausė, ar ji leis toliau bujoti mobingui savivaldybėje, nuo atsakymo išsisuko, girdi, čia nedirbo ir apie tai nieko nežino.

Kitas savivaldybės tarybos posėdis vyks birželio 29 d. Ten, turbūt, nuobodu taip pat nebus, nes bus svarstomas apkaltos J. Baltakiui klausimas. 

Ignalinos rajono savivaldybės tarybos narių Onos Zaleckienė ir Laimučio Ragaišio

PAREIŠKIMAS

Ignalinos rajono savivaldybės tarybai,
Ignalinos rajono savivaldybės administracijai 

2021-06-10

Dėl balsavimo rezultatų 

Vadovaudamiesi Ignalinos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento 54, 125.2 punktais, šiuo pareiškimu kreipiamės į savivaldybės tarybą, savivaldybės merą ir teikiame paklausimą Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriui dėl 2021 m. gegužės 20 d. Ignalinos rajono savivaldybės posėdyje nustatyto balsavimo rezultato, apsvarsčius 15 darbotvarkės klausimą „Dėl pritarimo Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitai ir Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“. 

Po minėto klausimo apsvarstymo buvo paskelbta balsavimo pradžia. Nors prieš balsavimo pradžią nebuvo patikrintas dalyvaujančių tarybos narių skaičius, tačiau pagal vaizdo įrašo duomenis, posėdyje tuo metu dalyvavo 18 tarybos narių. Po balsavimo savivaldybės administracijos specialistas, kuriam buvo pavesti skelbti balsavimo rezultatus, merą ir tarybą informavo, kad „balsavo 18 tarybos narių, visi „UŽ“. Meras pakartojo balsavimo rezultatus, pranešdamas, kad 18 tarybos narių balsavo „UŽ“, „Prieš“ – nėra, susilaikiusių – nėra. 

Mes, Ona Zaleckienė ir Laimutis Ragaišis, balsuodami „Dėl pritarimo Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų veiklos ataskaitai ir Ignalinos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ „susilaikėme“ ir mūsų balsavimas tarybos balsavimo rezultatuose negalėjo būti užskaityti kaip balsavusių „UŽ“. 2021 m. gegužės 20 d. tarybos posėdžio protokole taip pat nurodyta, kad apsvarsčius 15 darbotvarkės klausimą, „NUSPRĘSTA visais balsais: priimti sprendimą (pridedama (T-89)).“, t. y. konstatuojama, kad visi tarybos nariai balsavo vienodai. 

Prašome išsiaiškinti ir pateikti išvadas, dėl kokių priežasčių buvo skelbiami tikrovės neatitinkantys balsavimo rezultatai ir kas atsakingas už šio konkretaus atvejo netikslumus. Be to, šis faktas pagrįstai verčia abejoti nuotoliniu būdu vykdomų posėdžių balsavimo rezultatų teisingumu. 

Prašome šį pareiškimą pridėti prie šio tarybos posėdžio protokolo. 

Ona Zaleckienė

Laimutis Ragaišis

Šio straipsnio komentuoti neleidžiama!

Orai Ignalinoje

Naujausiame laikraštyje „Mūsų Ignalina“ skaitykite

Reklama ir skelbimai svetainėje

Add Your Heading Text Here